/

Megismétlik a közbeszerzési pályázatot a Lakath park kivitelezésére

9 perc olvasás

Rendkívüli ülést tartott a városvezetés

Két napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a július 14-ére összehívott rendkívüli tanácskozásukon, amely a nyári szabadságok dacára határozatképes volt. Zárt ülésen döntöttek a Lakath park és piac projekt megvalósítására másodjára kiírandó közbeszerzési eljárás feltételeiről, valamint nyílt tárgyalást folytattak a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár energetikai fejlesztésére benyújtandó pályázatról.

A TOP Plusz pályázatok sorában jelent meg az az energetikai fejlesztésre kiírt pályázat, amelyre a képviselő-testület többségi döntése alapján Berhida is pályázik, és a kiírás záros határideje tette szükségessé a rendkívüli ülést. Pergő Margit polgármester kifejtette: városunk ezen pályázat segítségével szeretné megoldani a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár épületének teljeskörű energetikai felújítását. Erre azért lenne sürgetően szükség, mert ebben az önkormányzati intézményben a legmagasabbak az energiára fizetendő számlák. A 60-as években épült művelődési háznak nincs külső szigetelése, elavult a fűtési rendszere és már régóta cserére szorulnak a nyílászárói. A TOP Plusz pályázat segítségével 15 cm külső hószigetelést kapnának a falak, 22 cm-t a lapostető, kicserélnének 45 nyílászárót, valamit a teljes fűtési rendszert korszerűsítenék, és egyben napelemes rendszert is kiépítenének a tetőre. Ha sikeres lesz a pályázat, ezen munkálatok elvégzésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A gazdasági iroda vezetője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Petőfi kultúrház a legnagyobb energiafogyasztó intézmény, ami eddig évi 9 millió forint kiadást jelentett a városnak, de ez augusztus 1-től a többszörösére emelkedhet, miután piaci áron kell a díjakat kifizetni.

Punk János önkormányzati képviselő azt szerette volna megtudni, mikor jelent meg a pályázat, és ha korábban is tudtak róla, miért az „utolsó pillanatban” került az asztalukra az előterjesztés? Ugyanakkor azt is nehezményezte, hogy szerinte: „megint a gyártelep lakosainak életminőségén kívánnak javítani, miközben Kiskovácsinak csak murvás járda jutott a buszmegállóig, így a kismamák térdig érő gazban kénytelenek a babakocsit tolni.” Hozzátette: az is elfogadhatatlan számára, hogy a több mint 35 évvel ezelőtti földrengésben megrongálódott berhidai művelődési ház színháztermének felújításával nem foglalkoztak érdemben az elmúlt évtizedekben, de most sem arra pályáznának! Kijelentette: addig nem hajlandó támogatni gyártelepi beruházásokat, amíg a városvezetés nem oldja meg a kiskovácsii és a berhidai településrészi lakosok jogos igényeit.

Balról: Punk János képviselő, aki nem rtette egyet azzal, miért épp a Petőfi művelődési ház felújítására kell pályázni?

A polgármester a képviselő hozzászólására reagálva elmondta, a pályázati kiírás valóban korábban megjelent, de az előterjesztésről azért kell most tárgyalni, mert a pályázat benyújtásához energetikai szakvéleményre, azaz hajszálpontos energetikai számításokra volt szükség, és ehhez egyrészt nem volt könnyű a feladatot vállaló, megfelelő szakembert felkutatni, másrészt most készült el a szakvélemény. A pályázat beadásakor részletesen le kell írni, milyen mértékű energiatakarékosságot érnek el a pontos, CO2 egységre számított fejlesztéssel. Ennek megfelelően, Berhida 332 millió forint értékű energetikai felújításra pályázhat. Veszíteni valójuk tehát nincs, viszont, ha sikerül, a pályázat segítségével megvalósulhat az energetikai felújítás, amivel jelentős megtakarítást érnek el a közüzemi számlákat  és az önkormányzati felújítási forrásokat illetően is.

Rendkívüli tanácskozáson hoztak döntést a képviselők

Pergő Margit arra is rámutatott, hogy az említett, Kiskovácsi településrészen a buszmegállóig vezető járdák azért nem térkövezettek, mert a jelenleg zajló útfelújítás előtt nem volt értelme az aszfalt burkolatú járdák felújításának.  Murvás járda Kiskovácsi pusztán van csak, ott is olyan részen, és mintegy 80 méter hosszúságban, ahol az önkormányzatnak nincsen területe. A közút kezelőjének és az ott lévő ingatlantulajdonosoknak a hozzájárulásával került elhelyezésre napelemes közvilágítás, és kialakítottak murvázott járható felületet, hogy az ott lévő, három ingatlantulajdonosnak ne az országúton „bóklászva” kelljen otthonát megközelíteni.   A polgármester válaszában arra is kitért, hogy a Kossuth utcai művelődési ház teljes felújítására, és napelem telepítésére is adtak már be pályázatot, de nem nyerték meg. Ugyanakkor az épület használatban lévő részén a nyílászárók cseréje és az épület hőszigetelése, homlokzati színezése önkormányzati forrásból megtörtént. Az elhagyott épületrész tetőszerkezetének megóvására pedig az utolsó testületi ülésen hagytak jóvá forrást, a munkavégzés még az idén megtörténik,

A TOP Plusz pályázat benyújtását a képviselők egy nem ellenében, többségi döntéssel elfogadták, és zárt ülésen támogatták, hogy a Lakath park és piac projekt kivitelezésére újra kiírják a közbeszerzési eljárást.  

Kövess: