/

Elképzelhető, hogy újra engedélyezik az avar és kerti hulladékégetést Berhidán

11 perc olvasás

Megtartották áprilisi tanácskozásukat az önkormányzati bizottságok

A kerti hulladékégetésről készült rendeletmódosítási javaslat is napirenden szerepelt a Gazdasági és a Humán ügyek Bizottsága áprilisi ülésén, amelyen a tagok többek között elfogadásra javasolták a 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a tavalyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, meg az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót.

A márciusi testületi ülésen merült fel, hogy belátható időn belül helyi szinten kell megoldani a zöldhulladékkezelést, mert az év második felétől az egész országban, 35 éves koncesszióban a MOL veszi át a hulladékgazdálkodást.   Korábban a legtöbb településen, így Berhidán is – megfelelő körülmények és szabályozás mellett – helyi rendeletben engedélyezték a száraz avar- és kerti hulladék elégetését. Ezt azonban az elmúlt években a járványveszély miatti, országos tűzgyújtási tilalom felülírta. Most viszont az önkormányzatok – szigorú szabályok betartása mellett – ismét engedélyezhetik a száraz kertihulladék elégetését, amennyiben módosítják az erről szóló helyi rendeletüket. Városunk avar- és kertihulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítására tett javaslat a kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat jóváhagyását követően kerül majd ismét a városvezetés elé, és ha a képviselők is támogatják, várhatóan ez év őszétől az ingatlanokon belül, és meghatározott időpontokban ismét el lehet majd égetni a száraz zöldhulladékot. Tény, hogy levegőszennyező ez a tevékenység, de napjainkban a növényeken elszaporodó kártevők ellen is ez az egyik leghatásosabb módszer – közölte indoklásában Pergő Margit polgármester, hozzátéve, hogy ebben az évben még – a korábbiakhoz hasonlóan – kétszer lesz közösségi lomtalanítás Berhidán, és a megszokott közösségi zöldhulladék gyűjtésére – a régi hulladékudvar mellett — is számíthatnak még ebben az évben a lakosok. Az első lomtalanításra már a jövő héten május 5-10-e között sor kerül, amiről szórólapon kiértesítették a lakosságot.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés véleményezése kapcsán elhangzott, hogy a telepölésünkön szolgálatot teljesítő három védőnő maximálisan ellátja a szakmai feladatait, az önkormányzat pedig biztosítja számukra a szükséges eszközöket. A közelmúltban nemcsak új, különálló épületbe költözhettek, hanem a digitális eszközökkel és egyéb szükséges felszereléssel is támogatják a munkájukat, és a márciusi testületi ülésen egyhangúan arról döntöttek, hogy a védőnői szolgálatot nem akarják állami működtetésbe adni. Egyébként, Berhidán évente 60-80 közötti az újszülöttek száma, ám a legtöbb gondot, a nagyon fiatalon, szinte még gyermekként anyává válók jelentik, akik a csecsemő gondozásában még egyáltalán nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, mégsem hajlandók a védőnők tanácsait és segítő szándékú javaslatait megfogadni, ezért egyre több csöppség kerül emésztési problémákkal a gyermekorvoshoz, ami az újszülött nem megfelelő gondozásának következménye. Elhangzott, hogy ezekre a problémákra mielőbb megoldást kell találni, amit csak megfelelő szakemberek segítségével lehet elérni.

Az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolóból kiderült a szomorú tény, hogy egyre kevesebb a tanulmányi ösztöndíjas. Jelenleg Berhidán mindössze öten részesülnek ebben a támogatásban, ezért a polgármester javasolta, hogy a tanulmányi ösztöndíjra fordítandó keretösszeg erejéig emeljék fel az ösztöndíjak mértékét azoknak a tanulóknak, akik jelenleg jogosultak és igénybe is veszik ezt a támogatást.

Mi lesz az ügyeleti rendszerrel és a postáinkkal?

A bizottsági ülések napirendjét követően a polgármester asszony röviden beszámolt a vármegyei települések polgármesterei számára megtartott kormányzati tájékoztatóról, amelyen többek között a háziorvosi ügyeleti rendszer változásairól is szó esett. Ezen az ülésen dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos-igazgatója elmondta, hogy ebben az évben fokozatosan megváltozik hazánkban a háziorvosi ügyeleti rendszer. A jövőben járási székhelyenként működik majd egy-egy ügyelet, de csak este 10 óráig, azt követően pedig a mentőszolgálat veszi át a feladatot, őket kell majd hívni egészségügyi probléma esetén, és ők döntik el, szükséges-e mentőt küldeni, vagy elegendő megfelelő tanácsokkal ellátni a segítséget kérő személyt. A Berhidán élőket érintő változásról időben értesítjük az itt élőket. Egyenlőre minden változatlan formában működik.

A Gazdasági Bizottság ülését követően felmerült még egy aktuális téma: a posták helyzete. Tekintettel arra, hogy egyre több településen megszűnt a helyi postaszolgálat, és egyre több bezárásáról értesülünk, kézenfekvő volt a kérdés: vajon marad-e városunkban mindkét posta, a Kossuth utcai és a Peremarton-gyártelepi is? Pergő Margit ezzel kapcsolatban elmondta: az említett tájékoztatón a Magyar Posta ügyvezető igazgatója azt közölte, hogy a Posta gazdasági társaságként működik, így nem vehet igénybe állami támogatást, ezért tarthatatlan, a jelenlegi helyzet, hogy a kistelepülések postái 99 százalékban veszteségesen működjenek. Úgy tervezik, hogy a jövőben vállalkozókkal kötnének szerződést a postai szolgáltatásokra, ami azt jelentené, hogy a kistelepüléseken egy már működő — bármilyen tevékenységgel működő vállalkozás — fogadná be és nyújtaná azokat a szolgáltatásokat, amelyekért helyben felkeresik az emberek a postát. Ez a terv elsősorban a 1500 főnél kisebb létszámú településekre vonatkozna – tudtuk meg a polgármester asszony tájékoztatójából. A berhidai posták bezárásától egyelőre nem kell tartani, a megítélésüknél fontos szerepet játszik az ipari park megléte is.

Kövess: