/

Elfogadták a város idei költségvetését

13 perc olvasás

Egyelőre nem bontják a régi tűzoltószertárt

Óvatos gazdálkodással, és a költségvetés minden sorát betartva, valamint az energiatakarékosságra összpontosítva, átvészelhető a 2023-as esztendő – szögezte le Pergő Margit polgármester a képviselő-testület február 24-én megtartott ülésén, amelyen egyhangúlag elfogadták Berhida város idei költségvetési tervéről szóló rendeletet. A plénum tagjai a bizottsági üléseken már részletesen megtárgyalt ügyek határozati javaslatait is támogatták.

A múlt csütörtöki tanácskozáson részt vett Őri György tűzoltóalezredes, a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság parancsnoka, így elsőként a tűzoltóság 2022. évi működéséről készült beszámolót vették napirendre a képviselők. Mivel a részletes összefoglaló minden fontos tájékoztatást és adatot tartalmaz, a parancsnok úr szóban csupán annyit fűzött hozzá, hogy feladataikat összegezve, egy átlagos évet tudhatnak magunk mögött. Nem csökkent, de nem is nőtt az esetek száma, három nagyobb tűzeset történt térségünkben és szerencsére, egyik sem volt halálos kimenetelű. Képviselői kérdésre, miszerint van-e hatásos eszköze a tűzoltóknak a súlyos levegőszennyezés visszaszorítására, Őri György válaszában aláhúzta: nincs a kezükben ilyen eszköz, nem járhatnak el hatóságként. Arra nincs lehetőségük, hogy ellenőrizzék, mit tüzelnek el a kályhákban, akkor sem, ha a kéményből fekete, egészségre káros füst száll fel. A kerti égetés esetében pedig, csak a tettenérést követően járhatnak el. Ha az adott település helyi rendelete szerint, egész évben tűzgyújtási, azaz égetési tilalom van érvényben, akkor az ezt megszegők ellen eljárás indulhat, ami akár 100 ezer forint bírsággal járhat. Ha pedig a tűzoltóknak is ki kell vonulniuk tűzveszély okozása miatt a helyszínre, ennek költségét – ami ugyancsak meghaladhatja a 100 ezer forintot – is ki kell fizetni annak, aki a tiltás ellenére égetésbe kezdett – mondta a tűzoltóparancsnok. A képviselők egyhangúan elfogadták a parancsnokság tavalyi tevékenysáségéről szóló beszámolót, majd a tavalyi költségvetési rendelet szükséges módosításának többségi támogatását követően, az idei büdzsé tervét vették górcső alá.

Őri György tűzoltóparancsnok: átlagos évet zártunk tavaly.

Pergő Margit polgármester asszony rövid összefoglalójában közölte: a város költségvetésének idei bevételi oldala meghaladja a hárommilliárd forintot, ahogyan a kiadási oldal is ekkora összeget tartalmaz. A fő számokat ismertetve elmondta: felújításra mintegy 400 millió forintot fordíthatnak, beruházási munkák elvégzésére 260 millió forintot irányoztak elő. Ezek a számok elsősorban pályázati pénzeket tartalmaznak. Ezzel együtt, a költségvetés keretein belül egész évre biztosított az önkormányzat intézményeinek működése, dacára annak, hogy a kiadások idén 25 százalékkal nőttek a tavalyihoz képest. Ebben az évben a dologi kiadásokra 37,7 százalékkal, azaz 146 millió forinttal kell többet fizetni, főként a magas energiaköltségek és az infláció következményeként. Ráadásul, az önkormányzatnak szolidaritási adót kell befizetnie a központi költségvetésbe, ami a múlt évben 31 millió volt, idén pedig már 38 millió forintra rúg. Eközben, az előzetes számítások alapján, Berhidának várhóan 60 millió forinttal kevesebb iparűzési adóbevétellel kell számolnia. Mindezeket számba véve, a költségvetésnek minden sorát szigorúan be kell tartani, óvatosan kell gazdálkodni, ezért a legfőbb cél az, hogy minél több energiát takarítsanak meg az intézményeknél. Ennek érdekében szükséges lesz olyan jellegű beavatkozásokat elvégezni, amelyekkel tartós energiamegtakarítást tudnak elérni – fogalmazott a polgármester, majd a költségvetési rendeletet a Gazdasági Bizottság által javasolt módosítással együtt, 6 igen és kettő nem szavazattal támogatta a képviselő-testület, és a továbbiakban a többi, a bizottsági üléseken már alaposan előkészített határozati javaslatok is elfogadásra kerültek.

Dr. Guti László jegyző és Pergő Margit polgármester

A plénum tagjai egyhangúan támogatták a Szabadság tér 20. szám alatti, régi tűzoltószertár épületének sorsát illető, további hasznosítási lehetőségek vizsgálatára tett javaslatot, majd zárt ülésen tárgyaltak a vízközművagyon állam részére történő ingyenes átadásáról.  Eközben a Lakath téren folynak a beruházási munkák. A projekt két részből áll, a Lakath park kiépítését és a Bezerédi térre tervezett piac kialakítását foglalja magába. Utóbbiban majdnem teljesen elkészültek a burkolt területek szegélyei, míg a Lakath téren még az építési törmelék maradványainak összegyűjtése zajlik, de amint ezzel végeztek, elkezdődhet a park kialakítása. Az egykori, lebontott épület alatt feltárt pincék biztonságosan eltömedékelésre kerülnek a mostani és a későbbi veszélyforrások kiküszöbölése érdekében.

Körvonalazódik a Bezerédi téri piac járdája

Elkészült a Hétszínvirág óvodához tartozó új bölcsőde, amelynek használatbavételi engedélye is megérkezett a múlt héten, így a működési engedély kézhezvételét követően a csöppségek napokon belül birtokba vehetik a korszerű intézményt.

Mint azt Pergő Margit polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat rendelkezik egy komplex közlekedési rekonstrukciós tervvel, ami alapján a Veszprémi út központi kereszteződésében három gyalogátkelőt alakítanak ki a főút és a Bem utcai buszmegálló között. Az egyik zebra a kormányablak irányába, a másik pedig az ABC-hez vezet majd. A kivitelezés során a buszmegállókat is át kell helyezni. Most Lebontják a sarkon álló régi buszvárót, helyette ideiglenes helyre egy újat állítanak fel, amit az önkormányzat már tavaly megvásárolt. Ezzel együtt a környezetét is rendezik, beleértve a toldozott-foltozott aszfalt és betonburkolatok helyreállítását.

Hamarosan eltűnik innen ez a leharcolt buszváró

Az önkormányzat 60 millió forint támogatást kapott a Kiskovácsi, Küngös és Csajág szennyvízvonalán rendszeresen jelentkező bűzhatás megszüntetésére. Az összeg felhasználásáról azonban nem a helyi önkormányzat, hanem az Építési és Közlekedési Minisztérium intézkedik. Ezzel kapcsolatban folyamatban vannak a tárgyalások, a polgármester igyekszik megsürgetni a beruházás megvalósítását. Ezzel együtt, Berhida város szennyvízellátással kapcsolatos vagyona 2,2 milliárdot fog érni, az ivóvízé pedig 166 millió forint a nyilvántartási értéke szerint. Fontos, hogy – mivel a forrás rendelkezésre áll — minél előbb megkezdjék a kivitelezést, hogy a nyáron – amikor a legirritálóbb a bűzhatás – már többé ne okozzon gondot az ott élőknek.

Pergő Margit arról is tájékoztatott, hogy a főépítész, Kéri Katalin egészségi állapotára tekintettel kérte a felmentését, így a továbbiakban nem tudja vállalni a berhidai foglalkoztatását. Az általa ajánlott személy, Bogdán László március 1-én veszi át a főépítészi feladatok ellátását. Fogadónapja a korábbi időpontnak megfelelően, szerdán lesz, de elérhetőségeit is hamarosan nyilvánosságra hozzák majd.  

Kövess: