/

Átmeneti költségvetés, élelmezési nyersanyagnormák

8 perc olvasás

Közös tanácskozást tartottak a bizottságok

A decemberi döntéseket igénylő ügyekről ezúttal együttes tárgyalást tartottak Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai. A Gazdasági Bizottság és a Humán Ügyek Bizottsága tagjainak december 1-én megtartott, együttes ülésén nyolc napirendi pont határozati javaslatait illetően foglaltak állást, és zömében egyhangúan támogatták az előterjesztéseket.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati törvénynek megfelelően, a város 2023. évi költségvetéséről csak márciusban alkotják meg a rendeletet, viszont a település zavartalan működését biztosítani kell, a képviselő-testületnek egy átmeneti költségvetést kell elfogadnia, amely az új esztendő első hónapjaiban áthidalja az új költségvetési rendelet elfogadásáig tartó időszakot. Pergő Margit polgármester kifejtette: az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet, többek között tartalmazza a folyamatban lévő beruházások januári és februári áthúzódó kifizetéseit, valamint az önkormányzat kötelező feladataira vonatkozó kötelezettségeinek fedezetét. A polgármester asszony megemlítette, hogy nem szándékoznak emelni a képviselői tiszteletdíjakat, és továbbra is rendelkezésre állnak a rendőrég, az óvodai alkalmazottak számára a korábbi években nyújtott támogatási források. Azt is közölte, hogy a jövőben minden felújításra és beruházásra fordítható pénzforrást elsődlegesen az energiamegtakarítást jelentő fejlesztésekre fognak felhasználni.

Pergő Margit az átmeneti költségvetés tárgyalásakor arra a képviselői kérdésre is válaszolt, amelyben azt szerették volna tudni, miért nem készült el határidőre az új bölcsőde, illetve, hogy mi indokolta a beruházás több héten keresztüli felfüggesztését? Mint mondta, a víz- és csatornarendszerre való rákötés hátráltatta a beruházást, ugyanis a vezetékek egyike sem azon a helyen volt, amelyen meg volt jelölve, ezért a közművekre történő rácsatlakozáshoz  új tervekre és engedélyekre volt szükség, ami hosszabb időbe telt, így emiatt nem tudtak haladni az építkezés egy részével. De most már az épület kivitelezése kész, a közmű rákötések megtörténtek, elindult a használatbavételi és működési engedély megszerzése. Ezek meglétét követően hivatalosan is használható lesz a bölcsőde.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet mindkét bizottság tagjai egyhangúan támogatták, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolták.

A következő napirend a bölcsődei, óvodai és iskolai térítési díjak és az élelmezési norma meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását érintette. Az utóbbi hónapokban már a mindennapi nyersanyag beszerzését is veszélyeztették a brutális élelmiszer drágulások. A beszállítók ugyanis már csak rövid távú szerződéseket kötöttek, ami jelentősen megnehezítette a konyhák működését, hiszen a gyermekvédelmi ellátások szigorú szabályokhoz kötöttek, és ezek betartását rendszeresen ellenőrzik is. Ugyanakkor – ahogyan a boltokban is tapasztalhattuk — a legtöbb nyersanyagért már 50-100 százalékkal többet kellett fizetni, így a korábban megállapított térítési díjakat és az élelmezési normákat illetően is elkerülhetetlen lett az áremelés. A most elfogadásra kerülő normákat a jogszabály szerint, legfeljebb még egyszer lehet emelni jövő évben, bár már most is kétséges, hogy ezen árak mellett, hányan tudják még majd vállalni az étkeztetések térítési díjait. Sok választásuk nem lévén, a rendelet módosítását egyhangúan támogatták a bizottságok tagjai.

A korábbi évekhez igazodva, már az előző év végén a képviselők elé kerültek a Berhidai Napok nagyszínpadra javasolt programjai. Erre Gerőfiné Mészáros Anita, a Művelődési Ház és Könyvtár eddigi vezetője tett javaslatot, tekintettel arra, hogy a keresett, népszerű koncertfellépőkkel már az év elején meg kellett kötni a szerződést ahhoz, hogy szeptember elején biztosítva legyen a berhidai fellépésük. Most azonban a vezetőváltás miatt, ezt a gyakorlatot el kellett halasztani, hiszen az új igazgatóra hárul majd a Berhidai Napok programjának összeállítása, ami várhatóan március végére készülhet el, így csak akkor fog róla dönteni a képviselő-testület.

Közben végre megkezdődtek a Lakath park és piac projekt kivitelezési munkálatai

Az ülés végén, már napirenden kívül, a polgármester asszony a Chemark új üzemének átadásáról, egy 13 millió eurós fejlesztésről adott tájékoztatót. Ebben az új üzemben évente 10 millió liter növényvédő szert fognak előállítani. Az új üzem januárban indul, ami jelentős iparűzési adóbevételt is feltételez a városnak, amennyiben az majd itt maradhat, helyi felhasználásra.

 

 

Kövess: