/

Még nem született végső döntés a volt tűzoltószertár sorsáról

6 perc olvasás

Összefoglaló a március végi testületi ülés határozatairól

Mivel a városi plénum a Humán Ügyek Bizottságával szemben – amely a mielőbbi értékesítését támogatta — a Gazdasági Bizottság javaslatát fogadta el, így a képviselők júniusig elnapolták a Szabadság utca 20. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítására vonatkozó végleges döntést. Előtte pedig tíznél is több napirendi pont ügyében szintén egyhangú álláspontra jutottak képviselők a március 30-án megtartott testületi ülésen.

Az előző héten lezajlott bizottsági üléseken megtárgyalt előterjesztések többségében azonos álláspontot képviselt a városvezetés, így támogatták többek között a helyi adókról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítását, amelyekben csupán apró, a lényeget nem módosító változtatásokra volt szükség. A lakóhelyi környezet értékelését és környezetvédelmi programját azzal a megjegyzéssel fogadták el a képviselők, hogy a jövőben készüljön el egy felmérés arról, milyen technikai eszközüket igényel és mekkora anyagi ráfordítással jár egy-egy közlekedési pont zajhatásának ellenőrzése, mert Berhidán vannak olyan területek, amelyek gépjárműforgalma nemcsak napközben, hanem éjszaka is erős zajártalommal jár. A településfejlesztési koncepcióról pedig olyan vélekedés is elhangzott, hogy főként általánosságban és vélhetően egy adott „séma szerint” vázolja fel a településfejlesztési jövőképet, hiszen tudható, hogy a megfogalmazott tervek a jelenlegi anyagi helyzetben csak egy álomképet tárnak elénk. Végül a koncepciót egyetlen ellenszavazattal fogadta el a plénum.

Egyhangúan támogatták viszont a képviselők, hogy a védőnői szolgálat továbbra is az önkormányzat működtetésében maradjon, és azzal is egyetértettek, hogy a Süni óvoda intézményvezetőjének újabb 5 évre meghosszabbítsák a megbízatását, valamint a MIKÓ Kft. felett elhelyezkedő, önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírását is elfogadták. Elnapolták viszont a Szabadság utca 20. szám alatti régi, már húsz éve nem használt, önkormányzati tulajdonú épület további sorsáról szóló végleges döntést. A testület egyhangúan azt a javaslatot támogatta, hogy a júniusi tanácskozásig a lehetséges szempontokat figyelembe véve, alaposan vizsgáljanak meg minden lehetséges megoldást a várható következményeivel együtt, hogy semmilyen kérdés, vagy felvetés ne maradjon válasz nélkül, és csak ezek teljeskörű ismeretében hozzanak felelősségteljes döntést, az egyébként lakás céljára alkalmatlan kis ház sorsát illetően.

Képen: a központi régi buszváró, amelynek helyére fák és cserjék kerültek

A március végi tanácskozáson a továbbiakban módosításra került az önkormányzat közbeszerzési tervéről szóló rendelet, amire a kiskovácsii szennyvízhálózat szaghatásának megszűntetésére irányuló projekt lebonyolítása érdekében volt szükség. Ezt követően a Veszprémi Tankerületi Központ a vilonyai általános iskola bezárását illetően kérte a berhidai képviselő-testület állásfoglalását, mert a szomszédos település intézménye a II. Rákóczi Ferenc Iskola tagintézményeként működik. Sajnos, évről-évre egyre kevesebb a beiratkozó diákok száma, ezért a tankerület a vilonyai tagintézmény bezárásán gondolkodik.  A berhidai képviselők azonban egyhangúan azt a határozati javaslatot támogatták, hogy ebben a kérdésben nem kívánnak állást foglalni, hiszen a vilonyai iskola sorsa az ott élő lakosok ügye, amibe kívülállóként nem szeretnének beleszólni. A döntés egyébként is, inkább formális, mert valószínűleg nem fogja érdemben befolyásolni a tankerület elhatározását.  

Kövess: