/

Arculati kézikönyv, lakóhelyi környezet

9 perc olvasás

Tizenkét napirendi pont tárgyában foglaltak állást a bizottságok

Mivel három téma is érintette szakmailag, a márciusi bizottsági tárgyalásokon részt vett városunk új főépítésze Bogdán László, aki e hónap 1-től a nyugdíjba vonuló Kéri Katalint váltotta ebben a megbízatásban. Bemutatkozása után véleményezte és elfogadásra javasolta az elődje által előkészített településfejlesztési koncepciót, településünk arculati kézikönyvét, valamint a környezeti értékelés készítésének szükségességéről szóló előterjesztéseket.

Bogdán László rövid szóbeli bemutatkozásában elmondta, jól ismeri Berhida adottságait, hiszen itt nőtt fel, a gyártelepi általános iskolába járt. Nyolc évig volt az építéshatóság munkatársa. A hatóság megszüntetése azonban jelentősen megnehezítette a lakosság eligazodását az építéshatósági jogszabályok értelmezésében, ezért azt javasolta, amennyiben bizonytalanok a szabályokat illetően, az ilyen jellegű kérdésekkel nyugodtan keressék meg, akár a korábban megszokott szerdai ügyfélfogadási napokon személyesen, vagy hétközben akár telefonon is szívesen segít. Úgy vélte, jobb kérdezni, és tájékozódni, mint a későbbiekben egy félreértelmezett jogszabály miatt bírságot fizetni.

A főépítész szívesen segít a hatályos jogszabályok értelmezésében

A bizottságok tagjainak többsége támogatta a település arculati kézikönyvének és Berhida településfejlesztési koncepciójának elfogadását, majd a lakóhelyi környezet állapotának értékelésére került sor. Ez az anyag többek között tartalmazza a levegő és a víz minőségének adatait, és bár taglalja azokat a területeket is, amelyeken javítani kellene, mint például a levegő szennyezettsége a fűtési idényben, sajnos a jelenlegi energiaárak mellett, szinte lehetetlen javulást elérni – mutatott rá Pergő Margit polgármester, hozzátéve, hogy bár a szabadtéri égetés tilos, és ezt az emberek többé-kevésbé betartják, azt azonban képtelenség ellenőrizni, hogy a lakosság mit tüzel el a kályhájában, még akkor sem, ha a kéményből jól láthatóan káros anyag száll fel a levegőbe, mert az ellenőrzésre nincs jogosultsága az önkormányzatnak. A polgármester közölte: a Kiskovácsi szennyvízhálózat kellemetlen szaghatásának megszüntetésére 60 millió forint áll rendelkezésre, így ez a probléma vélhetően ebben az évben végre meg fog oldódni.

Az ingatlanokon található, engedély nélkül ásott, vagy fúrt kutak bejelentéséről, illetve fennmaradási engedélyre való kérelmek benyújtásáról is szó esett. Ezt december 31-ig szükséges kérelmezniük azoknak a lakosoknak, akik rendelkeznek ilyen kúttal. Ezt nem az önkormányzat írta elő, hanem kormányzati jogszabály. Kérdéseikkel a e-mail címen fordulhatnak.

A továbbiakban néhány apróbb pontosítás érdekében vált szükségessé a helyi adókról szóló és a közterületek elnevezésének megváltoztatásáról szóló rendelet módosítás, amelyekre a bizottságok tagjai egyhangúlag elfogadtak, majd az aktuális ügyekre térve, támogatták annak az előterjesztésnek az elfogadását is, amelyben Berhida csatlakozik ahhoz a devecseri kezdeményezéséhez, amely szerint, azon önkormányzatok, amelyek továbbra is fenntartanák a településükön működő védőnői szolgálatot, meg is tarthassák azt, és csak azon önkormányzatok adják át állami működtetésébe, amelyek lemondanak róluk. Berhida a közelmúltban új, korszerűsített ingatlanba költöztette a védőnői szolgálatot, és a védőnőket ellátta a munkájuk végzéséhez szükséges eszközökkel, valamint az állami támogatáson felül többletforrást is biztosít a feladataik ellátásához, így nem áll szándékukban most mindezt állami kezelésbe, aza a kórház működtetésébe átadni.  

A bizottságok tárgyalásán azt a javaslatot is elfogadásra javasolták a képviselő testületnek, hogy amennyiben a nevelőtestület is támogatja, a Süni Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával – újabb pályázat kiírása nélkül — további öt évre bízzák meg Viszpergel Zsanettet, a jelenlegi óvodavezetőt. Erre ugyanis a jogszabály egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít.

Megosztotta viszont a bizottságok álláspontját a Szabadság utca 20. szám alatti, legutóbb tűzoltószertárként működő önkormányzati épület további sorsára vonatkozó határozati javaslat. A Gazdasági Bizottság úgy foglalt állást, hogy májusig napolják el az ügyben a végleges döntést, és minden lehetőséget alaposan átbeszélve, vizsgálják felül az ingatlan értékesítési, illetve bérbeadási lehetőségeit. A Humán Ügyek Bizottsága viszont azt a javaslatot fogadta el, és továbbította a képviselő testületnek, hogy hirdesse ki az ingatlan értékesítését, de azzal a kitétellel, hogy lakás céljára nem, kizárólag kulturális, vagy raktározási célokra hasznosítható a létesítmény. Így most a képviselők többségi szavazatától függ, hogy a március 30-ai tanácskozáson elnapolják-e a már egyszer bontásra ítélt épület további sorsáról való döntést, vagy kihirdetik az értékesítését, esetleg kulturális célú használatra bérbe adják.  

Kövess: