/

Azért most még ne tessék alágyújtani!

7 perc olvasás

Ősztől meghatározott időpontokban engedélyezett az avar égetése

Városunk képviselő-testülete júniusi ülésén egyhangúan támogatta az avar és száraz kerti hulladék elégetését engedélyező rendelet megalkotását. Úgy tűnik azonban, hogy a helyi szabályozás máris tiszavirág életre van ítélve, mert egyrészt július 1-től a MOL MOHU névre keresztelt társasága 35 évre szóló koncessziós szerződéssel az egész országban átvette a hulladékgazdálkodást, és a jövő év elejétől nem csak hogy nem szállítja el a zöldhulladékot, de a január 1-től kötelezővé válik a komposztálás, emiatt hatályát veszti a helyi rendelet.

Ebben az évben azonban a hulladékszállítást illetően semmi sem változik. A Vertikál továbbra is a megszokott időpontokban szállítja el az a szelektív és háztartási hulladékot, és a díjak sem változnak. De hogy a jövő esztendőben milyen szabályokat vezetnek be, és mennyit kell majd fizetni azért, hogy az ingatlanokban keletkező szeméttől megszabaduljunk, egyelőre semmit sem lehet tudni, viszont az már majdnem biztos, hogy drágulni fog a szolgáltatás. A MOHU MOL tehát az év második felétől, azaz július 1-től 35 évre szóló koncessziós szerződéssel az egész ország területén átvette a hulladékgazdálkodást. E naptól az önkormányzatok is kiszálltak minden hulladékgazdálkodásból, így a jövő évtől Berhidán nem számíthatunk sem egységes lomtalanításra, sem az évi többszöri zöldhulladék gyűjtésére. A MOHU MOL társaság egyelőre a Vertikállal kötött szerződést a lakossági hulladék szállítására, de a díjakat a második félévben már a MOHU szedi be, míg az első félév elszámolási számláit az MHK által kiküldött csekken kell még befizetni. Aki bankszámláról fizetett, értesítést kap majd az új társaság számlaszámáról, amelyre a továbbiakban utalhat.

Városunk képviselő-testülete a lakosság felől érkező észrevételeknek engedve, újra szabályozta a kerti avar- és száraz zöldhulladék nyílt téri égetését, amelyre korábban teljes tilalom volt érvényben. Az idevonatkozó törvény alapján azonban a helyi önkormányzatok rendeletet alkothatnak a nyílt téri égetés szabályairól, amit a járványveszély idejére ugyan felfüggesztettek, de annak megszűnésér követően ez a lehetőség újra megnyílt számukra. A rendelet tervezetet véleményező Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya és a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése nem emelt kifogást ellene, így a képviselők is egyhangúan támogatták, hogy a száraz avar nyílt téri égetését a leírt szabályok betartása mellett engedélyezik Berhidán. A száraz avar égetése csak és kizárólag ingatlanon belül történhet, március 1. és 30. között, illetve ősszel, október 1. és november 1-je között, keddi, csütörtöki és szombati napokon, 9-19 óra közötti időszakban, naponta egy alkalommal, és legfeljebb négy órán keresztül. Nagyon fontos, hogy  csak és kizárólag száraz avart, kerti hulladékot szabad elégetni, és egyéb napokon egyáltalán nem engedélyezett az égetés, valamint a nevezett időpontokban is szigorúan tilos a zöldhulladékon kívül bármi egyéb szemetet égetni! Ugyanakkor az engedélyezett időpontokat is felülírhatja, ha országosan általános tűzgyújtási tilalmat rendelnek el.

Jelen rendelet azonban – a fent felsorolt szabályok betartása mellett is — csak ebben az esztendőben érvényesíthető, mert januártól már sem elégetni nem szabad, sem pedig elszállítani nem fogják a kerti zöldhulladékot, hanem kötelező lesz komposztálni, vagy saját költségen elszállítani azt a megfelelő helyre. Sokan ezt — mármint a komposztálást eddig is megtették. Azt azonban, hogy a kötelező komposztálást mennyire fogadják el és alkalmazzák majd az emberek, egyelőre a jövő zenéje, várjuk ki a végét!

Kövess: