/

Martin napi rajzok és lampionok

10 perc olvasás

Sokéves hagyománya van településünkön a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett, Martin napi lámpás felvonulásnak, amelybe idén is rengeteg óvodás és iskolás gyermek kapcsolódott be. Az apróságok szüleikkel érkeztek, kezükben egy-egy saját készítésű, világító kis lampionnal. Érdemes volt a fények játékában gyönyörködni, ahogy a Süni Óvodától indulva, a Szent László katolikus templom közeli, Együvé tartozás parkjáig végigvonult a népes gyermeksereg. A felvonulás előtti órában pedig rajzkiállítás nyílt a Martin napi gyermekrajzokból.

Martin napi „kócos” liba

Tavaly a járványhelyzet nem tette lehetővé a rendezvényt, de idén folytatódhatott a Martin napi hagyomány, amit minden évben a berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervez a helyi óvodások és iskolások részvételével. Délután kiállítás nyílt a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtárban azokból a sikeres rajzokból, amelyeket a helyi iskolások Sankt Martin legendája alapján készítettek. Az idei rajzpályázat feladata az volt, hogy a gyerekek munkáikban, valamilyen formában rejtsék el egy-egy, a Martin napi legendához kapcsolódó, német nyelvű szó betűit úgy, hogy azok a rajz figuráinak részei legyenek. Bár nem mindenkinek sikerült ezen elvárásnak megfelelnie, ezúttal is remek munkák születtek. Több mint kétszáz rajz érkezett a felhívásra, amelyeket kéttagú zsűri, Havasfalvi Zoltánné és Schofhauser Vivien bírált el.

Márton betakarja a didergő koldust saját palástjának egy részével

A rajzpályázat eredményhirdetésén Ernhofferné Somogyi Ágota, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, megköszönve mind a diákok, mind a pedagógusok munkáját. Elmondta, hogy Pergő Margit polgármester minden évben részt vállal a díjazásban, idei felajánlásainak a különdíjasok örülhettek. A díjak egyébként, korcsoportok szerinti, négy kategóriában kerültek kiosztásra. Előtte a diákok német nyelven szavaltak Martin naphoz kapcsolódó verseket.

A díjazottak nak Pergő Margit polgármester adta át a jutalmakat

Nem sokkal később, sötétedéskor a Süni Óvoda előtt gyülekeztek a gyermekek és kísérőik, hogy részt vegyenek a hagyományos Martin napi lámpás felvonuláson. Az óvoda udvarát addig már az óvónők segítségével, Márton napi dekorációkkal és lampionokkal szépen feldíszítették az ovisok- A sokaságból pedig apró, távolra világító fénypontok villantak fel mindenfelé.

Az ovisok is készítettek Martin napi lámpásokat

A lámpás felvonulás az Együvé tartozás parkjánál ért véget, ahol Feketéné Barabás Csilla Szent Márton legendájáról mesélt, kiemelve az ünnep üzenetét, a jótékonyság fontosságát és az emberbaráti szeretet fontosságát, a számtalan parányi, fénnyel érkező gyermekeknek, akiknek láthatóan, óriási élmény volt a lampionos felvonulásban részt venni.

A Marin napi lampionos felvonulás az Együvé tartozás parkjában ért véget

Ernhofferné Somogyi Ágota a Berhidai Híreknek elmondta: azért szervezték idén a felvonulás végállomását az Együvé Tartozás parkjába, mert ez a hely településünkön élő emberek összetartozását jelképezi. A templom területén álló park Nesó László kezdeményezésére és elképzelése alapján, a lakosság és a helyi szervezetek összefogásával jött létre. Ezért a park az itt élő német nemzetiség számára is jelentős, mert közülük sokan a római katolikus vallást gyakorolják, ezért egy jelenleg folyamatban lévő pályázatnak köszönhetően, továbbra is szeretnének hozzájárulni a park szépítéséhez. Hamarosan padokat vásárolnak a parkba, és egy, a Németországba kitelepített honfitársainknak emléket állító szobor elhelyezését is tervezik – mondta a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Az Együvé tartozás parkja Martin napi fényekben

A Martin nap legendája
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat
.

Márton nap más országokban
A német nyelvterületeken (Hollandia egyes részei, Németország, és Ausztria) fáklyás felvonulásokat szerveztek és Márton-tüzeket gyújtottak.
A lampionos felvonulásokat csak a 19. század elején vezették be egyházi rendeletre, hogy a fény, mely a jó cselekedetet jelképezi, mindenkihez eljusson. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt, sötétedéskor a maguk készítette lampionjaikkal járják az utcákat miközben régi Márton napi dalokat énekelnek.
A menet élén általában egy Szent Mártonnak öltözött lovas áll. A helyszín településenként változó: többnyire a piactér, a templomtér vagy esetleg maga a templom ad helyet a rendezvénynek. Általában műsorral is készülnek, mely leggyakrabban a köpönyegét megosztó Márton történetét mutatja be. Lezárásként meggyújtják a Márton-tüzet, és megajándékozzák a gyerekeket valamiféle finomsággal,

 (Forrás: Ma7)

Kövess: