/

Bontási és építési közbeszerzési pályázatokról is döntöttek

11 perc olvasás

A nyári szünet előtti utolsó tanácskozását tartotta a városi plénum

Várhatóan már az idei esztendő második felében jelentősen megemelt energiaárakkal kell számolniuk az önkormányzatoknak – hangzott el a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésén, amelyen 14 napirendi pontban foglaltak állást a grémium tagjai, és a legtöbb tárgyban egyhangú döntés született.

A képviselők elsőként többségi szavazattal elfogadták a város idei költségvetésének első négy havi végrehajtásáról és a büdzsé módosításáról szóló rendeletet. Az előterjesztést Pergő Margit polgármester azzal egészítette ki, hogy ebben még – pontos ismeretek hiányában – nem szerepel a város, várhatóan jelentősen megemelkedő energiaköltsége, mert július 1-től ki kell jelentkezniük az eddigi kedvezményezett fogyasztói (lakossági) körből, és augusztus 1-től már számolniuk kell az önkormányzatoknak azzal, hogy ettől kezdve nem a kedvezményes, hanem a tényleges piaci áron kell megfizetniük az elfogyasztott villanyáram és földgáz díját. Bár ezekről a tételekről még nincsenek pontos információk, de sejteni lehet, hogy önkormányzatok eddigi energiaköltsége minimum a kétszeresére ugrik. Berhida esetében ez akár 50 millió forinttal megnövelheti a költségvetés kiadási oldalát. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége azt javasolja a kormánynak, hogy — mivel a helyi iparűzési adó száz százalékát a jövő év január 1-től kezdődően várhatóan visszakapják az önkormányzatok így — az energiaár növelése ne most év közepén, hanem akkortól kezdődően lépjen életbe, mert ez esetben kompenzálni tudnák a jelentősen megnövekedett költségeiket. Egyelőre azonban e téren még kormányzati szinten sem született döntés, így majd a második féléves költségvetés tárgyalásakor lesznek ismertek a részletek.

Két pontban vált szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása, egyik arra vonatkozik, hogy a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre írásban nem 30, hanem 15 napon belül kell válaszolni. „Igaz-e, hogy még a tavalyi közmeghallgatás felvetéseire sem válaszoltak?” – tette fel a kérdést Punk János. A polgármester visszautasította még a feltételezést is, mondván, hogy a közmeghallgatáson vagy azonnal megválaszolták a felvetéseket, vagy a felmerült problémák közül, azokat amelyeket rövid időn belül orvosolni lehetett, meg is oldották!

A továbbiakban a plénum, egyebek mellett elfogadta a II. félévi munkatervet és támogatta a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását. Erre azért van szükség, mert a művelődési törvénynek megfelelően, a jelenlegi kinevezés október végéig szól. Bizottsági üléseken nyolc aktuális ügyben foglaltak állást a képviselők, amelyek közül kettőt – a Szabadság tér 20. alatti épületbontására, valamint a Veszprémi út 80 méternyi járdaszakaszának megépítésére kiírt pályázatok elbírálása – zárt ülésen történt, mert a beérkezett magas árajánlatok miatt mindegyik eredménytelen lett.

Döntések a nyári szünet előtt, de egyelőre nem tudni, mit hoz az őszi időszak.

A testületi ülésen — más választásuk nem lévén — egyhangúan fogadták el a központi háziorvosi ügyelet megállapodására vonatkozó módosítási javaslatot, ami szerint Berhidának július 1-től közel havi egymillió forintot kell fizetnie a központi háziorvosi ügyelet szolgáltatásért. Pergő Margit polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy térségünkben több mint 100 millió forintba kerül a központi ügyelet működtetése, és ennek a költségnek 71 százalékát – lakosságarányosan — az önkormányzatok finanszírozzák, így ez Berhidának éves szinten 12 millió forintjába kerül. Az önkormányzatok részéről azonban felmerült, hogy a jövőben nem vennék igénybe ezt a szolgáltatást, hanem a Mentőszolgálatnak adnák át, ugyanis már van példa hasonló megoldásra, ami néhány településen jól bevált.

Másodjára volt eredményes a Bem József u. 1. szám alatti épületbontásra kiírt pályázat. A legalacsonyabb árajánlatot beadó vállalkozás 3,5 millió forintért bontja el az épületet és teszi rendbe az ingatlan területét, amelyet a jövőben parkolóként kell majd hasznosítani, mert az önkormányzat erre a célra kapta meg az ingatlant ingyen az államtól.

Egyhangúan támogatták a képviselők a már korábban tárgyalt közösségi terek kialakítására vonatkozó Lieder pályázaton való részvételt. Ennek megfelelően, összesen 55 millió forint értékben épül városunkban két pumpapálya – egy nagyobb, 130 méteres a Hunyadi téren, és egy kisebb, 100 méter hosszú a Tulipán utcában. Mindkettő a már meglévő fitness pálya mellett. Ezen kívül mindkét helyszínen egy-egy teqball asztal, padok, szemétgyűjtő edények, kerékpártámaszok, napelemes lámpák is kihelyezésre kerülnek ezeken a területeken.  A Lieder pályázatok közösségi terek, közösségi programok megvalósítására nyújthatók be, és ezek a sportolásra is alkalmas, korszerű pályák a játék és a sport mellett, a gyermekek és a fiatalok számára közösségépítő térként is funkcionálnak. A projekt során, a Vilma erdőben még egy szalonnasütő helyet is kialakítanak majd.

Egy minta a „pumpapályára’, ami egy kerékpáros, gördeszkás, görkorcsolyás pályát kínál fiatalok számára

A Lakath téri park építésére kiírt közbeszerzési eljárás, sajnos eredménytelen volt, ezért ismét kiírják azt, de ugyanakkor a megnyert 200 millió forint támogatási összeg elszámolására halasztási kérelmet is benyújtanak, tekintettel arra, hogy a park kialakítása speciális folyamat, a növények telepítését ugyanis az időjárás is jelentősen befolyásolja. Ugyanakkor jó hír, hogy az Ady Iskola tetőfelújítására már aláírták a kivitelezési szerződést, így a szünidő alatt elkészül az intézmény új tetőszerkezete.

Az új bölcsőde tervszerűen épül, hamarosan elkészül a tetőszerkezeteA Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde új épületének kivitelezési munkálatai is jól haladnak, ott is a tető építésénél tartanak, így szeptemberben ez az intézmény is teljes készültségben várja majd a csöppségeket.

Kövess: