/

Döntöttek: januártól emelkednek a közétkeztetés térítési díjai

9 perc olvasás

Megtartotta idei utolsó tanácskozását a városi plénum

A decemberi ünnepekre készülve, ebben a hónapban a szokásosnál előbb ült össze Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A bizottsági értekezleteken már alaposan átbeszélt napirendi pontok határozati javaslatainak zömét egyhangúan elfogadták a képviselők, így többek között támogatták az óvodai és iskolai étkeztetés élelmezési normáinak, és ezzel együtt a térítési díjainak emelését is.

A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása mindenképpen időszerű volt, mert az energia- és a nyersanyagárak egekbe szökkenése miatt, már ez év második felében is roppant nehéz helyzetben voltak a helyi óvodák konyhái, és csak az önkormányzat támogatásával tudtak eleget tenni a közétkeztetési kötelezettségüknek. A Süni Napközi-otthonos Óvoda és a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde — amely utóbbinak a fenntartója a Berhidai Köznevelési Társulás — saját konyhát üzemeltet. A két intézmény élelmezési szolgáltatási tevékenység keretében látja el a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetést. Ugyanakkor biztosítja az étkeztetési szolgáltatást az intézményi alkalmazottak, a szociális étkezők, az idősek nappali ellátását igénybe vevők és — a kapacitás kihasználtságát figyelembe véve — minimális mértékben külső étkezők részére.

Az Ady Iskola nemrégen felújított konyhája

Az élelmezési szolgáltatást norma alapú költségszámítás alapozza meg, amit ugyan évközben saját költségükre növelhettek az önkormányzatok, de a térítési díjakat a jogszabálynak megfelelően, nem drágíthatták. Így a decemberi döntés értelmében, csak január elsejétől és az idei infláció mértékével növekednek majd az étkeztetés térítési díjai. Ennek megfelelően az óvodai étkezésért 953, a napköziért 1016 forintot kell fizetni, a menza 622 forint. Az óvodai alkalmazottak 1175 forintért ebédelhetnek, míg a háromszori étkezés 1943 forintba kerül. A pedagógusok ugyanezért 1270, illetve 2057 forintot fizetnek jövőre. Az önkormányzati napközi otthonban 2299 forint lesz a napi étkeztetés térítési díja, míg azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek házhoz szállítják, jövőre 1645 forint kell fizetniük a napi meleg ebédért. A szociálisan rászoruló gyermekek – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően – továbbra ingyen étkezhetnek a nevelési és oktatási intézményekben.

Egyhangú döntések a városvezetés idei, utolsó tanácskozásán

A plénum ellenszavazat nélkül elfogadta többek között, a város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet, a képviselő-testület 2023 első félévi munkatervét, a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról szóló határozatot, valamint támogatta a Kossuth utca 11. szám alatti helyiség bérletének meghosszabbítását, ahol a Jobb Élet Közhasznú Egyesület Tanodája működik.

A decemberi ülés utolsó napirendi pontjaként a város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet került a képviselők asztalára, amellyel kapcsolatban több módosító javaslattal is éltek néhányan. Egy kívülállónak akár úgy is tűnhetett volna, hogy a testület tagjai „apróságokkal” húzzák a tárgyalás idejét, de amikor egy ilyen volumenű rendelet megalkotásáról van szó, nagyon fontos egyrészt az egyértelmű és érthető megfogalmazás, hogy egy építkezés, vagy egy felújítás során mi az engedélyezett, másrészt fontos azt is megérteni, hogy egyes épületanyagok alkalmazása azért nem elfogadható, mert rontja a városképet. A rendelet egyik ilyen sarkalatos kérdése a gépkocsitároló, illetve a garázskapu elhelyezésének módja volt. Végül ebben a kérdésben és a többi módosító felvetésben is sikerült egyetértésre jutni, így a rendelet és a hozzá kapcsolódó Településképi Arculati Kézikönyv is egyhangúan elfogadásra került.

Már ünnepi díszbe öltözött a Városháza fenyője, és díszkivilágítás is van Berhidán

Pergő Margit polgármester napirenden kívül, két aktuális témában adott tájékoztatást. Az egyik a DRV Vízközmű által menedzselt beruházást érinti, amely a Balatonfüred és Siófok ivóvíz ellátását szolgálja majd. Ennek érdekében 800 mm-es csővezetékeket terveznek a földbe fektetni, úgy, hogy a vezetéket a Jázmin utcán és Papkeszin át vinnék. Sem Papkeszi, sem Berhida nem kíván belegyezni abba, hogy feltúrják a lakott területet, ezért azt javasolták, hogy a gyár mögött haladjanak a vízvezetékekkel.

A Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén az orvosi ügyelet ellátásáról is tárgyaltak az önkormányzatok vezetői. Mint kiderült, jövőre 17 százalékkal tervezik emelni a központi ügyelet díját. Berhida havonta egymillió forintot fizetett a lakosság számának megfelelően megállapított, központi ügyeletért. Ugyanakkor az esetszámok, illetve az ügyletet igénybe vevők aránya csökkenést mutatnak. A résztvevő polgármesterek nem fogadták el a beszámolót, és a szolgáltatás 17 százalékos emelését sem. Ugyanakkor, a parlament döntése szerint, az egészségügyi szolgáltatásokat átszervezik, és ennek értelmében a központi ügyeletet 2024-ig megszüntetik, és a jövőben a Mentőszolgálat fogja majd ellátni a feladatot. Annyit tudni, hogy jövő év feléig egyelőre maradnak az eddigi háziorvosi központi ügyeletek.

 Kövess: