/

Lakath tér — újabb közbeszerzési pályázatot írnak ki

4 perc olvasás

Mint arról már többször beszámoltunk, Berhida a tavalyi év folyamán 200 millió forint állami támogatásban részesült a Lakath park és piac kialakítása projekt megvalósítására. Dacára annak, hogy a támogatási összeg rendelkezésre áll, a Lakath tér rendezése, sajnos mégsem kezdődhetett el, mert a kivitelezésre meghirdetett közbeszerzési eljárás két alkalommal is eredménytelennek bizonyult.

Mint megtudtuk, az első közbeszerzési pályázatra nem is érkezett kivitelezési ajánlat. Miután új pályázatot kellett kiírni, ezért esélyes volt, hogy az önkormányzat nem tudja tartani a korábban előírt, 2022. december 31-ei megvalósítási és elszámolási határidőt. Ezért az új pályázat kiírásával párhuzamosan a városvezetés kérelemmel fordult az illetékes minisztériumhoz a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását illetően. A kérelmet méltányolva, a megvalósítás határidejét 2023. december 31-re módosították. A második eljárásra csupán egyetlen pályázó adta be az ajánlatát. Ez az ajánlat több mint 30%-kal magasabb költséggel számolt a rendelkezésre álló forrásnál, így a nemrég lezajlott eljárás is eredménytelennek bizonyult A határidő módosítással azonban megnyílt a lehetőség egy újabb közbeszerzési pályázat kiírására, amely hosszabb időt ad a kivitelezés befejezésére, így remélhetőleg felkelti majd a kivitelezők érdeklődését.

Balról Henz Helga, a Lakath park tervezője, mellette a képviselő-testület tagjainak egy része

A megbeszélésen mindenki egyetértett abban, hogy a projekt mielőbbi megvalósítása a cél, ezért a tervhez igazodva, csak olyan apróbb részleteken kísérelnek meg takarékoskodni, amelyek nem változtatnak az összképen, és a jövőben – ha majd lesz rá forrása a városnak – tovább fejlesztheti olyan elemekkel, amelyeket most a rendelkezésre álló összegből nem finanszírozhatnak. A szeptemberi testületi ülésen döntés születik a közbeszerzési pályázat kiírásáról, és ha az végre sikeresen lezajlik, a nyertes kivitelező még idén elkezdheti a szükséges földmunkálatokat és a parképítés előkészületeit, majd tavaszra a  Lakath tér  parkosítása is elindulhat.

Fülőp Attila a piac és a színpad közelébe tervezett fák pár méteres áthelyezését javasolta

Kövess: