/

Óvodai beszámolók, vagyonhasznosítás és energia megtakarítás

11 perc olvasás

Tizenegy napirendi pont a bizottságok októberi tanácskozásán

Az év elején elfogadott munkatervben foglalt ügyeken kívül még hét aktuális témában kellett állást foglalniuk a Gazdasági Bizottság és a Humán Ügyek Bizottsága tagjainak a múlt héten kedden és szerdán megtartott tanácskozásukon, amelyen az október 27-ei képviselő-testületi ülés döntéseit készítették elő. Többek között energiatakarékossági intézkedésekről, a város vagyonhasznosítási rendjéről tárgyaltak, valamint az önkormányzati vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogkör gyakorlásáról szóló rendelet is az asztalukra került.

Elsőként az önkormányzat nevelési intézményeinek, a Süni Napközi Otthonos Óvoda és a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőinek, a 2021/2022. nevelési évben végzett munkájukról és tapasztalataikról, illetve az idei munkatervükről szóló beszámolók kerültek napirendre. Mindkét intézmény vezetője – Viszpergel Zsanett (Süni Óvoda) és Mozgay Dóra (Hétszínvirág Óvoda) – alapos és részletes tájékoztatót tett le az asztalra, amelyből kitűnik, hogy igen mozgalmas élet zajlik az óvodáinkban, hiszen a kötelező nevelési feladatokon túl, számos vonzó és tartalmas gyermekprogramot is szerveznek, valamint gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak a külső intézményekkel. Mindkét nevelési intézmény teljes kapacitással működik, és a nevelők száma megfelelő, bár a Süni Óvodában ez csak a nyugdíjas óvónők visszafoglalkoztatásának köszönhető. Elhangzott azonban, hogy az apróságok lelki állapota egyre inkább tükrözi a családok bizonytalan élethelyzetét, sok gyermek érkezik zaklatottan az óvodába, ami nehezíti a nevelők munkáját, miközben nekik is hasonlóképpen meg kell küzdeniük a mindennapi gondokkal. Az óvodai vezetők ennek ellensúlyozására közös kirándulásokat, csapatépítő programokat szerveznek, amelyeken a nevelők megszabadulnak a feszültségektől, és újult erővel folytatják a munkát. A nevelési intézmények beszámolóját egyhangúan elfogadásra javasolták a bizottságok tagjai.

Intézményvezetők az ülésen: Keresztes Judit (TESZ), Mozgay Dóra (Hétszínvirág), Viszpergel Zsanett (Süni), Gerőfiné Mészáros Anita (művelődési ház)

A továbbiakban a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár munkatervének és házirendjének módosítására vonatkozó előterjesztést vitatták meg a bizottságok. Erre a lépésre energia megtakarítás érdekében van szükség, hiszen a kultúrházak a város két. legnagyobb területű épületei. Ezen a télen egyedül a Petőfi művelődési ház fűtési költsége meghaladná a 15 millió forintot, ezért intézményvezetői javaslatra ott a téli hónapokban elkülönítik a színháztermet és az aulát, ahol csupán temperáló fűtést alkalmaznak majd. A művészeti csoportok, kézműves és sport szakkörök és klubok, amelyekből a két épületben összesen 27 működik (20 a Petőfiben, 7 a Kossuth utcaiban), egyrészt az emeleti teremben, másrészt a külön bejárattal és egyedi, szabályozható fűtési rendszerrel rendelkező könyvtárban és a mellette elhelyezkedő egykori tévéteremben folytathatják tevékenységüket. Az emeleti és a könyvtár melletti termet két új, hűtő-fűtő klímaberendezés felszerelésével fogják megoldani, amelyre a forrás támogatásból már rendelkezésre áll. Gerőfiné Mészáros Anita intézményvezető arról is tájékoztatta a bizottságot, hogy a csoportokkal sikerült az új időpontokat és helyszíneket egyeztetni. Egyelőre úgy tervezik, hogy az év végéig két hétvégi rendezvényre – a Berhida Táncegyüttes nagy gálaműsorára, valamint a hagyományos karácsonyi programokra – nyitják meg, és fűtik be a színháztermet és a nagy előteret a Petőfiben. A Kossuth utcai művelődési házban a közelmúltban energiatakarékos nyílászárócsere történt, de ott is a kisebb termeket használva igyekeznek takarékoskodni a fűtéssel. A bizottságok egyhangúan elfogadták a javaslatot, ahogyan azt is támogatták, hogy a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására kiírt pályázat eredményes lezárásáig, november 30-ig meghosszabbítják Gerőfiné Mészáros Anita intézményvezetői megbízását.

A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan támogatta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat

A két bizottság tagjai támogatták továbbá, hogy az önkormányzat pályázatot írjon ki a köztemetési feladatok ellátására, mert a Nefelejcs Bt.-nek hamarosan lejár a szerződése. Elfogadásra javasolták az egykori gázcseretelep bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásának eredményét, így azt várhatóan havi 65 ezer forintért veheti bérbe a nyertes jelentkező. Tárgyaltak még a haszonbérlettel érintett önkormányzati földterületekről, és felmerült a lejárt szerződésű földek értékesítésének lehetőségéről is, de erről a későbbiekben, a szerződések lejárati idejének ismeretében hoz majd döntést képviselő-testület.

Nagyon régtől üres és kihasználatlan, ráadásul közterületen áll az egykor talán jobb időket megélt ház

Önálló képviselői indítványként került ismét a bizottságok asztalára a több mint tíz éve használaton kívül lévő, erősen leromlott műszaki állapotú, volt tűzoltószertár lebontását érintő — egyébként az előző testületi ülésen egyhangúan támogatott — határozat. Fülöp Attila azt javasolta, hogy a testület vonja vissza a bontására vonatkozó döntését, és vizsgálják meg, van-e lehetőség arra, hogy valamiképp hasznosításra, vagy esetleg értékesítésre kerüljön a katolikus plébánia mellett elhelyezkedő, ódon épület. A bizottsági tagok támogatták a polgármester asszony azon javaslatát, hogy készüljön a látványosan rossz épületről statikai szakvélemény, és az esetleges érékesítését előkészítő értékbecslés, valamint a várható bontási költség miatt, kérjenek be erre vonatkozó árajánlatokat, és mindezek eredményének ismeretében hoznak majd végleges döntést a ház sorsáról. Mivel a bontásra vonatkozó határozat végrehajtása nem határidőhöz kötött, így ennek visszavonására egyelőre nem volt szükség, legfeljebb majd akkor, ha a városvezetés az elhangzottak alapján, mégis az épület megtartásáról dönt.

Kövess: