Adatkezelési tájékoztató

TELEPÜLÉSI PORTÁLADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

1.            Berhidai Hírek Berhida Város Önkormányzatahivatalos híroldalának bemutatása

A portála lakosság részére hír- és információszolgáltatási felületet biztosít. Célja a lakosságszéleskörű tájékoztatása az önkormányzat és a település életével kapcsolatos aktuális információk strukturált, kereshető formában történő biztosításával. A portálüzemeltetésével az önkormányzat meg tudja valósítani a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségein túl saját hír-és információszolgáltatási szándékát, meg tud felelni a portáltmeglátogató állampolgárok és vállalkozásokelvárásainak (az információk egységes, jól áttekinthető felületről, egyszerű hozzáférési útvonalon elérhetőek az érdeklődők számára), valamint meg tud felelni a kor informatikai, adatbiztonsági és arculati kihívásainak.

Aportálolyan felületet nyújt az önkormányzat számára, amelynek segítségével összegyűjtve jelenítheti meg híreket, információkat az alábbi témákban:

a)           jellemzően a település területén az önkormányzati intézmények (a továbbiakban: intézmények) által szervezett események vagy az intézmények közreműködésével megrendezendő események intézmények általi hirdetése, az ezekkel az eseményekkel kapcsolatos intézményi beszámolók, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos intézményi tájékoztatások,

b)           közszolgáltatások ellátásáért felelős szervek által közzétett tájékoztatók,

c)            az önkormányzati intézmények vezetői, illetve polgármester által közérdeklődésre számot tartó tájékoztatók,

d)           állam által fenntartott, a település közigazgatási területén működő költségvetési szervek által publikálásra kért lakossági tájékoztatók,

e)           az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataival kapcsolatosan elfogadott képviselő-testületi döntésekről tájékoztatók, beszámolók,

f)             vallási közösségek által a település területén szervezett események, valamint az azok megtartásával kapcsolatos beszámolók,

g)           a)-f) pontban foglaltak kapcsán készített riportok megjelenítése.

2.            Adatkezelés

A Berhidai Hírek Berhida Város Önkormányzata hivatalos híroldalon nem történik személyes adatok kezelése.

3.            Az anonim látogatóazonosító (süti – cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára.

Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. a süti a felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlbantárolódik. A fájl tartalmát asüti elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőből.

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a portál oldalainak használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket.

A szolgáltatás kialakítása során figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok:

a)           a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet),

b)           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

c)            a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata.

3.1.       A portál által használt anonim látogatóazonosítók (süti – cookie):

Süti típusMit csinál?A süti gyűjt személyes adatokat?Megőrzési idő
_gaGoogle szolgáltatások használatakor (jelen esetben googlemaps) az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál, generált azonosító, nem tartalmaz személyes adatot.Nem azonosít egyénileg.A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
SimpleSAMLSessionIDA portál adminisztrációs bejelentkeztetési mechanizmusa (SimpleSamlPhp) által használt egyedi, generált azonosító.Nem azonosít egyénileg.A böngésző bezárásakor lejár.
_pk_ref.259.2b2cMatomo látogatottság elemző használjaNem azonosít egyénileg, az adatokat összesítve és névtelenül gyűjti.A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
_pk_id.259.2b2cMatomo látogatottság elemző használjaNem azonosít egyénileg.A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
_pk_ses.259.2b2cMatomo látogatottság elemző használjaGyűjtött adatok: https://matomo.org/faq/general/faq_18254/https://matomo.org/docs/privacy/A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.

3.2.       Az anonim látogatóazonosító kontrollálása és törlése

Az internet böngészőjében Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, hogy ha sütiket állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén.

A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányozni a böngészője beállítási lehetőségeit.

Kövess: