/

Fejlesztések a takarékosság árnyékában

30 perc olvasás
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pergő Margit: „Nem zárunk be intézményeket, nem kapcsoljuk le a közvilágítást!”

Tavaly már épp, hogy kezdtünk kilábalni az elhúzódó és oly sok kárt okozó járványhelyzetből — reménykedve, hogy talán végre fellélegezhetünk –, amikor újabb átokként szakadt a nyakunkba a sokkoló drágulásokat jelentő energiaválság, roppant nehéz helyzetbe sodorva a helyi önkormányzatokat.
Hogyan vészelte át a mögöttünk hagyott esztendőt Berhida, és ennek tükrében, vajon mire számíthatunk az idén? Befolyásolták-e az energiaköltségek a tervezett beruházásokat, és megingatja-e az idei költségvetést a szigorú takarékoskodás?  — többek között erről is beszélgettünk év eleji interjúnkban Pergő Margit polgármester asszonnyal.

-A fejlesztéseket tekintve, nem indult rosszul a múlt esztendő, hiszen már az év elején megújult intézményeket avathattak településünkön.

– Tavaly elkészült a védőnői szolgálat új helye, teljes felújítás történt azon az épületen, amelybe beköltöztek az év elején. Ezzel egyidőben megújult a gyermekorvosi rendelő is. Ezekre 86 millió forintot fordíthattunk, amit javarészt pályázati támogatásból finanszíroztunk, az önkormányzat pedig 20 millió forintot tett hozzá.  Majd a nyár folyamán elkészült az Ady iskola tetőfelújítása, amit ugyancsak hazai támogatási forrásból sikerült megvalósítanunk, viszont önkormányzati pénzből teljesen megújult az iskola konyhája és ebédlője. Ugyancsak még az év elején, három utcában építettünk új járdát, majd az év második felében kiderült, hogy Berhida újabb pályázati pénzt nyert erre a célra, így további négy utca kapott térburkolatú járdát, és végre révbe ért az az évekig húzódó folyamat is, amely lehetővé tette, hogy a Veszprémi úton, a Liszt Ferenc és a Magyar Ifjúság utca közötti járdarészt is saját forrásból, de megépítsük. A tavalyi nagyberuházásaink egyike a közel 300 millió forint Európai Uniós támogatásból megépült bölcsőde, amely – közmű rácsatlakozási problémák miatt, pár hónapos csúszással, de elkészült. A használatbavételi és működési engedélyek beszerzését decemberben kezdeményeztük az ezekkel kapcsolatos eljárások az illetékes hatóságok részéről jelenleg még folyamatban vannak. Óriási dolog, hogy az új bölcsőde teljes mértékben energiaköltségmentesen fog működni, ugyanis napelemmel és hőszivattyúval is el van látva, így maga termeli meg a szükséges energiát, ami egy fillérébe sem kerül az önkormányzatnak!

– A Lakath téri park és piac projekt is elkezdődött tavaly év végén.

– Így van, hiszen vannak áthúzódó projektjeink, ezek egyike a Lakath park és piac megvalósítása, amelyhez kormányhatározattal 200 millió forintot kapott városunk. Eredetileg már tavaly el kellett volna készülnie, de a múlt évben nehezen sikerült a közbeszerzési eljárások során megfelelő kivitelezői ajánlatokat szerezni, ugyanis az építőipar kapacitását elsősorban a nagyon nagy beruházások foglalták le, és a kisebb költségűekre nem, vagy csak túl magas ajánlatokkal mozdultak a vállalkozások. Az orvosi rendelő felújítására például, négy alkalommal kellett kiírni a közbeszerzési eljárást, mire elfogadható árajánlattal hirdethettük ki a kivitelező nyertesét. A Lakath tér projektnek pedig, a harmadik közbeszerzése lett csak sikeres. Szerencsére, tavaly év végén már elkezdték a munkálatokat, és jelenleg az időjárás függvényében, az építési törmelékeket szedik fel, amit majd helyszínen ledarálva hasznosítani tudnak, így nem keletkezik felesleges hulladék, hiszen annak az elszállítása és elhelyezése is sokba kerülne. Amint ezzel végeznek, és látható lesz a további munkák ütemezési terve, mindenképpen tartunk majd a lakosság számára egy tájékoztató fórumot. A lényeg, hogy a kivitelezési szerződés alapján júniusra el kell készülnie a parknak, így a Berhidai Napok résztvevőit már megszépült városközpont fogadja majd.

Most még építési terület, de a nyáron már parkban sétálhatunk itt

A fejlesztés nem áll meg Berhidán

– A Petőfi művelődési házban megtartott, idősek karácsonyi ünnepségén jelentette be, hogy egy újabb, csaknem 400 milliós beruházásra is fel kell készülnie Berhidának, idén ugyanis a Petőfi művelődési ház is megújulhat. Hogyan?

December közepén, mintegy karácsonyi ajándékként kaptuk a hírt, hogy az energetikai pályázatunk célba ért, amit a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésére adtunk be.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a pályázatot kizárólag meglévő, korábban is működtetett, jelenleg is működő intézményekre, olyan épületekre, melyeknek „energiafelhasználási múltja” volt lehetett benyújtani, tehát ez fontos feltétele volt pályázatnak. A pályázat megvalósulását követően ugyanis az előző évek energia felhasználásához viszonyított, jelentős mértékű energia megtakarítás az elvárás”

Tekintettel arra, hogy a méreténél és a koránál fogva, ez az intézmény egyik legnagyobb energiafogyasztó városunkban, célszerű volt tehát, hogy a legnagyobb létszámú rendezvények befogadására alkalmas épület energia korszerűsítésére adjuk be a pályázatunkat.

– Többen úgy gondolták, hogy a Kossuth utcai művelődési ház földrengés-sújtotta, omladozó színháztermének felújítására is pályázhattak volna. Ez miért nem merült fel mégsem?

– A félreértések elkerülése érdekében, szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a pályázati kiírás „meglévő, illetve működő épület energetikai felújítására” vonatkozott. Az energetikai szakember komoly, évekre visszamenő energiafelhasználásról, villany- és gázfogyasztásról készített kimutatást, és a kibocsátott CO2, függvényében derült ki, mekkora lesz majd, a felújítást követően a megtakarítás. Jelenleg 160 egységnyi ez az érték, de ha a munkálatokat elvégzik, 20 egységre csökkenthető! Minden megtakarított CO2 egységre 3 millió forint támogatást ítéltek meg a pályázóknak. Ha egyáltalán nincs kibocsátás, mint a Kossuth utcai színházteremben, mert már évtizedek óta nincs használatban, akkor nulla a megtakarítás is, ezért az energetikai pályázat feltétele sem teljesül, így nem járhat támogatás sem. Kizárólag ez számított, semmi más! Ennek megfelelően, csak és kizárólag az energetikai korszerűsítésre elköltött forintokat lehet elszámolni, ami azt jelenti, hogy semmilyen egyéb, például lépcsőfelújítást, járólapcserét, burkolást, vagy festést nem vesznek figyelembe, csak az energiamegtakarítást jelentő berendezés — beleértve a nyílászárócserét, szigetelést –, illetve az ezeket szolgáló munkálatok finanszírozhatók a pályázat összegéből! Újjáépítés, esztétikai korszerűsítés, tehát nem része ennek a pályázatnak.

– Idén nagy költőnk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, így jelképesnek is mondható, hogy épp ebben az évben újul meg a nevét viselő kultúrház.

– Igen, bár ez a körülmény inkább szerencsés egybeesés, de jókor jött! Ugyanakkor, mint ismert, Berhida is részese a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa programoknak, így a művelődési házban is szép számban lesznek ehhez is kapcsolódó események, tehát a legmegfelelőbb időzítése ez a 2023. esztendő a ház energetikai megújulásának. Arról nem beszélve, hogy jelentős megtakarítást jelent majd a korszerűsítése utáni működtetése, ami a település költségvetésében igencsak húzós tételnek számít ebben a fűtési idényben, a tavalyi második félévi árrobbanást követően.

Pergő Margit a városi karácsonyi rendezvény résztvevőit köszönti

Nehéz év után még nehezebb jön?

„Nekünk abból a pénzből kell gazdálkodnunk, amennyi a rendelkezésünkre áll. Ha mégis többet kapnánk, az nagyon jó, de erre nem építhetünk, arra kell támaszkodunk, amennyink van!”

-Nos, mindent összevetve, és a nehézségeket leszámítva leszögezhetjük, hogy több látványos fejlesztés történt, és e tekintetben az idei év sem indult rosszul

-A felsorolt, elkészült és folyamatban lévő beruházásokat, valamint a Közútkezelő által felújított mintegy 3 kilométeres útszakasz felújítását – amely a Kossuth utcán át Kiskovácsi pusztáig vezető 3 kilométeres útszakaszt érintette, és 360 millió forint ráfordítást jelent – még hozzávesszük, akkor elmondhatjuk, hogy Berhida tavaly egymilliárd forintot meghaladó fejlesztéssel dicsekedhet. Továbbá idén kerül majd sor a Lieder Egyesület által támogatott pumpa pályák megépítése a Hunyadi téren és az Orgona utcában.

– A jó híreket, sajnos beárnyékolta a második félév energiaválsága, és a növekvő infláció, ami valamennyi önkormányzat költségvetését felborította, így Berhidáét is. Sikerül-e majd ezt áthidalni?

– A múlt év azért volt roppant nehéz, mert a költségvetésünk – a jogszabályoknak megfelelően – év elején készült el, majd fél év után villámcsapásként ért bennünket, hogy az energiaárak emelkedése miatt, az önkormányzatok is jóval drágább elszámolási árkategóriába kerültek. Évközben durva beavatkozás volt ez a települések gazdálkodásába. Berhidának 30 millió forint többletköltséget jelentett, ami nyilván nem volt benne a költségvetésben! Ugyanakkor gyorsan intézkednünk kellett, így egyes előirányzott munkákat el kellett halasztani, húznunk kellett a nadrágszíjon. Sajnos, ki kell mondanunk, hogy az önkormányzatokat egyre nehezebb helyzetbe navigálják azáltal, hogy amelyiknek van pénze, attól elvesznek, amelyek meg forráshiánnyal küszködnek, azoknak meg nem adnak annyit, amennyire szükségük lenne. Őszintén szólva, nem is számítok másra ebben az évben sem. Nekünk abból a pénzből kell gazdálkodnunk, amennyi a rendelkezésünkre áll. Ha mégis kapunk többet, az nagyon jó, de erre nem építhetünk, hanem arra kell támaszkodunk, amennyink van. Energetikai szakember segítségével felmértük az intézményeinkben, milyen intézkedésekkel érhetünk el energiamegtakarítást, majd a takarékossági javaslatokat megtárgyaltuk az intézmények vezetőivel, és ahol lehetett, azonnal intézkedhettünk, amit nem lehetett azonnal beavatkozni, később fogjuk megoldani. A cél, hogy minél több energiamegtakarítást érjünk el, mert így csökkenthetjük a működtetés költségeit.

-Számos önkormányzat a túlélés érdekében, a legegyszerűbb, ám drasztikus utat választotta: a téli hónapokra bezárta, vagy összevonta egyes intézményeit, csökkentette, esetleg lekapcsolta a közvilágítást. Berhidán is felmerülhetne ilyen intézkedés?

– „Nem gondolom azt, hogy nekünk pánikszerűen közvilágítást kellene lekapcsolni, vagy minden második utcai égőt kicsavarni, esetleg intézményeket összevonni, vagy netán bezárni!”

-Meggyőződésem, hogy 2023-ban nem lehet ilyen dimenziókban gondolkodni! Szégyen és gyalázat, hogy ilyesmi egyáltalán felmerülhet napjainkban! Mi, ahogy minden önkormányzat, a lakosságot szolgálva, munkánk egy részében kötelező feladatokat látunk el, amit az állam szabott meg, így azokat az állami költségvetésnek meg is kellene finanszíroznia, de ez most maradéktalanul nem történik meg. Nem a díszkivilágításra gondolok. Berhidán összesen 980 lámpatest van, és ehhez képest a 25 karácsonyi dísz már igazán nem számított tételnek. Azokat a díszeket azonban mellőztük, amelyek túl sok energiát fogyasztanak, de erről sem mondtunk le, mert erre is szükség van az itt élők jó közérzetéhez. A kötelező feladatokon felül ellátunk nem kötelező feladatokat – például a helyben történő laborminta vétel, civil szervezetek támogatása, és még több ehhez hasonló feladatot, amelyeket természetesen saját forrásból finanszírozunk.

Kontrát Károly államtitkárral a Kossuth utcai út átadásán tartott sajtótájékoztatón

– Mindezek tükrében, mire számíthatunk ebben az évben?

– „Nem mondom, hogy az idei esztendő könnyebb lesz, mert nem lesz!”

Viszont megteszünk mindent azért, hogy a kötelező feladatainkat továbbra is maradéktalanul ellássuk. A tavalyi második félév összes energia számlái ugyan még nem érkeztek be, csak annyit tudunk, hogy sokkal magasabbak lesznek, mint az első féléviek voltak! Elkészültek azok a táblázatok, amelyeket az intézményeknek vezetniük kell, azaz gyakorlatilag hetente feljegyzést készítenek az elhasznált energia mennyiségéről. Ennek alapján látni fogjuk, hogy a most leszerződött energiaárakon, mennyit kell fizeni egy heti gáz- vagy villanyfogyasztásért. Sajnos, nagy még a bizonytalanság, sokat kell számolni, jobban oda kell figyelni arra, miként lehet lejjebb faragni a költségekből. Ugyanakkor az intézményeink normális működtetése mellett, továbbra sem szeretnénk lemondani a civil szervezetek, művészeti csoportok támogatásáról. Fontos feladatunk még, hogy azokat a pályázatokat, amelyeket eddig megnyertünk megvalósítsuk, és maradéktalanul elszámoljuk. Továbbra is figyeljük, nyomon követjük a pályázatokat, és amire esélyt látunk, megpályázzuk.

Új bölcsőde, buszvárok és utak

„Az elsődleges és legfontosabb feladatunk a közfeladatot ellátó intézményeink zavartalan működtetése, és természetesen a már folyamatban lévő, illetve elnyert pályázatok megvalósítása…”

A régi bölcsőét a napokban átköltöztetjük, és a helyére kerül majd az óvoda konyhája. A mostani ugyanis nem megfelelő helyen van, és már több kifogást emelt az ÁNTSZ, így a felmerült hiányosságokat minél előbb ki kell küszöbölni. A régi bölcsőde átalakul konyhává, mellette pedig egy korai fejlesztő helyiséget is kialakítunk, amelyben nem csak az odajáró bölcsiseket fogadják majd, hanem mindazokat az apróságokat, akiknek erre az ellátásra szükségük van Berhidán. Továbbá az óvoda régi épületszárnyban megoldhatók lesznek azok a szükséges átalakítások, amelyek régóta váratnak magukra. Szeretném hangsúlyozni: minden meglévő intézményünket meg kell tartani, odafigyelve a gazdaságos működtetésükre. Azt még nem tudjuk, milyen élelmiszerár emelkedésekre számítsunk ebben az évben, de a konyhák működését is biztosítanunk kell.

Tavaly végre elértük, hogy a hivatal mögötti területet megkaptuk az államtól, ott parkolót tervezünk kialakítani, és lépést tartva a korral, egy elektromos töltőállomást is telepítünk majd oda. Konkrét kiviteli terv és engedély már a rendelkezésre áll a Süni Óvoda és a bolt közötti parkolóra, itt közel 60 gépjármű parkolására lesz lehetőség.  A Veszprémi út, Bem és Bezerédi utca kereszteződésénél pedig, a már szintén meglévő forgalomtechnikai terv alapján, gyalogátkelők kerülnek kialakításra. Ezzel együtt, a sarkon lévő buszvárót is lebontjuk, de pár méterrel odébb egy új buszváró kerül ideiglenesen letelepítésre, amit majd a végső forgalmirend kialakítását követően, a forgalomnak megfelelően át kell majd helyezni. Ezek kisebb költségű munkálatok ugyan, de jelentősen növelik a lakosság komfortérzetét. A megvalósítás pedig elsősorban a rendelkezésünkre álló források függvénye, mert mint aláhúztam, az elsődleges és a legfontosabb feladatunk a közfeladatot ellátó intézményeink zavartalan működtetése, és természetesen a már folyamatban lévő, illetve elnyert pályázatok megvalósítása, hiszen, ahová forráskiegészítés kell a befejezéshez, azt biztosítanunk kell, és csak ezek után gondolkodhatunk a megmaradt – ha egyáltalán maradnak – források felhasználásában.

Tavaly a Kiskovácsii temetőt is rendbe tették

Ha már buszvárót említette, mi a helyzet a Kiskovácsi-pusztán lévő buszmegállóval?

– Amikor a Strabag építette az utat, levetette a buszváró üvegfalait. Majd a kivitelezés során elkészült az új aszfaltburkolat, ám kiderült, hogy ez 20 centivel magasabb lett az előzőnél, így nem lehetett visszahelyezni rá az üvegeket. Emiatt aztán a buszmegálló talapzatát is meg kellett emelni. Ennek költségét a Strabag vállalta, és már e is készült az üvegezése is. Az egyik buszváróban azonban nem működik a napelemes lámpa. Talán érintkezési hibája lehet, amit természetesen megcsináltatunk.
Arra kérek mindenkit, hogy amennyiben meghibásodást tapasztalnak, azt ne a közösségi oldalon tegyék közzé – mert attól még soha nem javult meg semmi -, hanem jelentsék be a polgármesteri hivatalban, vagy a TESZ irodájában, mert csak így tudunk intézkedni! Egy biztos: az önkormányzat nem kapcsolja le a közvilágítást! Ha valahol nem működik, nem világít az égő, a hibát jelenteni kell! A hiba jellegétől függően azok egy részét az áramszolgáltató javítja. Ha a lakosok bejelentik, mi értesítjük a szolgáltatót, mert az ő feladata elhárítani a problémát. Más kérdés, hogy időnként az önkormányzatnak is erőteljesebben kell fellépnie ahhoz, hogy ne teljen hosszú hetekbe a javítása.

Kövess: