/

Több mint 80 százalékban a fűtéssel szennyezzük Berhida levegőjét

7 perc olvasás

Elfogadták a lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót

Ha télen, fűtési idényben tartózkodunk a szabadban, mérőeszközre sincs szükségünk ahhoz, hogy érzékeljük a füsttel szennyezett levegőt, gyakran még a torkunkat is marja. Ezért pedig – ahogy azt Pergő Margit polgármester a városvezetés tanácskozásán is hangsúlyozta – elsősorban nem az itt működő gyárak a felelősek, hanem sokkal inkább a kéményfüst szennyezi a levegőt. A energiaárak jelentős drágulása miatt ugyanis, sokan visszatértek a szilárd tüzelésre, és egyrészt a rossz minőségű nedves fa, másrészt a szemétnek minősülő anyagok füstje, mintegy 80 százalékban felelős a rossz minőségű levegőért, és csak 20 százalék írható a gyárak által kibocsátott szennyezés, valamint  a helyi közlekedés számlájára.

A kerti, száraz hulladék égetésének engedélyezéséről csak tavaly alkotott rendeletet a helyi képviselő-testület, amit elsősorban a nem megfelelő zöldhulladék szállítás és egyes növényi kártevők elleni védekezés indokolt. A kerti hulladék elégetése azonban kizárólag a rendeletben foglalt időszakban és az ingatlanokon belül történhet. Tavasszal március 1-e és április 31-e között, ősszel pedig október 1-e és november 31-e között, és fontos még, hogy a száraz gallyakon és avaron kívül, egyéb szemét égetése továbbra is szigorúan tilos! Aki ezt nem tartja be, jelentős bírságra számíthat.

A beszámoló rövid szóbeli ismertetéskor a polgármester kitért a peremarton-gyártelep kármentesítésére, kiemelve, hogy bár e téren európai uniós támogatásból jelentős előrelépés történt, de a folyamat még nem fejeződött be teljesen, ma is mintegy 400 hordó veszélyes hulladékot tárolnak a területen.

Az ivóvíz minőségét negyedévente ellenőrzik, és bár magas a keménységi foka, a minősége azonban kifogástalan. Továbbra is a Bakonykarszt a vízszolgáltató, de már állami tulajdonban van, és azóta a lakosságnak nem emeltek víz- és csatornadíjat, ám az intézményeknek, cégeknek és vállalkozásoknak jelentősen többet kell érte fizetniük. Pergő Margit említést tett a Kiskovácsi településrészen régóta gondot okozó, kellemetlen szaghatás elhárításának elhúzódó megoldásáról. Jelenleg az Építési és Közlekedési Minisztérium a felelős a megszüntetéséért. Ráadásul, erre a célra már megvan a 60 millió forint forrás, de törvényváltozás okán  nem az önkormányzat, hanem a minisztérium adhat megbízást ab kivitelezésre. Az önkormányzat folyamatosan sürgeti a megoldását, és csak remélni tudjuk, hogy idén végre elvégzik a szaghatás megszüntetésével kapcsolatos munkálatokat.

Berhidán sok a zöld terület, de cserébe sok gondozást is igényel. A közterületeket az önkormányzat rendezi, az ingatlantulajdonosoktól pedig a portájukon kívül a házuk előtti területet karbantartását kérik. Sajnos, településünkön még mindig sok gondot okoz, egyrészt az elhagyott ingatlanok tisztán tartása, másrészt egyes lakott ingatlanokon felhalmozott lom és szemét. Sajnálatos, hogy az önkormányzat nem léphet fel hatóságként a szemetet felhalmozó személyekkel szemben, hanem csak a kormányhivatalban megtett feljelentést követően indulhat eljárás, ami gyakran nagyon sokáig, olykor akár évekig is elhúzódhat.
Egyébként, január 1-től várpalotai hulladékszállító szolgáltató végzi a szemétszállítást Berhidán. Náluk kell megrendelni a házhoz érkező lomtalanítást, amit évente egyszer külön díjazás nélkül elvégeznek. Ugyanakkor a Várpalotán megnyitott hulladéklerakóban is – kizárólag lakcímkártya felmutatásával – átvesznek meghatározott mennyiségű limlomot és egyéb hulladékot, ami nem minősül háztartási szemétnek.
Fontos tudni, hogy ott, ahol az ingatlanon tűzveszélyes hulladékot halmoztak fel, a tűzoltóság intézkedik az eltávolíttatásáról, de súlyos bírság kiszabása mellett.

A lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót a képviselő-testület elfogadta.

Kövess: