/

Szobrot állítanak a Lakath park névadójának

11 perc olvasás

Az önkormányzat is felkarolta a civil kezdeményezést

Berhida Város Önkormányzatához civil kezdeményezés érkezett Lakath János mellszobrának a felállításával kapcsolatban, amely a róla elnevezett, Lakath János téren kialakított közparkban kerülne elhelyezésre. A cél megvalósítása érdekében, a civilek adománygyűjtést indítottak. A kezdeményezője Imrefi Károlyné, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az idei év lenne a legalkalmasabb a méltó emlék állítására, mert ebben az évben lesz Berhidai Lakath János halálának századik évfordulója. A lakosság segítségét és hozzájárulását kérve, gyűjtést kezdeményezett. Felhívása pozitív visszhangot keltett, és a Status Quo Berhidán közösségi csoportban sorra érkeztek is a felajánlások. A civilek kisebb-nagyobb összegeket adományoznak a szobor falállítására, ezért a további teendők összehangolása érdekében megkeresték az önkormányzatot, amely a befolyt adományok kezelése és felhasználása érdekében, vállalta egy erre a célra elkülönített bankszámla megnyitását.

A magán- és jogi személyek tehát, a „Lakath tér fejlesztése céltartalék” elnevezésű számlára fizethetik be a kisebb, vagy nagyobb összegű hozzájárulásaikat. Az adományozókkal egyenként támogatási szerződéskötés szükséges. Aki utalni szeretne, ezt a támogatási szerződést két példányban, az adatkezelési nyilatkozatot egy eredeti példányban kell eljuttatnia a berhidai önkormányzathoz, még utalás előtt vagy azzal egyidőben. Ha ez nincs mellékelve, sajnos az utalt összeget visszaküldik a feladónak – ezt írja elő a jogszabály. Ha valaki vidékről utalna, postán is elküldheti az aláírt szerződési íveket. A számlára augusztus 31-ig lesz lehetőség az adományok befizetésére, utalására. Erre vonatkozó pontos tájékoztatást a https://berhida.asp.lgov.hu/lakath-janos-mellszobranak-felallitasa linken olvashatnak.

Több önkormányzati képviselő egyhavi tiszteletdíjáról mond le a szobor felállítása érdekében. Ezzel együtt pedig, a rendkívüli ülésen egyhangúan támogatták, hogy az önkormányzat kettőmillió forint összeghatárig megelőlegezi a szükséges költségeket, amíg a befolyt támogatások ezeket nem fedezik. Ahogy érkeznek a felajánlási összegek, olyan arányban csökken az önkormányzat által megelőlegezett összeg. Ha valamilyen csoda folytán, ennél is több támogatás érkezne, a pontos elszámolást követően, a többletet visszautalják a támogatóknak.

Lakath János mellszobrának megalkotására a Dobó Ferenc Levente szobrászművésszel folytattak előzetes tárgyalásokat, aki terveit is elküldte, és a mellszobor megalkotását május 15-i szerződéskötés esetében, augusztus végi határidővel vállalja. A település jótevőjének, Lakath Jánosnak tehát, a róla elvezett téren tavaly kialakított közparkban, halálának 100. évfordulóján állítanak méltó emléket.

 Tudni kell, hogy köztéri szobor, emlékmű állításához nem elegendő az elhatározás és a szükséges anyagi forrás, hanem még számos engedély, jóváhagyás is elengedhetetlen. Többek között a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni a Kulturális és Innovációs Minisztérium új intézménye, az Alkotóművészeti Koordinációs Irodától. A zsűriztetés, valamint a műalkotás talapzaténak építési költsége nem része a szobrász alkotásának, ezek lebonyolítását és finanszírozását az önkormányzat átvállalja. Ugyanakkor a tájépítésszel egyeztetve, a szobor elhelyezésének helyét is meghatározták a park területén.

KI volt, és miért fontos a berhidaiaknak Lakath János emléke?

Berhidai Lakath János a nevével ellentétben nem Berhidán született, de itt élt, és az egyetlen nemes ember volt a környéken, aki a vagyonát nemes célra adományozta.

Apja halálával a gazdaság minden problémája a nyakába szakadt. Az idő múlásával egyre jobban irányított, vagyona egyre nőtt. Ennek eredményeképp a fiatal hölgyek szülei mindinkább keresték János barátságát. Az ismert hölgyek társaságában eltöltött évek alatt hiányolta a lelkiviláguk gazdagságát. Mivel a silányságot elfogadni nem tudta, ezért kerülte a hölgyek társaságát Miután meggazdagodott, arra a következtetésre jutott, hogy a jótékonyság irányába kell fordulnia. Amikor édesanyja 1916-ban meghalt, végképp elmagányosodott. Egészsége megromlott, s érezte, hogy nincs sok ideje, emiatt egyre inkább a jótékonyságon gondolkodott.1921-ben döntött és végrendelkezett, mellyel lefektette a „Lakath Mihályné Szeretetháza” alapjait. Alapítványt hozott létre, amihez nagy vagyonával járult hozzá. A lelkében levő problémákra is gyógyírt keresett a gondoskodással. Az alapítvány meghatározásánál előtérbe helyezte a hadigondozottak és a lelkileg sérült árva lányok megsegítését. 1924-ben halt meg, vagyonát a Szeretetház felépítésére fordították végakarat szerint. 14 év alatt épült meg az a „Gyermekotthon” (a helyiek leginkább „Csecsemőotthonként „ ismerték), amely 1985. augusztus 15-ig működött. Lakath János 1924. évi halála nem rendítette meg Berhida elöljáróit, temetése puritán volt. Egykori sírhelye a Veszprémi úti temetőben volt megtalálható 1960-ig. Akkor a falu vezetése úgy döntött, hogy a temetőt megszüntetik, felparcellázzák. Lakath János hamvait egy ismeretlen személy jóvoltából áthelyezték a jelenlegi katolikus temetőbe. Sírhelyét nagyon kevesen ismerik, s kevesen gyújtanak gyertyát érte. Az idő múlásával a feledés homályába vész egy jótékonykodó ember neve.

Az árva csecsemők menedéke, az egykori „Lakath Mihályné Szeretetház”

Lakath János így vallott nemes elhatározásának okáról:

„Összes vagyonom szolgálja az elhagyott apátlan anyátlan, vagyontalan valláskülönbség nélküli kiskoru léányárvák nevelésének ügyét, hiszen a leányok lelki értékétől függ a haza, a társadalom, a család boldogsága, sorsa. A leányok nevelésénél ne csak az ész fokozatos kiművelése, de különösen a lélek nemes érzéseinek, úgyszólván megteremtése és fejlesztésére helyeztessék a fősúly.”

Kövess: