/

Harminckét hektár vegyi anyaggal szennyezett terület tisztult meg

7 perc olvasás

Befejezéséhez érkezett az ipartelep kármentesítésének projektje

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg az állami felelősség körbe tartozó egykori Peremartoni Vegyipari Vállalat területének kármentesítési feladatait. A Berhida II és a Berhida III projekt zárórendezvényét október 19-én tartották meg a Petőfi Művelődési Házban. A kármentesítés során elvégzett feladatokról és az elért eredményekről elhangzott tájékoztató előadást követően a résztvevők bejárták a gyártelep területét, személyesen is meggyőződve arról, hogy felszámolásra került a szennyezett ipari örökség, így az ivóvízbázis is biztonságban van.

A kármentesítés első lezárult szakasza a 2007-2013 programozási időszakban, míg a kármentesítési feladatok második üteme a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 8,84 milliárd forint támogatásból. Mint az Benkő Ibolya prezentációjában elhangzott, közel két évtizedes kármentesítés folyamat végéhez érkeztünk, ami sok esztendővel ezelőtt területfelméréssel, tényfeltárásokkal indult. A gyártelepen a vegyipari tevékenységek kezdetétől hulladéklerakókat létesítettek az akkori, mai szemmel igen kezdetleges műszaki védelemmel. Az idő előrehaladtával azonban az egykori vállalat veszélyes hulladékai az iszaptározó kazetták alatti karsztvíz-bázist is veszélyeztették, így a projekt célja a hulladéktároló kazetták kiürítése, és a veszélyes anyagok elszállítása volt. Emellett egy nehezen szállítható anyag stabilizált állapotban megfelelően szigetelt, műszakilag bevédett térben való elhelyezése is a faladat része volt.

A kármentesítés második ütemében a gyártelepen keletkezett talajvíz szennyeződés további terjedésének megakadályozása és a már elszennyezett talajréteg megtisztítása, vagyis az első szakaszban kiépült talajvíztisztító rendszer üzemeltetése, valamint a T5 jelű kazetta szennyezett hulladékai biztonságos elhelyezése volt. Az európai uniós támogatásnak köszönhetően sikerült a környezetvédelmi hatóság által is elfogadott, 32 hektár terület megtisztítása, és megszüntetésre került a talaj további szennyeződése.

A projektnek köszönhetően a szennyezett terület, valamint a talajban és a talajvízbe került szennyező anyagok koncentrációja kisebb lett, így a helyi lakosokat és az ipari parkban dolgozókat is kevésbé veszélyeztetik egészségügyi kockázatok, valamint a karsztterület ivóvízbázisa és a környező természetes élőhelyek is biztonságosabbá váltak.

A központi vízkezelő a talajvíz tisztítására szolgál, amely a beérkezett szennyezett vizet megtisztítva szállítja tovább a szikkasztóba. Az így keletkezett minimális hulladék pedig elszállításra kerül. Az kiszállított hulladék és tisztított víz mennyisége 131 ezer köbméter. Az aszály hátráltatta a folyamatot, de a Bakonykarszttól vásárolt vízzel sikerült elérni a szükséges mennyiséget – tudtuk meg a prezentáció során.

Mint kiderült, az 1923-től működő ipari létesítmények, a robbanóanyag, később a műtrágya és növényvédő szerek gyártása során keletkezett veszélyes hulladékok iszaptároló kazettákba kerültek, amelyek az eltelt évek során nem védték biztonságosan a mérgező anyagokat, ezért volt sürgető a megszümntetésük. Felszámolásukat nyolcszáz nap, azaz mintegy két és fél év alatt sikerült elvégezni. Ezek a kazetták 10-13 ezer tonnányi tároló eszközök voltak. A szennyező anyag jó részét elszállították a helyszínről. A nehezen szállítható hulladék pedig bevédett térbe került, amit megfelelő fedőréteggel és fóliavédelemmel is elláttak, így nem kerül ki a talajba. A megtisztított terület rekultivációja is megtörtént, bányaminőségű humusszal töltötték fel, és befüvesítették.

 A természet pedig láthatóan kezdi visszafoglalni a területet, ennek köszönhetően már nem szürke, kietlen pusztaság, hanem zöldülő környezet fogadta a projektzáró rendezvény résztvevőit. A terepen végzett munkálatok befejeződtek, így a nagyszabású projekt műszaki része sikeresen lezárult, és a környezetvédelmi hatóság sem talált kifogást a záródokumentációban. A kármentesítés sikerét tükrözi, hogy a gyártelep területén a már meglévő üzemek és vállalkozások mellett, újabb beruházásoknak is megfelelő teret kínál a jövőben.  

Kövess: