/

Járdák, lapostető, gyommal benőtt árkok

17 perc olvasás

Éves lakossági tájékoztató és közmeghallgatás – ezúttal fedél alatt

Fejlesztésekre nem lesz sok új forrás, de az önkormányzati intézmények nyugodt működése idén is biztosított — szögezte le az idei év gazdálkodását érintő tájékoztatójában Pergő Margit polgármester a múlt héten megtartott közmeghallgatásokon. A korábbi évekhez hasonlóan, Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete két egymást követő napon, július 10-én a Kossuth utcai, július 11-én a Petőfi művelődési házban tartotta meg éves közmeghallgatását.

Idén is viharral zárult az első napon a közmeghallgatás, de nem áztak meg a résztvevők, és az eső miatt sem kellett rövidre zárni, mert ezúttal zárt térben került sor a tájékoztatóra, amelyen a polgármester beszámolóját követően a lakosság is kifejthette a véleményét a városvezetés tevékenységéről. A kérdések előtt Pergő Margit lakóhelyünk környezeti állapotáról tartott rövid ismertetőt, ami elsősorban a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptározó kazetták kármentesítési projektjének eddig elért eredményét érintette. Mivel a gyártelep lakossága az ipartelep közelsége okán közvetlenül érintett, a Petőfi művelődési házban megtartott közmeghallgatáson részt vett a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársa is, aki részletesen beszámolt a talaj kármentesítési programjáról. Kifejtette: az európai uniós támogatásból finanszírozott projekt első ütemében 35 hektárnyi területről elszállították a szennyezett talajt, és 17 darab szikkasztó drén kihelyezése is megtörtént, amelyek a projekt során megépült víztisztító üzemébe szállítják a talajt átmosó vizet. Ugyanakkor a korábbi veszélyes hulladékok tárolására szolgáló területet is védetté, biztonságossá tették. A második ütemben rendszeresen üzemeltetik, ellenőrzik a talaj tisztulását, ami még hosszadalmas folyamat lesz. A projekt ugyan novemberben zárul, de mivel állami feladat, a kármentesítés ezzel nem ér véget, továbbra is ellenőrizni fogják a szennyezéssel érintett területeket. Megnyugtatásként az is közölte: az ipartelepen jelenleg már a szigorú szabályok betartása mellett működnek a vegyipari vállaltok, csupán egy, már felszámolás alatt álló cég után maradt veszélyes hulladéka elszállítását kell megoldani.

A keddi közmeghallgatás a Petőfi művelődési házban

A település tavalyi költségvetése teljesítéséről beszámolva, a polgármester asszony kiemelte: a város büdzséjét alaposan megingatta az energiaárak váratlan és drasztikus drágulása, amit csak úgy sikerült év végéig egyensúlyba hozni, hogy az önkormányzat a saját erőből tervezett fejlesztéseinek forrásait csoportosította át a számlák kifizetésére, és jelentős energiatakarékosságra kérte az intézmények vezetőit. Mint mondta: a fűtési idény energiaszámláinak összegéről még mindig nincsenek pontos adatok, mert amelyek eddig megérkeztek is, hibásak, pontosításra várnak. Ami a felújításokat illeti, tavaly befejeződött a Süni Óvoda konyhájának felújítása, az Ady Iskola tetőcseréje, valamint konyhájának és ebédlőjének felújítása, folytatódtak a járdaépítések és megépült a kiskovácsii buszforduló.

Az energia drasztikus drágulása a számok tükrében

Az idei gazdasági lehetőségekre térve, Pergő Margit kifejtette: Berhida idén 38 millió forint szolidarítási adót köteles a központi költségvetésbe befizetni, amit a tavalyi iparűzési adóbevételek alapján vetettek ki, ám az idei adóbevételek egyelőre bizonytalanok, hiszen egy-egy cég bármikor megszűntetheti a működését, ami bevétel kiesést jelenthet, de az kivetett adó akkor is ennyi! Városunk 31 fő közalkalmazott foglalkoztatására kap kormányzati támogatást a központi költségvetéstől, de jelenleg sem teljes létszám. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek nyári ingyenes étkeztetésére a papírforma szerint közel 300 gyermek lenne jogosult, de – nem tudni, mi okból – mindössze 30-40 szülő adta be igényét. Az önkormányzatnak természetesen továbbra is vannak fejlesztési céljai, amit a főként pályázatokon elnyert forrásokból tud megvalósítani. Csakhogy kizárólag arra pályázhatnak, amit kiírnak! Sokan felteszik a kérdést, miért nem a sürgősebb feladatokat oldják meg elsőként, de hiába van sokkal szükségesebb cél, ha arra nem írtnak ki pályázatot! Azokat a lehetőségeket igyekeznek megragadni, amelyek feltételeinek megfelel a település, és amennyiben sikerül a forrást megnyerni, megvalósítják – magyarázta a polgármester. Idén a Petőfi művelődési ház energetikai felújítása lesz egy jelentős beruházás, erre 380 millió forint támogatást nyert Berhida. Ez roppant fontos beruházás, mert ez az épület fogyaszt legtöbb energiát, ha a projekt befejeződik, jelentős költségmegtakarítást jelent majd a városnak. A leendő tájház felújításának tervére is nyertek pénzt, el is készült, a kivitelezésére pedig feltehetően augusztusban írnak ki újabb pályázatot.

A leendő piactéren már az utolsó simításoknál tart a kivitelezés

A védőnői szolgálat, amely Berhidán tavaly egy szépen felújított épületbe költözhetett, és az önkormányzat minden eszközt biztosított a működésére — hiába próbálták volna továbbra is megtartani — a kormány döntése alapján az épülettel együtt, a veszprémi kórházhoz került. Hamarosan a Bakonykarszt is hasonló sorsra jut, azaz a víz- és csatorna szolgáltatást, a teljes vagyonnal együtt, ugyancsak át kell adni állami működtetésbe., ahogy a hulladékszállításba sem lehet már semmilyen beleszólása a helyhatóságoknak. Utóbbit a MOL MOHU nevü cége vette át 35 éves koncessziós szerződéssel. Energiaügyben tudni kell, hogy az idei évben az előző év hasonló időszakához képest több mint hatszoros áron kapjuk — 250 ezer kW elektromos áramot és 65 ezer köbméter földgázt használunk évente, és ez jelentős mértékben megterheli a költségvetést. A kötelező bérfejlesztésekre viszont megvannak a forrásaik, így a nyugodt intézményi működés ebben az évben is biztosított, legalább ez megnyugtató – zárta szavait Pergő Margit polgármester, majd átadta a szót a lakosságnak.

A közmeghallgatás résztvevői elsősorban a Kossuth utcai rendezvényen szólaltak fel. Bírálták az új, térköves járdák minőségét mondván, hogy máris nő a téglák között a gyom, ráadásul túl keskenyek is – ketten nem férnek el egymás mellett — és szerintük a kapubeállókat sem megfelelően állították helyre. Továbbá kifogásolták a régi betonjárdák állapotát, valamint a betemetett csapadék vízelvezető árkokat, és azt is felvetették, hogy a Dankó utcában nagyon hiányzik a járda, de az orvosi rendelőt sem lehet egyik irányból sem biztonságosan gyalog megközelíteni. Arra is oda kellene figyelni, hogy a gyerekek közvetlenül a sportpálya közelében, az úttesten fociznak! A központban nagy szükség lenne a beígért, biztonságos átkelést szolgáló zebrákra — sorolták. A bolt esetleges bezárásáról is szárnyra keltek hírek, miként fogják biztosítani a lakosság ellátását, ha ez megtörténik? Továbbá kifogásolták még az új bölcsőde zöldtetőjét, amely műfüves borítást kapott mondván, allergiát fog okozni, valamint azt sem értették, miért nő gyom gyep helyett a régi buszmegálló parkosított helyén?

A kérdésre, hogy tettek-e bejelentést a megrongálódott járdák és a helyi kezelésben álló úttestek állapotát illetően, a felszólaló közölte: nem szokása a bejelentgetés! Márpedig, ilyen esetekben be kell jelenteni a pontos helyszínt, hogy a helyreállítás megtörténhessen – közölte Guti László jegyző. A megnyert járdafelújítási támogatást nem új építésére lehetetett felhasználni, hanem meglévő járdák felújítására. A városban a járdák azért keskenyek, mert az utak szélessége és az egymáshoz közel lévő szomszédos ingatlanok sok esetben egyoldali keskeny járdák kialakítására adnak lehetőséget. A Veszprémi és Bem utcai kereszteződés átépítési terveit az önkormányzat saját költségén elkészíttette. Az új tervek, amelyek a zebrákat is magukban foglalják, készen állnak, csakhogy az úttest nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút kezelésébe tartozik, és jelenleg ahogy számos más beruházásra, erre sem tudnak forrást biztosítani. Készséggel felajánlották ugyan, hogy készek minden engedélyt megadni, ha az önkormányzat vállalja a megépítésének költségeit. Ha sikerülne TOP pályázaton nyerni, talán ez a projekt is beleférne! A Hétszínvirág új bölcsődéjén azért lett zöldtető, mert így szerepelt a beadott pályázat látványtervén: lapostetővel, napelemekkel, és emiatt a kiviteli terv is eszerint készült. Azért lett műfüves, mert menet közben kiderült, hogy vélhetően az erdő közelsége okán a tető hamar megtelik ott gyökeret eresztő magokkal és ez a működtetés során komoly karbantartási gondot okoz, akár kéthetentenkénti tisztítást igényelne. Allergiát okozó hatásáról egyelőre nincs tudomásuk. A boltokat vállalkozások üzemeltetik, nem önkormányzati hatáskör, de egyelőre nem értesültek a Bezerédi utcai bolt esetleges bezárásáról. Jelenleg 10 bolt működik a városban, amelyek akkor maradnak meg, ha a lakosok helyben vásárolnak — szögezte le Pergő Margit polgármester a közmeghallgatás végén, amikor már nemcsak a kérdések fogytak el, de közben a viharfelhők is megérkeztek hétfőn Berhida fölé, így mindenki igyekezett minél előbb hazaérkezni a tájékoztatóról.

Kövess: