/

Megszavazták: új vezetője van a művelődési háznak

11 perc olvasás

Rendkívüli tanácskozást tartott a városvezetés

Fontos és halaszthatatlan döntések indokolták, hogy Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munkarendjétől eltérve, januárban is összeüljön. A rendkívüli tanácskozáson a képviselők egyhangúan támogatták a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár új igazgatójának öt évre szóló kinevezését, valamint döntöttek a Petőfi művelődési ház energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat megvalósításának feladataihoz elengedhetetlen pályázatok kiírásáról is.

Mint arról korábban beszámoltunk, a berhidai művelődéi ház eddigi vezetőjének, Gerőfiné Mészáros Anitának tavaly év végén lejárt az öt évre szóló igazgatói megbízása, aki a várakozásokkal ellentétben, nem pályázta meg az újabb öt esztendőre szóló vezetői pozíciót. Ezért a városvezetés újabb pályázatot írt ki, amely eredménytelennek bizonyult, viszont a megismételt kiírás már meghozta az eredményt, ugyanis a szakértői bizottság megállapította, hogy a pályázó, Dancsó Valéria megfelelt mind az önkormányzat által támasztott, mind a jogszabályi követelményeknek. A szakértői vélemény úgy fogalmaz: „A beadott pályázatból felkészült, tapasztalt, korszerű tudással rendelkező szakember képe rajzolódik ki. Módszeresen gondolkodik, hosszú távon tervez, alapoz az erősségekre, középpontba helyezi a közösségek bevonását és a helyi értékeket.”

Mint kiderült, Dancsó Valéria a 90-es években már dolgozott vezetőként a berhidai művelődési házban, majd két évtizeden át egyéb, ugyancsak sok kreativitást és remek szervezői készséget követelő kihívásokban is kipróbálta magát, ám az utóbbi nyolc évben újra visszatért eredeti hivatásához, a közművelődés területére, Hajmáskéren művelődésszervezőként folytatta a pályafutását. Pályázatában és a testületi ülésen is hangsúlyozta: roppant fontosnak tartja azon kisebb-nagyobb csoportok sikeres működését, amelyek valamilyen azonos érdeklődés és elfoglaltság mentén, közösségekbe szerveződtek, ezért szeretné ezeket a csoportokat tovább gyarapítani és erősíteni, valamint a köztük való együttműködést is fejleszteni azáltal, ha több közös program, bemutatkozási lehetőség nyílna meg számukra. Természetesen, a beadott pályázata még számos fontos területet érintett, de ezekről majd a gyakorlatban fogunk többet megtudni, hiszen a jövőben Dancsó Valéria irányítja majd városunk kulturális életét.
A szakmai véleményt figyelembe véve, és a pályázó rövid, személyes bemutatkozását meghallgatva, a képviselők egyhangúan támogatták, hogy az önkormányzat Dancsó Valériát 2023. február 1-től 2028. január 31-ig a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza.

Dancsó Valéria lesz a a berhidai művelődési ház vezetője

A továbbiakban is – egy előterjesztés határozati javaslatai kivételével — egyetértő döntések születtek. A testület támogatta, hogy Berhida idén is részt vegyen az Országfásítási Programban, amelyre már 2020-ban is sikeresen pályázott. A Program célja a vidéki települések zöldítése és környezeti állapotának javítása mellett, hogy népszerűsítse a Vidékfejlesztési Program erdősítési támogatásait. Ahogy korábban, a sikeres pályázat során, ezúttal is 30 darab fa kiültetésére kerülhet sor településünkön, amelyek ezúttal három helyre kerülhetnek: 15 darab fát a Szegfű utca Margaréta út sarkára, 5 fát a Kossuth utcában az Erzsébet-köz utáni területre, és 10 darab fát a Dankó utcában, a lovaspálya közelében ültetnek el. A fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőlények otthonaként is szolgálnak majd. A pályázat része, hogy minden igénylő ajándékba kap egy madárodút is. A képviselők támogatták, hogy Berhida idén is vegyen részt az Agrárminisztérium Településfásítási Programjában.

A plénum egyhangúan megszavazta az „Épületenergetikai Fejlesztések Berhidán” című projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztéshez tartozó energetikusi, műszaki ellenőri, valamint projektmenedzseri, projekt vezetői irányítási feladatok ellátására vonatkozó pályázatok mielőbbi kiírását, hogy minél előbb elkészüljenek a felújítási tervek, majd a megfelelő kivitelező kiválasztására, meghirdetésre kerüljön a közbeszerzési eljárás is. — Jó lenne – fogalmazott a polgármester –, ha a következő fűtési idényt már úgy kezdhetnék, hogy a Petőfi művelődési házat csak részlegesen kellejen a régi, elavult rendszerrel fűteni, mert az rengeteg megtakarítást jelentene a városnak.  Mivel a pályázati pénz rendelkezésre áll, célszerű minél előbb elkezdeni a beruházást – tette hozzá Pergő Margit.

A következő napirend határozati javaslatait érintően, kisebb vita alakult ki a tanácskozáson. Az előterjesztés ugyanis, az Orgona utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlana bérleti díjának mérséklésére vonatkozott. Mint ismert, ott, a környéket ellátó, élelmiszerbolt működik, amelynek tulajdonosa a magas energiaköltségekre és az élelmiszerek drasztikus drágulása következtében alaposan megcsappant forgalmára hivatkozva, a bérleti díjának csökkentését kérte az önkormányzattól. A képviselő-testület elé két határozati javaslat került.

Az egyik a járványhelyzet alatti 50%-os bérleti díj határozott idejű visszaállításáról szólt a másik javaslat nem változtatott a jelenlegi helyzeten.  A képviselők egy része viszont úgy vélte, a többi bérlővel szemben – akik nem nyújtottak be méltányossági kérelmet a bérleti díj csökkentésére – nem lenne igazságos, ha most az élelmiszerbolt bérletét egyoldalúan mérsékelnék. Annál is kevésbé, mert a nehézségekkel nincs egyedül, ebben az évben mindenkinek alaposan húzni kell a nadrágszíjon, hogy túléljen. A képviselő testület többségi szavazattal a jelenlegi bérleti díj megtartása mellett foglalt állást.

Az utolsó napirendi pont önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozott, amelyről úgy döntöttek a képviselők, hogy az értékbecslés eredményének ismeretében hoznak végleges döntést az eladásról.

Kövess: