/

Ebben az évben érettségizik a századik diák

13 perc olvasás

Berhidán „házhoz jön” a gimnázium

Talán kevesen tudják, hogy városunkban nem csak két általános iskolában folyik oktatás, hanem egy esti tagozatos gimnázium is működik. A napokban értesültünk róla, hogy a Veszprémi Tankerület vezetőségével ismét megszületett a megállapodás arra vonatkozóan, hogy a Balassi Bálint Gimnázium Berhidai Tagintézménye továbbra is hosszú távon folytathatja működését a jelenlegi helyszínen, az Ady Endre Általános Iskola épületében. A helybe hozott intézmény Fornai Mariettának, az iskola korábbi vezetőjének köszönhető. Vele beszélgettünk a közel hétéves sikertörténetről.

-Két évvel ezelőtt nyugdíjba ment, de máig visszajár Berhidára tanítani, mert ahogy fogalmazott, az esti gimnázium a szíve csücske. Milyen megfontolások vezérelték, amikor a helyi középiskolai oktatás szervezésébe fogott?

-2014-ben lettem a berhidai Ady Iskola igazgatója, de előtte húsz évig szakközépiskolában és gimnáziumban tanítottam. Idekerülve, azt láttam, hogy ez kisváros, nem rendelkezik középfokú intézménnyel, és bár az első évem azzal telt, hogy a vezetői feladatokat átvegyem és megfelelően ellássam, közben elkezdtem azon is gondolkozni, miként lehetne a középfokú intézményt valahogyan idehozni helybe. Az ötlettel megkerestem a várpalotai középiskolák igazgatóit, akik nem is zárkóztak el a lehetőségtől, de akkor megfelelő érdeklődés hiányában mégsem valósult meg az az elképzelés, hogy különféle szakmák oktatásába kezdjünk.
Közben megtudtam, hogy Várpalotán működik esti gimnázium, megkerestem a tagintézmény vezetőjét, és 2016 szeptemberétől sikerült elindítani Berhidán is a Balassi Bálint Gimnázium esti gimnáziumi képzését. Az első érettségi pedig 2019-ben volt és nem kis büszkeségünkre, 24-en szerezték meg az érettségi bizonyítványt.

-Ez jelentős eredménynek számít, akár egy átlagos gimnáziumi osztály is megirigyelheti.

-Annál is inkább, mert ahhoz képest, hogy Berhida viszonylag kis település, azóta minden évben tartjuk ezt a húsz feletti számot. Igaz, nem mindannyian helyiek, hiszen a Balaton partjáig lementünk a toborzással. Amikor a gimnáziumi oktatás szervezésébe belefogtam, az összes közeli és kissé távolabbi település polgármesterét felhívtam, és tájékoztattam őket a Berhidai esti gimnázium elindításáról. Mindegyik polgármester felajánlotta a támogatását, Pergő Margittal az élen, aki nagyon örült a kezdeményezésnek. Már az első évben várakozáson felüli volt a jelentkezők száma. Majd az érettségire összesen 24-en maradtak, de azóta is évről-évre nagyon sok a beiratkozó. Igaz, előfordulnak lemorzsolódások, mert amikor látják, hogy itt ugyanazok a követelmények, mint a nappali gimnáziumokban, páran megijednek, elbizonytalanodnak, hogy nem sikerül majd a lépést tartani, de igyekszünk meggyőzni őket, hogy nincs mitől tartani, hiszen mindegyik tanárunk rendkívül segítőkész, tapasztalt pedagógus, akik pontosan tudják, hogy itt család és munka mellett tanulnak a diákok, ezért igyekeznek nekik olyan feladatokat adni, és olyan módszerekkel oktatni őket, hogy család mellett is eleget tudjanak tenni a követelményeknek. Itt kimondottan az érettségire készítjük fel a tanulóinkat, nem olyan szerteágazó a tananyag, mint a nappali gimnáziumban, hiszen nagyon szűkre van szabva az idő, így célirányosan az érettségi vizsgákra összpontosítunk.

-Mikor tartják az órákat?

-Hetente két napon, hétfőn és szerdán van tanítás, délután 3 órától este 8 óráig. Ebbe a két napba van az belesűrítve a sok-sok tananyag , hiszen az esti gimnázium végzősei ugyanazt az érettségit írják, mint a nappalisok. 2016-ban azokat a tanárokat kerestem meg, akikkel együtt vettem részt a mesterpedagógus képzésen. A gimnáziumban csak egyetemi végzettségű tanárok taníthatnak, és itt mindenki több diplomával rendelkező pedagógus, kinek kettő, kinek három, nekem öt diplomám van. Jelenleg tizenegyen vagyunk a tantestületben, mindegyikünk kiválóan felkészült, nagy tudással rendelkező, szakmailag és módszertanilag is jól képzett tanárok. A támogató és élményszerű oktatásért szívesen jönnek Berhidára tanulni a környező településekről a jelentkezők.

-Milyen feltételeknek kell megfelelni?

-Fontos, hogy akinek már van szakmunkás bizonyítványa, kezdheti a tanulmányait tizedikben, vagy akár tizenegyedikben is, ezt maga döntheti el, ugyanis beszámítjuk a korábbi tanulmányait. Akinek 8 osztályos bizonyítványa van, annak négy évig kell tanulnia, bár a legtöbben három, illetve két év alatt elvégzik, mert van annyi előtanulmányuk, amit be tudunk nekik számítani.

-Eddig összesen hányan tettek sikeres érettségi vizsgát a berhidai esti gimnáziumból?

-Ahogy említettem, 2019-ben érettségiztek az elsők, majd utána minden évben húsz feletti volt a vizsgázóink száma. Ez egyedül a covid időszakában csappant meg, ami érthető, hiszen volt időszak, amikor kizárólag online órákat tartottunk, és ez sokak számára megnehezítette a tanulást, így akadt, akit ez visszavetett, de azóta pótolták a mulasztásokat, és idén ők is érettségizni fognak. Nagyjából nyolcvananan vizsgáztak sikeresen eddig, de idén megint 24 érettségizőnk lesz, így várhatóan túllépjük a száz feletti sikeres bizonyítványt. Ez a szám nem csak a berhidaiakra, hanem a környező településekre is vonatkozik. Már jól ismernek bennünket a környéken, és bár minden évben szórólapokkal is beterítjük a közeli településeket, a legjobb ajánlólevél mégis az, amikor a nálunk érettségit szerzők viszik, adják tovább a jóhírünket.

-Kapnak tanítványaiktól visszajelzést arról, milyen segítséget jelentett számukra az itt megszerzett érettségi? Visszajönnek-e elújságolni hogyan boldogultak vele?

-Igen, visszajönnek, sőt sokan a továbbtanulás lehetőségeiről is érdeklődnek, tanácsot kérnek ezzel kapcsolatban is, és vannak, akik emelt szintű érettségit is szeretnének tenni, de nálunk erre nincs mód, hiszen azt mindig az arra kijelölt gimnáziumokban, központilag szervezik meg. Ritkán fordul elő, hogy valakinek nem sikerül egy-egy tantárgy, most két ilyen diákunk van, akik még visszajönnek a matematika órákra, és maximális segítséget kapnak a felkészülésben. De bukott érettségizőnk nem volt!

Fornai Marietta eddigi munkásságáért tavaly a Berhidáért kitüntető címet vette át

-A szerződésüket sikerült megújítani a tankerülettel, így a folyamat zavartalanul folytatódik.

-Nagy örömömre szolgál, mert Berhidára kerülve azt tapasztaltam, hogy ebben az iskolában, bár sok hátrányos helyzetű gyermek tanul, nagyon sok közöttük a tehetséges, akik a nyolcosztályos bizonyítványukat megszerezve, talán még nagy ambíciókkal bele is vágnak ugyan a továbbtanulásba, de mivel valamennyi középiskolába távolabbra kell utazni, így amikor az első nehézségekkel szembesülnek, vagy az első kudarcok érik őket, hamar feladják. Aztán később, amikor érettebb lesz a gondolkodásuk, belátják, hogy csak tanulással tudnak érvényesülni az életben, és ha itt helyben elérhető számukra a továbbtanulás lehetősége, szívesebben bevállalják, mintha sokkal messzebbre kellene utazniuk. Van, aki jobb munkahely reményében vág bele, van, aki rájön, hogy többre is képes, és szeretne a főiskolával is megbirkózni. A lányok többségben vannak, és olyan is előfordult, hogy negyvenévesen ült vissza valaki az iskolapadba, és a gyermekével együtt érettségizett. Tanulni sosem késő, főleg, ha ehhez minden esélyt megadunk. Úgy vélem, méltán lehetünk büszkék arra, hogy idén várhatóan meghaladja majd a százat a sikeres érettségi vizsgát tett diákjaink száma. 

Kövess: