/

A statikai vizsgálat eredményétől függ a százéves ház további sorsa

12 perc olvasás

Összefoglaló a városvezetés októberi döntéseiről

Tíz előterjesztést támogatottak, egyet viszont elutasítottak a képviselők a múlt héten, az október 27-én megtartott testületi ülésen. Nem szavazta meg a plénum az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítási rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet. Ez nem azt jelenti, hogy a város most nem rendelkezik ilyen szabályozással, hanem hogy egyelőre marad az erre vonatkozó korábbi, 11 évvel ezelőtt megalkotott rendelet.

Elsőként a Humán Ügyek Bizottsága új, nem képviselő tagjának megválasztására került sor. Erre azért volt szükség, mert a korábbi tag, Csomai Zoltán Kristóf lemondott tisztségéről. A megüresedett hely betöltésére Pergő Margit polgármester Fésüs Évát, a II. Rákóczi Ferenc Iskola pedagógusát javasolta, akinek elévülhetetlen érdemei vannak, nemcsak a közel húsz éves iskolai oktatói munkáját illetően, hanem városunk kulturális életében betöltött szerepe révén is. A gyermekszínjátszás terén elért eredmények mellett, oroszlánrészt vállalt a Zenével Írt Történelem Egyesület megalakításában, és sikeres működésében, amely zenei produkcióval alig pár év alatt ismertté vált, és városunk hírnevét öregbíti, nem csak a megyénkben, hanem mondhatni, országosan is. Fésüs Éva kiváló ismerője azoknak a témáknak, amelyekben a Humán Ügyek Bizottsága hívatott dönteni. A képviselők egyhangúan támogatták a bizottsági tagságát, így nyomban esküt is tett az ülésen.

Balról Fésüs Éva nem képviselői bizottsági tagként tett esküt a képviselő-testület jelenlétében

A képviselő-testület munkáját folytatva, egyhangúan elfogadta a nevelési intézmények – a Süni és a Hétszínvirág óvoda — 2020/2022. évi munkájáról és köznevelési faladatairól szóló tájékoztatót, valamint azt a határozati javaslatot, hogy a hamarosan lejáró szerződés miatt, írjanak ki pályázatot a köztemetési feladatok ellátására. Ezt követően a plénum 5 nem és 4 igen szavazattal elutasította az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítási rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet. Az előterjesztést egy héttel korábban – hosszas vitát, és három szóban megfogalmazott, majd végül mégsem támogatott módosítási javaslatot követően — a Gazdasági Bizottság is elutasította, és mivel a testület sem szavazta meg, így továbbra is a 2011-ben született rendelet marad érvényben. Viszont, ehhez kapcsolódóan, egyhangúan elfogadták az önkormányzat vagyonának nyilvántartásáról szóló határozati javaslatot.

A továbbiakban a képviselők – egy nem ellenében — támogatták a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár munkatervének és házirendjének módosítását, amit energia megtakarítás céljából javasolt Gerőfiné Mészaros Anita intézményvezető. Eszerint a két épületben igyekeztek úgy megszervezni a  művészeti csoportok és klubok működését, hogy a télen minél kevesebb energiát kelljen felhasználnia a művelődési háznak. A testület egyetértett azzal a javaslattal is, hogy a már kiírt pályázat eredményes lebonyolításáig, a jelenlegi intézményvezető megbízását november végéig meghosszabbítják.

A fogorvosi feladatellátási szerződés módosításával is egyetértettek a képviselők, amellyel tulajdonképpen támogatták, hogy a fogorvosi praxis tevékenységi óraszámának 6 órával történt emelésével, az iskolafogászati feladatokat is ellássa Fabriczky Vidáts Andrea doktornő. A haszonbérlettel érintett területekről tárgyalva, a Gazdasági Bizottság arra tett javaslatot, hogy a kisebb területeket érintő, nagyon csekély bérleti díjjal bérbe adott önkormányzati termőföldeket – a bérleti szerződések lejártát figyelembe véve, valamint a termények betakarítására is tekintettel — kerüljenek értékesítésre. A javaslatot egy nem szavazattal támogatta a plénum.

Mint arról beszámoltunk, a képviselő-testület szeptemberben egyhangúan döntött a katolikus plébánia melletti, nagyon régóta üresen álló, legutóbb tűzoltószertárként használt épület lebontásáról. A Gazdasági Bizottság októberi ülésén azonban Fülöp Attila önálló képviselői indítványt nyújtott be arra vonatkozólag, hogy a lebontása helyett, keressenek inkább megoldást a ház hasznosítására, vagy esetleges értékesítésére. A bizottság akkor egyhangúan elfogadta a Pergő Margit polgármester által tett javaslatot, hogy elsőként készüljön el az épület statikai vizsgálata, valamint az esetleges értékesítését előkészítő értékbecslés, de közben kérjenek be árajánlatot a bontást érintő költségekről is, mert a képviselő-testület tagjai csak ezek ismeretében hozhatnak felelősségteljes döntést az épület további sorsáról. Most a testületi ülésen Fülöp Attila arról számolt be, hogy az előző napon megkereste őt e-mailben a Berhida Táncegyüttes vezetője, Rózsás Tünde Tímea azt közölve, hogy a táncegyüttes szívesen tartaná ebben a házban a próbáit, és amennyiben lenne rá mód, a felújításában is szívesen segédkeznének, sőt támogatókat is keresnének az épület rendbetételéhez. A polgármester asszony úgy vélte, egyelőre nem tárgyalhatnak a láthatóan rossz állapotú ház bármiféle hasznosításáról mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre megbízható statikai szakvélemény arról, biztonságos-e az épület, és érdemes-e egyáltalán a felújításában gondolkodni. Punk János képviselő is úgy látta, nincs az a lepusztult épület, amit ne lehetne felújítani, a kérdés inkább az, megéri-e, ha túl sok költséggel jár? Végül a képviselők egyhangúan támogatták a bizottság javaslatát, miszerint a statikai szakvélemény, az értékbecslés és a bontási költségek ismeretében döntenek az épülettel kapcsolatos további intézkedésekről. Várhatóan még ebben az évben eldől, megmarad-e a közel százéves berhidai épület?

Lebontják, vagy mégis megmenekül? A statikai vizsgálattól függ.

Pergő Margit napirenden kívül arról tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a Magyar Telekom Nyrt. októberben új optikai hálózat kiépítését kezdte meg Berhidán. Ennek köszönhetően új szélessávú telekommunikációs szolgáltatás elérését biztosítja. Ahol a légkábeles kiépítés nem lehetséges, ott földmunkával, területbontással, útfúrással járó alapépítmény kialakítására kerül sor. Ez a Veszprémi utat, a Kossuth Lajos, Erkel Ferenc utcát és Peremartongyártelep területét érinti. Esetenként forgalomkorlátozásra is számítani kell. A munkálatok várhatóan november végéig befejeződnek.

Kövess: