/

Csupán az infláció mértékével emelkednek az építményadók

8 perc olvasás

A képviselő-testület novemberi döntései

A városvezetés sincs könnyű helyzetben, amikor a lakosság számára népszerűtlen döntést kell meghozni. Ezek egyike a helyi adók növelése, amelyek mértékéről a berhidai önkormányzat képviselőinek is csak hosszas vita és mérgelést követően sikerült dűlőre jutniuk. Miután a bizottságok által javasolt határozatok egyikét sem támogatta a képviselő-testület, a rendelet módosítását végül egy– a kettőt áthidaló — harmadik javaslattal fogadták el a novemberi tanácskozásukon.

A plénum elsőként támogatta az idei költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és a rendelet módosítását, majd a helyi építményadó mértékének módosítására tett javaslatról tárgyaltak. Berhidán négy éve nem emelték meg a helyi adókat, de az egekbe szökkenő energiaárak, amelyek – óvatos becslések szerint is — a korábbiakhoz képest, közel 100 millió forinttal növelik meg a város kiadásait, a képviselő testület tagjainak vállalniuk kellett a korántsem népszerű döntést, hiszen a város működését biztosítani kell, a többlet kiadásokat pedig valahogyan ki kell fizetni. Abban valamennyien egyetértettek, hogy legalább az idei infláció mértékével növeljék a helyi építményadókat, de a számszerűsített változatok vitát generáltak. A négyzetméterenként meghatározott adó mértékéről ugyanis a bizottsági üléseken két, csupán minimális mértékben eltérő javaslat született.

A Gazdasági Bizottság tagjai a magántulajdonú ingatlanok évenkénti adóját 144 forint, a nem lakás célra használt építményekét pedig 1080 forint négyzetméterenként árban javasolták a képviselő-testületnek elfogadásra. A Humán Ügyek Bizottsága viszont – mint fogalmaztak – a könnyebb számítás érdekében, a lakáscélú ingatlanokét 150, a gazdasági tevékenységre használt ingatlanok négyzetméterenként adóját pedig 1100 forintban megállapított adó elfogadását támogatta, és a Peremarton-gyártelepi Tanácsadó Testület is ezt javasolta elfogadásra. A testületi ülésen azonban egyik javaslat sem kapott minősített többséget, így a kettőt áthidaló, az előterjesztő által szóban megfogalmazott javaslat kapta meg a helyi adókról szóló rendelet módosításához szükséges, minősített többségi szavazatot. Ennek megfelelően, jövőre a lakáscélú ingatlanok adóját négyzetméterenként 145 forintban, a gazdasági épületekét pedig négyzetméterenként 1080 forintban állapítják meg, tehát jövőre ennyivel kell beszorozni az építmények négyzetméterét, és az összeget adó formájában megfizetni, ami nem haladja meg az idén igencsak magasra kúszó infláció mértékét. Aki eddig egy 100 négyzetméteres ház tulajdonosaként 12 ezer forint építményadót fizetett, a jövőben 2500 forinttal fizet majd többet, ami két részletben számítva 1250 forinttal lesz magasabb, mint eddig.

Hosszas vita előzte meg az adók emeléséről hozott döntést

Az előterjesztésnek megfelelően, ugyancsak az infláció mértékének megfelelő emelést fogadott el a képviselő-testület a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló, korábbi ónkormányzati rendeletének módosításában. A helyiségek bérleti díjának megtartásával már nem mindegyik képviselő értett egyet, szerintük az lett volna igazságos, ha azt is emelték volna, de végül a többség támogatta, hogy jövőre ne növekedjen az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díja, hiszen a  lakosság számára fontos szolgáltatásokat látnak el a bérlőik, akik már így is igen nehéz helyzetbe kerültek az energiaárak sokszoros emelkedésével és az infláció okozta áremelkedésekkel.

A továbbiakban a képviselő-testület támogatta, hogy a meghirdetett pályázati eredménynek megfelelően, a köztemetési feladatokat továbbra is a Nefelejcs Bt. lássa el, valamint azzal is egyetértett, hogy a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatait – az újonnan kinevezett vezető munkába állásáig, de legfeljebb 120 napig – Soponyai Ilona könyvtáros, a jelenlegi intézményvezető-helyettes lássa el a vezetői feladatokat. A műveődési ház eddigi igazgatója, Gerőfiné Mészáros Anita ugyanis nem pályázta meg a vezetői állást, így a szerződése november 30-án lejárt, de eddigi, sokéves, lelkiismeretes és eredményes munkájáért mindenképpen elismerés és köszönet illeti!

A városvezetés az ünnepek előtt december 1-én tart együttes bizottsági ülést, majd a jövő héten, december 8-án a képviselő-testület ül össze, az idei esztendő utolsó tanácskozására.

Kövess: