/

Helyi adók és bérleti díjak – kényszerhelyzetben a vezetés

11 perc olvasás

A várható novemberi határozatokat tárgyalták a bizottságok

Miután az idei évben is drasztikusan felmentek az energia árak és hatalmas mértékű – sőt egyelőre megállíthatatlan — inflációval kell szembenézni, bármennyire is szeretné, sajnos Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete sem kerülheti el a helyi adók és bérleti díjak növelését.  Noha nem népszerű, ám a város működtetése érdekében mindenképpen szükséges ez a döntés, így az emelést a bizottság tagjai is támogatták, azonban a jövő évi díjak mértéke hosszas vitát generált mind a Gazdasági, mind a Humán Ügyek bizottsága múlt heti ülésén.

Mindkét bizottsági tárgyalást az idei költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóval, illetve a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására tett javaslat véleményezésével indították. Pergő Margit polgármester közölte: az adóhatósági iroda munkatársai hatékony munkájának köszönhetően, az önkormányzat helyi bevételeinek több mint 80 százaléka teljesült. Kiemelte azonban, hogy a lakosok zöme nincs tisztában azzal, hogy Berhida a kötelező feladatainak teljesítése mellett, rengeteg pénzt – idén mintegy 35-37 millió forintot — fordít az önként vállalt, egészségügyi szolgáltatásokra, amelyekre valójában nem az önkormányzati törvény kötelezi, hanem az itt élők komfort érzetének biztosítása érdekében vállalt fel a település. Ide tartoznak többek között, a háziorvosi és fogorvosi rendelés zavartalan működésére, a védőnői szolgálatra, a háziorvosi ügyeletre, vagy épp a helyben biztosított vérvétel költségeihez való hozzájárulások, amelyek mind, milliós tételek, és jelentős pluszköltséget jelentenek a város költségvetésében, de a lakosok számára igen fontos szolgáltatásokat jelentenek.

Nem népszerű, de szükségszerű lépés a helyi adók — akár mérsékelt — emelése

Az energiaköltségek jelentős emelkedése azonban alaposan rányomta a bélyegét a még az év elején tervezett, de a második félevben alapos átrendezésre szoruló városi költségvetésre. Bár arra is van példa, hogy egyes önkormányzatok – az energiaszámlák csökkentése érdekében — a közvilágítás részleges lekapcsolásával próbálnak takarékoskodni,  a polgármester asszony kijelentette, Berhidán nem terveznek ilyen drasztikus lépést. Egyrészt azért nem, mert a közbiztonság fontos, másrészt, ha a 900 lámpatestből minden másodikat lekapcsolnák is, az is több millió forint költséggel járna, de így sem jelentene akkora megtakarítást, hogy érdemes lenne ezt meglépni. Az intézmények vezetői azonban már kidolgozták az energiatakarékossági stratégiájukat, amivel csökkenthetők a fűtési költségeik, valamint az önkormányzat megbízásából energetikai szakember segítségével keresték meg azokat a megoldásokat, költséghatékony korszerűsítéseket, amelyekkel jelentős energiát takaríthatnak meg.

Az energia árak egekbe szökkenése – ami jövőre közel 100 millió forint pluszköltséget jelent majd a városnak — indokolja a négy éve nem emelt helyi adók, a haszon- és lakáscélú bérleti díjak emelésére tett javaslatot. Mindkét bizottsági ülésen hosszas vita után született meg a döntés arról, milyen mértékű díjemelést javasolnak a képviselő-testületnek elfogadásra. A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangúan támogatták, hogy jövőre a lakáscélú építményadó mértéke négyzetméterenként 144 forint legyen, míg a nem lakás célra használt épületekre négyzetméterenként 1080 forint építményadót rójanak ki. A Humán Ügyek Bizottsága pedig egy nem szavazat ellenében, a lakosság által fizetendő építményadót négyzetméterenként 150 forintban, az üzleti célra használt épületekét pedig négyzetméterenként 1100 forintban javasolta megállapítani. Abban tehát egyetértettek a bizottságok tagjai, hogy az önkormányzat kénytelen a négy éve nem emelt helyi adókat megnövelni, de hogy végül melyik bizottság javaslata lesz a „nyerő”, véglegesen a képviselő-testület fogja eldönteni.

A Humán Ügyek Bizottsága is hosszan tárgyalt az adókról

Ugyancsak díjemelésre tett javaslatot a lakások bérletéről, az elidegenítési szabályokról szóló rendelet módosítására benyújtott előterjesztés, amely a berhidai szolgálati lakások bérleti díjának, az infláció mértékével történő növelését tartalmazta. A korábbi, négyzetméterenként 165 forint díjat 200 forintra javasolta emelni. A Gazdasági Bizottságban többségi (két nemmel), a Humán Ügyek Bizottságában 3 igen, egy nem ellenében támogatták a tagok. Erről is a képviselő-testületi ülésen születik meg a végleges döntés.

Napirendre kerültek a helyiségbérleti díjak, amelyeket a Gazdasági Bizottság, többségi döntéssel, az inflációval megegyező mértékű emelést javasol a városvezetésnek, a Humán Ügyek Bizottsága pedig 3 igen egy nem szavazattal azt az álláspontot képviselte, hogy egyelőre ne emeljék meg a helyiségbérleti díjakat. Ebben a kérdésben a városi plénum hoz majd végleges döntést.

Nemrégen üzembe helyezték az Ady Iskola felújított konyháját

A továbbiakban a bizottsági tanácskozásokon egyhangúan támogatták a tagok az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó ütemterv elfogadását, majd tudomásul vették az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót, és a köztemetés lebonyolítására beérkező pályázat bírálatának eredményét. Utóbbit illetően, a bizottságok egyhangúan támogatták, hogy a köztemetések lebonyolításával a feladatot korábban is ellátó, Nefelejcs Bt.-t bízzák meg.

Az üléseket lezárva, végre jó hírt is közölt Pergő Margit polgármester: sikeresnek bizonyult a Lakath park kialakítására, immár harmadszorra meghirdetett és lebonyolított közbeszerzési eljárás. A nyertes pályázóval a napokban már aláírták a szerződést, é s átadásra került az építési terület is. Ennek megfelelően, május 30-ig elkészül a Lakath park és a Bezerédi téri piac, a mellette kialakított parkolóval együtt.

 

 

Kövess: