/

Tizennégy napirendi pont tárgyában döntöttek a képviselők

12 perc olvasás

Július 10-én és 11-én pedig közmeghallgatásra várják a lakosságot

A múlt heti tanácskozással lezárta idei első féléves munkáját Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A következő két nyári hónap a pihenésé, de ez korántsem jelenti azt, hogy a Városházán „megáll az élet”, és amennyiben halaszthatatlan döntésre lenne szükség, rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet a vakáció alatt. A jövő héten pedig, július 10-én és 11-én közmeghallgatást tartanak. A június 29-ei ülésen öt tervezett és kilenc aktuális ügyben foglaltak állást a képviselők.

Egy ellenszavazattal elfogadta a plénum az idei költségvetés első öt hónapjában végrehajtott teljesítésekről szóló tájékoztatási adatokat és a rendelet módosítását. Egyhangúan támogatta viszont a II. félévi munkatervét és a településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatos véleményeket. Egyhangúan megszavazták a képviselők az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását is, amelyről már most sejteni lehet, hogy legfeljebb fél évig lesz érvényben, ugyanis 2024. január elsejétől a zöldhulladék kötelező komposztálását írja elő a törvény, így a szabadtéri égetés engedélyezése is hatályát veszti majd. Idén ősszel azonban – kizárólag a meghatározott időpontokat betartva, és csakis a száraz kerti zöldhulladék elégetését engedélyezi az önkormányzat rendelete.

A testület többsége támogatta az önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet megalkotását, bár akadt, aki úgy vélte, a piaci árakhoz viszonyítva, túl alacsonyra szabták a bérleti díjakat. Pergő Margit polgármester hangsúlyozta: Berhidán kizárólag szolgálati lakásokat adhatnak bérbe, szociális lakásokkal nem rendelkezik a város. A díjakat pedig azért nem emelik piaci szintre, hogy megtarthassák azokat a dolgozókat, akiket a kötelező feladatok ellátásában alkalmaznak. Számos fontos állás betöltetlen lenne, ha az önkormányzat nem ajánlana fel a dolgozók számára kedvező díjas szolgálati bérlakást.

A nyári szünet előtti utolsó tanácskozáson további kilenc aktuális előterjesztés tárgyában kellett a képviselőknek állást foglalni. Elfogadták a Berhidai Szociális Társulás és a Berhidai Köznevelési Társulás tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint döntöttek egy korábban meghirdetett ingatlan eladásáról és néhány földterület haszonbérletét célzó pályázat kiírásáról. Ugyanakkor eldőlt a Szabadság tér 20. szám alatti, régi épület sorsa is, amely már hónapok óta megosztotta a képviselők véleményét abban, mihez kezdjenek vele. A június 29-i ülésen heten voltak jelen, és három ellenében, négy szavazattal támogatták azt a határozati javaslatot, hogy a már a korábbi években is sokáig raktárként szolgáló épületet átadják a TESZ-nek, azaz a Telepölés Ellátó Szolgálatnak, hogy hasznosítsa saját gépjeinek és egyéb eszközeinek tárolására. A bontástól tehát, egyelőre megmenekült az épület, de az még kérdéses, hogy a jelenlegi állapotában mennyire lesz alkalmas raktározásra. A döntés hátteréről hamarosan beszámolunk majd híroldalunkon.

Eddig háromszor írtak ki pályázatot a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár épületenergetikai fejlesztésére megnyert „Épületenergetikai Fejlesztések Berhidán” című projekt megvalósításának tervezésére, de az első két alkalommal sikertelen volt, mert vagy nem érkezett be a törvényben megszabott három érvényes ajánlat, vagy ha mégis, egyik közülük érvénytelennek bizonyult. A harmadszorra meghirdetett közbeszerzési eljárás végre eredményes lett, és a három érvényes pályázó közül, a törvényi előírásnak megfelelően, a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó KL-SYSTEM Környezet- és Légtechnika Kft.-t hirdették ki, a közel 380 millió forint értékű energetikai fejlesztés terveinek elkészítésére.

Mielőtt a plénum – utolsó napirendi pontként — zárt ülésen tárgyalt és döntött volna az önkormányzat gáz- és villamos energia beszerzésére vonatkozó határozati javaslatról, ismét megosztotta a képviselőket a Tulipán utcai sportpálya és a hozzá tartozó sportöltöző használatba adását érintő előterjesztés.

A képviselő-testület még a 2021. július 22-én tartott ülésén döntést hozott arról, hogy a sportpályát határozatlan időre ingyenesen használatba adja a Peremarton SC-Berhida sportegyesület részére, ahol a Peremarton SC-Berhida a Bakonyszentlászló KSE-vel együttműködve labdarúgó edzéseket tartott különböző korosztályokkal a bajnokságban szerepelt. Csakhogy időközben a Peremarton SC- Berhida 2023. június 6-án jogutód nélkül megszűnt, és ezzel egyidejűleg a használati szerződés is hatályát vesztette, ezért a Bakonyszentlászló KSE azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a labdarúgó edzéseket továbbra is az eddigiek szerint kívánja megtartani, illetve a különböző korosztályokkal majd a bajnokságban elindulni. A jogszerű pályahasználathoz azonban szükséges, hogy – ahogy korábban — a sportpályát a berhidai önkormányzat ingyenesen biztosítsa a Bakonyszentlászló KSE részére, illetve vele kössön új szerződést. Ugyanakkor időközben a Bakonyszentlászló KSE a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 13,5 millió összegű TAO támogatást nyert, melyből mintegy 2,5 millió forintot a Tulipán utcai labdarúgó pályára tervez felhasználni. Ebből az összegből a pálya rekonstrukcióját és az öntözőrendszer felújítását, korszerűsítését kívánják megoldani.

A képviselők egy része nem értett egyet azzal, hogy a bakonyszentlászlói sportegyesületnek térítésmentesen adják használatba a pályát és a sportöltözőt, mert szerintük eddig sem teljesítette, amit cserébe vállalt, a berhidai utánpótlás kinevelését. Úgy tudják, nem focizik, sportol ott olyan sok helyi gyermek. Az ellenzők nehezményezték, hogy „egy ekkora város nem képes saját sportegyesületet létrehozni”, és ne egy távoli település, ráadásul másik megyéhez kötődő egyesületével legyen kénytelen szerződni, és támogatást nyújtani. — A kérdés jogos, de nyilván nem az önkormányzat feladata a sportegyesületet létrehozni, legfeljebb csak a lehetősége szerint támogatni a sporttevékenységet, ha működik ilyen helyben. Jelenleg az a helyzet állt elő, hogy a helyi egyesület megszűnt, hivatalosan is törölték, és egyelőre nem alakult helyette másik – hangzott el az ellenvélemény.

Végül három ellenszavazattal, négy igennel támogatta a képviselő-testület a határozati javaslatot, miszerint a Bakonyszentlászló KSE továbbra is térítésmentesen használhatja, és a TAO támogatásból felújíthatja a berhidai sportpályát, cserébe a helyi utánpótlás csapatot felkészíti a bajnokságokra, és rendszeres edzéseket biztosít az ifjú korosztályoknak.

Kövess: