/

Az Ady Iskola konyháját is felújítják

6 perc olvasás

Újabb nyári rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

Öt, köztük halasztás nem tűrő tárgyú napirendi pont indokolta, hogy a nyári szünet dacára ismét összeüljön a városi plénum, amelyen főként városfejlesztési ügyekben, valamint két, címzetes főorvosi címet elnyerő háziorvosunk részére díszoklevél adományozásáról is döntöttek a képviselők.

Sikeresen lezajlott az Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény melegítő konyhájának felújítási munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat. Ennek eredményeként a képviselő-testület egyhangú döntése alapján a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó, Tulipán Haus Kft.-ét bízta meg a feladattal. A felújítást az önkormányzat 100 százalékban saját erőből finanszírozza, így a megvalósításra a város idei költségvetésében 9,7 millió forint előirányzat áll rendelkezésre. A felújítás mindent magában foglaló – tervezés, műszaki ellenőrzés, eszközbeszerzés- összes költségigénye azonban 16 millió forintra rúg, így az összeg kiegészítését a Süni Óvoda konyha felújítási feladat elszámolási maradványából származó 6.310.727 forinttal egészítik ki, ami így fedezi a teljes ráfordítás összegét, és hamarosan el is kezdődhetnek a munkálatok.

A rendkívüli ülésen a döntéshozók egyhangúlag hozzájárultak a járdafelújítást végző, Orosz-Útépítő Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés módosításához. A szilárd útburkolatú járdák kivitelezését végző cég ugyanis a térkő beszerzésének nehézségeire – későbbi leszállítására — hivatkozva, a teljesítési idő későbbre, azaz szeptember 30-a helyett november 15-re történő halasztását kérte, amit a képviselők elfogadtak.

A képviselők egyhangúan támogatták a városfejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat

A Bakonykarszt Zrt. törvényi kötelezettségének eleget téve benyújtotta a berhidai önkormányzatnak az úgynevezett Gördülő Fejlesztési Tervét, amely 2023-2037-ig terjedő időszakra az ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető- és tisztító vízközműrendszer fejlesztésére vonatkozó célokat fogalmazza meg. A képviselők azzal a kitétellel támogatták a hosszú távú fejlesztési tervet, hogy a Bakonykarszt kísérje kiemelt figyelemmel a kiskovácsii szaghatás megszűntetését célzó beruházás megvalósulását.

Mint megtudtuk, városunknak immár két címzetes főorvosa is van. Az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján ugyanis, e cím használatára jogosult az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki ugyancsak 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el. Berhidán jelenleg Dankáné dr. Csontai Erzsébet gyermekorvos, valamint dr. Rónay Barnabás háziorvos jogosult a megtisztelő címzetes főorvosi cím használatára. A képviselő-testület egyhangúan támogatta, hogy eddigi, két évtizedes gyógyító munkájukat díszoklevéllel és tárgyi emlékjutalommal is megkoronázza városunk, amit a Berhidai Napok nyitó ünnepségén a nagyközönség előtt nyújtanak majd át orvosainknak.  

Végül zárt ülésen tárgyaltak és döntöttek a képviselők a már megvalósult kerékpárút beruházást érintő kötbér igénnyel kapcsolatos jogi lépésről.   

 

Kövess: