/

Eldőlt: idén a Hunyadi téren tartják a Berhidai Napok színpadi rendezvényeit

10 perc olvasás

A városvezetés májusban és június elején született határozatai

Többször is napirendre került, hosszas tanácskozások és előkészületek előzték meg a Berhidai Napok helyszínét meghatározó végleges döntést, mígnem a június 14-én megtartott, rendkívüli testületi ülésen résztvevő képviselők egyhangúan támogatták, hogy az idei Berhidai Napok szabadtéri rendezvényei a Hunyadi térre költözzenek. A májusi tanácskozáson többek között elfogadták a Várpalotai Rendőrkapitányság településünk múlt évre vonatkozó közrendjéről és közbiztonságáról készült beszámolót, valamint a város 2022. évi költségvetésének zárszámadási rendeletét is.

A Berhidai Napok idei programtervét egyhangúan támogatták, de a szabadtéri rendezvények helyszíne már komoly dilemma elé állította a képviselőket. A Lakath és a Bezerédi téren még tart ugyan, de hamarosan befejeződik a park és piac megépítése, ám abban mindenki egyetértett, hogy a frissen fásított, füvesített park alaposan megsínylené, és jelentős kárral járna, ha a közvetlen közelében zajló, nagyszabású rendezvényekre érkező közönség letaposná a park növényzetét, ráadásul a parkolóhelyek száma is kevesebb lesz, mint a korábbi években volt. A bizottsági tanácskozásokon folytatott, hosszas vita után az a javaslat született, hogy vizsgálják meg, vajon a futballpálya adottságai, a rendezvények megtartásához nélkülözhetetlen – az áramszolgáltatás, a víz- és szennyvízelvezetés – körülmények rendelkezésre állnak-e a színpadi programok megtartására és a nagyszámú érdeklődő befogadására. Így a szervezők szakemberek bevonásával bejárták a lehetséges helyszíneket, és végül a Hunyadi tér és a focipálya területét javasolták az idei Berhidai Napok szabadtéri rendezvényeinek helyszínére, amit a múlt héten sorra kerülő, rendkívüli ülésen résztvevő képviselők egyhangúan támogattak, így az idén a szeptemberi koncertek fellépőivel és egyéb szolgáltatókkal erre a helyszínre köthetők meg a szerződések.

Ami a rendezvénysorozat idei művészeti és szórakoztató programjait illeti, Dancsó Valéria a művelődési ház vezetője kifetette: a Berhidai Napok programjait idén több helyszínre is kiterjesztik, így nem csak a Kossuth utcai kultúrházban, meg a szabad téri helyszínen lesznek rendezvények, hanem a Petőfi művelődési házba és a leendő tájház tágas udvarába is színes műsorok várják majd az érdeklődőket. Többek között a Petőfi művelődési házba terveznek egy retro kiállítást, amely keretében a gyermekek interaktív játékokban vehetnek részt, de igazi csemegének ígérkezik Dluhopolszky László karikatúrista kiállítása is, hiszen napjainkban egyre ritkábban találkozhatunk ezzel a műfajjal, valamint várhatóan vendégünk lesz Jakupcsek Gabriella, a népszerű tévés műsorvezető, aki nemrégen megjelent könyvének bemutatójára érkezik városunkba. A leendő tájház udvarában pedig egész napos családi programokon – többek között kézműves foglalkozásokon, beszélgetéseken, táncházban — vehetnek majd részt a berhidaiak.

Egyetlen ellenszavazattal támogatta a városi plénum a tavalyi esztendő költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletet. Pergő Margit polgármester az előterjesztést azzal egészített ki, hogy a 2022. évi büdzsén óriási léket vágtak a fél évkor váratlanul bevezetett, roppant magas energiaárak, ami igen óvatos gazdálkodásra kényszerítette az önkormányzatot. Hozzátette: sajnos, az energiaárak bizonytalansága továbbra is fennáll, így idén is ezt a szemléletet kell követniük, hiszen elsődleges a városi intézmények működésének fenntartása. Ehhez kapcsolódott a későbbi napirendi pontként tárgyalt energiabeszerzés előkészületeire vonatkozó előterjesztés. A kormány ugyanis – ahelyett, hogy egységes árat szabott volna valamennyi önkormányzatnak — piaci beszerzésre kötelezte őket. Mivel a város előző évben kötött szerződése lejár, Berhidának hamarosan újabb megállapodást kell kötnie az áram és gáz szolgáltatására. A többség a két évre szóló szerződést támogatta, bár az energiapiac még mindig roppant kiszámíthatatlan, így lehetetlen előre látni, hogy a szolgáltatók jelenlegi árajánlatával jól, vagy rosszul jár-e a város. Ugyanakkor kényszerhelyzetben van, mindenképpen szerződnie kell, hiszen nem maradhat energiaszolgáltatás nélkül! Az állam a kötelező feladatokat ellátó önkormányzati intézmények energiafogyasztását egyetlen forinttal sem támogatja, kizárólag a közvilágítás költségét téríti meg részben.

Elfogadták a képviselők az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról készült első negyedéves beszámolót. Talán sokan nem tudják, a rászorulók megsegítésére fordítható szociális keretet nem az állam biztosítja, hanem az önkormányzat saját költségvetéséből különít el forrást erre a célra. Az első negyedévben nem lépték túl a szociális juttatásokra szánt keretet.

Egyhangúan fogadta el a testület a 2022. évi közös hivatali feladatokról szóló beszámolót. A terjedelmes, 64 oldalas összefoglaló ékes bizonyítéka annak, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói igencsak sokrétű és rengeteg adminisztrációt követelő, feladatot látnak el nap mint nap. Sajnos, a digitális fejlődés nem, hogy nem könnyítette a munkájukat, hanem még több feladattal növelte az ügyek intézését és dokumentációját. Guti László jegyző megköszönte a hivatal dolgozóinak a derekas helytállást, akik – ha a feladat megkívánja — nem egyszer a hivatali időn túl, munkaidőn kívül is sokat dolgoznak a város, így mindannyiunk érdekében.

Miután a Süni Napköziotthonos Óvoda kollektívája száz százalékban támogatta a jelenlegi óvodavezetőt, Viszpergel Zsanett további öt évre történő kinevezése ellen a képviselőknek sem volt kifogásuk, egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot, miszerint — élve a jogszabályi lehetőséggel – Zsanett pályázat kiírása nélkül, újabb öt évig az intézmény vezetője. marad.         

Kövess: