/

Bár nem pályázott rá, mégis a TESZ nyerte meg

10 perc olvasás

Megmenekült a bontástól, de ismét raktár lesz a Szabadság tér 20. szám alatti épület

Az elmúlt, közel egy év alatt ötször került a város képviselő-testülete asztalára a korábban is raktárként, legutóbb pedig tűzoltószertárként üzemelő, Szabadság tér 20. szám alatti, sokéve üresen álló, leharcolt ódon épület további sorsa. A körülötte zajló kálvária a lebontására vonatkozó határozattal kezdődött, és tíz hónapba telt, mire a kör ismét bezárult. Igaz, sok új információval gazdagodva, de csaknem ugyanoda jutott a városvezetés, ahonnan alindult, leszámítva persze a ház bontását. Az ingatlan a júniusi döntésnek megfelelően továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, de a TESZ kapja meg raktár hasznosítására.

Csaknem egy éve húzódott a városvezetés végső állásfoglalása az egyesek szerint százéves, egyébként jellegtelen és sokáig sokféle raktárként használt, de már két évtizede üresen álló, alig 50 négyzetméteres berhidai épület sorsáról. Mivel az önkormányzat tulajdonában áll, a helyi képviselő-testületé a döntés joga, mit kezd vele a jövőben: felújítja és hasznosítja, vagy így ahogy van, értékesíti esetleg lebontatja. Utóbbit, mármint a bontását tavaly szeptemberi határozatában fogadta el a városi plénum. Majd a következő hónapban – képviselői indítványra – az épületbontás végrehajtását a testület azzal az indokkal függesztette fel, hogy mielőtt erre sor kerülne, meg kell vizsgálni az épület más célú hasznosításának lehetőségeit is! Ezt követően a hivatal munkatársai minden lehetséges hasznosításnak a feltételeit összegyűjtötték. Az épület esetleges értékesítése érdekében értékbecslést kértek, valamint megvizsgálták azt is, hogy az önkormányzat milyen feltételek teljesítése mellett adhatná haszonbérletbe. Többek között felmerült, hogy a Berhida Táncegyüttes és más kulturális egyesület számára is megfelelő közösségi térként szolgálhatna – de csak egy alapos, költséges felújítást követően.

Az idevonatkozó szabályok áttekintése, az ingatlan értékét, a ház felújítási költségeit és haszonbérbe adásának feltételeit megismerve, végül egyik mellett sem foglaltak állást a képviselők. Az értékbecsléséből kiderült, a jelenlegi állapotában 2,36 millió forintot érő épület felújítása nem lenne gazdaságos, hiszen a ráköltendő 15 millió forint meghaladná egy ugyanekkora új épület építési költségeit. Haszonbérbe adása, azaz használatba vétele előtt pedig ugyancsak el kellene végeztetni a legszükségesebb felújításokat, ami vagy a tulajdonost, vagy a majdani bérlőt terhelné. Utóbbi esetben, ha a bérlő vállalná magára, a ráfordított költségeket a leghosszabb időre, legfeljebb 10 évre köthető bérleti szerződés időtartama alatt sem tudná, a rendeltetésszerű használatba vétellel „lelakni” a ráfordított összeget, így az önkormányzatnak ki kellene fizetni a többletköltségeket.

Az épület értékesítése egyébként, még más akadályokba is ütközik: mivel az ingatlanhoz nem tartozik sem udvar, sem kert, így még legalább 160 négyzetméternyi területet hozzá kellene rendelni, amit – a fekvése okán – kizárólag közterületből lehetne megoldani. A másik furcsaság, hogy az épület ugyan szerepel az országos térképnyilvántartásban, de a tulajdoni lapon nincs berajzolva, így ezek rendezése is — a földméréssel, földhivatali eljárással számolva — hosszadalmas és költséges eljárást jelent.
Az önkormányzat képviselő-testülete júniusi ülésén végül mégis pontot tett a Szabadság tér 20. szám alatti építmény ügyére azzal, hogy az előterjesztésben felvetett három határozati javaslat közül a képviselők többsége a harmadikra szavazott.

Az első javaslat az épület kulturális, kereskedelmi és szolgáltatási célra történő értékesítésére vonatkozott. A második döntési javaslat úgy szólt, hogy helyiségbérletként kívánják hasznosítani, míg a harmadik lehetőség, hogy a Szabadság tér 20. szám alatti épület a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet, a TESZ által kerüljön hasznosításra. A júniusi tanácskozáson hét döntésre jogosult képviselő volt jelen, akik az első két határozati javaslatot elutasították, majd három ellenszavazattal és négy igennel ez utóbbit támogatták. Így tehát a TESZ kapja meg a hányatott sorsú, és meglehetősen lepusztult ingatlant, bár Keresztes Judit, az intézmény vezetője a bizottsági ülésen úgy nyilatkozott, hogy kisebb eszközeik tárolására talán tudnák használni a raktárt, de a TESZ számára az lenne a legjobb megoldás, ha egyetlen megfelelő méretű épület szolgálna géppark és eszközraktárként, és nem lennének több épületben, a város különböző részein elhelyezve. Most a meglévő raktárjaik mellé kaptak még egyet.

Továbbá a TESZ feladata arról is gondoskodni, hogy hasznosításra alkalmas állapotba hozzák a Szabadság téri ingatlant, azaz előtte el kell végeztetni a legsürgősebb és legszükségesebb felújítási munkákat, többek között a tetőszerkezet megerősítését, a tető javítását, az alaptest megerősítését, ami az előzetes számítások alapján közel egymillió forint ráfordítást jelent, majd a következő ütemben új garázsajtóról és az ereszcsatorna cseréjéről is gondoskodni kell, ami további 1,3 millió forintba kerül.

A Humán Ügyek Bizottsága tagjai ugyan az eredeti, a még tavaly októberben felfüggesztett bontási munkálatok megkezdését támogatták volna, és úgy vélték, az épület helyén virágágyásokkal, bokrokkal, padokkal kellemes, kis pihenőoázist lehetett volna a templom szomszédságában kialakítani, ám a képviselők többsége nem így döntött. A Szabadság tér 20. alatti ingatlan egyelőre nem kerül elbontásra, és ismét raktárként funkcionál, amint a TESZ erre alkalmassá teszi az épületet.

Kövess: