/

Fontos döntések az energiatakarékosság jegyében

8 perc olvasás

Összefoglaló a városvezetés szeptemberi üléséről

A bizottságokban, valamint a tanácsadó testületben megtárgyalt, és a tagok által egyhangú, vagy nagy többséggel támogatott előterjesztések határozati javaslatait a város képviselő-testülete is kivétel nélkül elfogadta a szeptember 29-én megtartott tanácskozásán. Ugyanakkor a döntéshozók napirendje még több ponttal kibővült. Ezek részben az önkormányzati tulajdonok bérbeadását és bontását érintették, részben pedig az energiatakarékosság érdekében kellett a szükséges határozatokat meghozni a képviselőknek.

Döntött a városi plénum a Szabadság téren régóta üresen álló, egykori tűzoltószertár lebontásáról, valamint az Ősi út 36. szám alatti, volt gázcsere telep bérbe adásáról. (Utóbbi pályázata már elérhető az önkormányzat honlapján.) A közbeszerzési terv szükséges módosításának elfogadása után a berhidai művelődési ház észszerű, energiatakarékos működtetéséről is tárgyalt a testület. Pergő Margit polgármester hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy egyik kultúrházat se kelljen a magas energiaárak miatt bezárni, ezért a téli hónapokban a rendelkezésre álló helyiségek észszerű használatára törekszenek. A helyi csoportok (27 db) működéséről készített felmérés alapján intézkedési tervjavaslat is született arról, hogy miként lehet az intézmény mindkét épületében takarékoskodni a fűtéssel, ezért szükséges lesz bizonyos korlátozó intézkedéseket meghozni. Ennek megfelelően változhat a művelődési házak nyitvatartási és házirendje, valamint egyes programok, vagy más helyszínre kerülnének, vagy elmaradnának, de ezek részleteiről később döntenek.

Energiatakarékossági intézkedésekkel szeretnék elkerülni az intézmények bezárását

Mint elhangzott, a város intézményei közül a legnagyobb energiafogyasztók terjedelmüknél fogva a művelődési házak. A színházteremmel és hatalmas aulával rendelkező Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnál kell elsősorban a téli hónapokban jelentős takarékosságra törekedni. Úgy tervezik, hogy a nagy előteret és a színháztermet lezárják, és a könyvtárat meg a tévétermet használják a foglalkozásokra. A fűtését pedig a meglévő klímaberendezés kiegészítésével tervezik megoldani, amihez a forrás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően rendelkezésre áll. Az idősek napköziotthonában lévő kazáncseréhez és a hozzá igazított kémény átépítéséhez, valamint két hűtő-fűtő klímaberendezés felszerelésére is elkülönítettek forrást a büdzsében. Az így módosított költségvetési rendeletet 2 ellenszavazattal támogatta a képviselő-testület.

A város működését érintő, fontos döntéseket kellett meghoznia a képviselő-testületnek

A továbbiakban energiabeszerzésről hoztak döntést a képviselők. Az önkormányzatok a gázárat illetően ez év december 31-ig maradhatnak az úgynevezett „menedékes körben”, és bár így is a számlák többszörösét kell megfizetniük, 2023. január 1-től már piaci áron kell vételezniük az energiát, ami igen bizonytalanná teszi a költségek tervezését. Pergő Margit polgármester kifejtette: felvették a kapcsolatot egy energia közösséggel, amely 200 önkormányzat részére szerzi be a földgázt és elektromos áramot . A közös beszerzésnek az az előnye, hogy egy évre szerződhetnek mind a fogyasztást, mind pedig az árat illetően, így előre tervezhető a város erre a célra fordítandó költsége. Amennyiben nem kötnek egy évre szóló szerződést egy társasággal sem, napi áron kell beszerezni a gázt, aminek bizonytalan költségvonzata lehet. Már készült egy felmérés Berhida összes intézményének energia szükségletéről, és amennyiben a város az említett energiaközösség által szerzi be az energiát a szerződés szerint, egy évig a lekötött díjat fizetik, függetlenül attól, hogy a piaci ára le, vagy felfelé ingadozik. A plénum egyhangúan támogatta azt a javaslatot, hogy városunk is belépjen az energiaközösségbe. Mielőtt azonban a közbeszerzési eljárás megindulna, a közbeszerzési dokumentáció a képviselők asztalára kerül, és a részletes feltételek ismeretében hoznak majd felelősségtejes döntést a csatlakozásról és a szerződés megkötéséről. A közvilágításra 2023 végéig szól a város szerződése, így vélhetően ezzel a lejárta előtt kell majd foglalkozni, így reméljük, Berhidán nem kell lekapcsolni az utcai lámpákat.

Kövess: