/

Petőfi kedvenc körtefája cseperedik a művelődési ház előtt

5 perc olvasás

Berhidára is került az évszázadokat túlélt gyümölcsfa oltványából

A múlt héten Pergő Margit polgármester ültette el a Petőfi művelődési ház előtti füves területen azt a körtefa csemetét, amely a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb gyümölcsfájának emlékét idézi. Petőfi eredeti körtefájának oltványát Kovács Annának köszönhetjük, aki elszánt természetvédőként már nem egyszer segítette településünk fásítását, zöld területeink gyarapítását.

Mint azt Annától megtudtuk, a Velencei tavi faültető csoporttal vettek részt a Magyar Kultúráért Alapítvány által, a Petőfi-bicentenárium alkalmából meghirdetett pályázaton, így jutottak hozzá az eredeti körtefáról újraszaporított oltványokhoz. Anna közreműködésével pedig, a költő nevét viselő berhidai kultúrháznak is jutott egy csemete a Petőfi által annyira kedvelt fájának utódjából, amelyet Kovács Gyula pomológus, a Tündérkert létrehozója oltott be újra.  

A legendás fáról a múlt század közepén Kányádi Sándor írt verset Haldoklik az öreg tanú címmel, amelynek kezdősorai felkerültek Székelykeresztúron arra csonkra, amely akkor már a végét járta.

Haldoklik az öreg tanú.
Petőfi vén körtefája.
Azt beszélik, ő látta volt
Verset írni utoljára.

A nevezetes vén körtefa az egykori Gyárfás-kúria kertjében állt. Petőfi Sándor gyakran látogatott el oda, és szívesen elüldögélt a körtefa árnyékot adó, terebélyes lobja alatt. 1849. július 30-án este, a fehéregyházi csata előtt is itt töltötte az utolsó estéjét baráti társaságban, és itt költötte el utolsó vacsoráját a kúriát bérlő Varga család és más barátok körében. Jó hangulatban telt az este, éneklésre is sor került, és a kötőnek olyannyira megtetszett a csalogány hangú Varga Rózsika éneke, hogy egy háromsoros verset is rögtönzött az emlékkönyvébe, de a könyv sajnos a tűz martaléka lett.

Az 1970-es években Petőfi egyik legjobb kutatója, Mikó Imre arról tett említést, hogy a Gyárfás család egyébként, óriási gonddal védte, oltalmazta a körtefát. Időnként marhavérrel öntözték a tövét, így maradt meg. Ám hiába ültettek mellé csemetét, az bizony nem eredt meg. Mégis, oly sok esztendő elteltével, Kovács Gyula pomológusnak köszönhetően, sikerült az eredeti körtefajtát újraoltani. A Magyar Kultúráért Alapítvány pályázata révén pedig, számos településre, így városunkba is került egy csemete a 200 éve született költő kedvenc körtefájából, amely városunkban méltó helyre, a Petőfi művelődési ház terére került.

 Ha a berhidaiak vigyáznak rá, és gondosan ápolják, talán nemsokára termőre is fordul az utódoltvány, és az eszmei értékén túl, még finom körtével is megajándékozza településünket.             Kövess: