/

Hamarosan elkezdődik a Kossuth utca útfelújítása

11 perc olvasás

Határozatok, beszámolók és tájékoztatók a városvezetés májusi tanácskozásán

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a május 26-án megtartott tanácskozásán többségi, leginkább egyhangú döntéssel támogatta a bizottságok és a tanácsadó testület tagjai által korábban megvitatott, és elfogadásra továbbított, tizenhárom tárgyat érintő határozati javaslatokat. Az ülés végén Pergő Margit polgármester tájékoztatta a résztvevőket a folyamatban lévő és a hamarosan elkezdődő fejlesztések állapotáról.

Elsőként Berhida 2021. évi közrend és közbiztonsági helyzetéről készült beszámoló került a képviselők asztalára. Az ülésen részt vett dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője, aki a bizottságok és a tanácsadó testület ülésein elhangzott kérdésekre és felvetésekre reagált. A berhidai rendőrőrs létesítését illető javaslattal kapcsolatban kifejtette: ennek megvalósítása nemcsak komoly procedúra, de az új rendőrségi státuszok létesítéséhez alapos indokok kellenek. Márpedig, Berhida bűnözési fertőzöttsége az utóbbi években pozitív irányba változott, ami nem indokolja egy önálló rendőrőrs működtetését. Hozzátette: ráadásul ez a lépés önmagában sem csökkentené oly mértékben a bűncselekmények számát, mint amennyire megnövelné a költségeket. Úgy vélte, a problémákat okozó bűnözők már elkerültek innen, vagy épp hosszas büntetésüket töltik. Jelenleg a korábban Berhidánál biztonságosabbnak ítélt településeken több bűncselekmény történik, mint városunkban. Igaz, az illegális hulladéklerakással kapcsolatos esetek még gyakran előfordulnak, de e téren is tapasztalható volt némi javulás. Ugyanakkor a térségben szolgálatot teljesítő, kilenc tagú körzeti megbízotti csoport tagjai tapasztalt rendőrök, jól ismerik a területüket, és kiválóan végzik a feladatukat, ezt jelzi a bűncselekmények csökkenése, valamint a felderítési eredmény javulása – vélte a rendőrkapitány.

A II. Rákóczi Ferenc Iskola mellett közlekedési káoszt okozó, szabálytalanul parkolókkal szemben egy megállni tilos tábla kihelyezésével lehetne fellépni. A polgármester azonban úgy vélte, erre legfeljebb akkor lesz szükség, ha az új bölcsőde mellé épített parkolóhelyek sem változtatnak a helyzeten. Ami pedig a gyakoribb rendőri jelentét igényét illeti, a rendőr alezredes  ígéretet tett, erre is odafigyelnek, de fontos, hogy az állampolgárok is megtegyék a bejelentést a 112-es központi számon, ha bűncselekményt észlelnek, hogy idejében és hatékonyan intézkedhessen a rendőrség.

Képünkön balról a harmadik a várpalotai rendőrkapitány, dr. Linczmayer László

A továbbiakban a képviselők többek között, egy ellenszavazattal támogatták a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását, döntöttek szociális ügyeket érintő javaslatokban, és egyetértettek abban, hogy a közmeghallgatást június 13-án, hétfőn a berhidai Kistónál (rossz idő esetén a Kossuth utcai művelődési házban) tartják meg 17,30 órai kezdettel. Másnap, június 14-én, kedden pedig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár épületében 17 órára várja a képviselő-testület közmeghallgatására a város ügyei iránt érdeklődőket.

A kiküldött napirend még három előterjesztéssel bővült. Egyik a járdafelújításokkal volt kapcsolatos. Az idén elnyert pályázatot illetően kihirdették a közbeszerzést elnyerő kivitelezőt, így hamarosan elkezdődnek a munkálatok, amelyek során a Kinizsi, az Ady, a Rákóczi és a Harangvirág utca járdáit cserélik térkőburkolatra. A lakókat idejében értesítik arról, mikor szedjék fel a régi járda betonlapjait. Azoknál az ingatlanoknál, ahol nem áll módjukban ezt megtenni, a kivitelező ezt is elvégzi. A képviselők támogatták a döntést, majd az új bölcsőde projektjéhez kapcsolódó, 14 millió forint eszközbeszerzésre kiírt pályázat legjobb ajánlatot tett nyertesét is elfogadták.

Az ülés folytatásában Nyírő István alpolgármester beszámolt a Bakonykarszt közgyűlésén elhangzott, a részvényeseket is negatívan érintő fontos információkról. A vízművekben ugyanis a térség önkormányzatai, így Berhida is érdekelt. A jövőre nézve, meglehetősen aggasztó, hogy a Bakonykarszt a rezsicsökkentés hatásai következtében kénytelen volt felélni a vagyonát, ugyanis az állami vízszolgáltatókkal ellentétben, nem kaptak árkompenzációt, emiatt egyre súlyosabb nehézségekkel kell szembenézniük. Ráadásul, a sok évvel ezelőtt megépített vízvezetékek is elöregedtek, ütemezett cseréjükre forráshiány miatt nem kerülhetett sor, ezért gyakori meghibásodásra is számítani kell, amelyek elhárítását az önkormányzatoknak kell majd finanszírozni.

A témához kapcsolódva kezdte Pergő Margit polgármester a képviselők tájékoztatását. Ő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége napokban megtartott közgyűlésén a szövetség társelnökeként vett részt. A szövetség tagjai az újonnan felállt kormány részére megfogalmazták elvárásaikat és kezdeményezéseiket. Ebben többek között, az önkormányzati tulajdonú víziközművek helyzetére is kitértek, javasolva, hogy – ahogyan az állami tulajdonú közműveknek – az önkormányzati tulajdonúaknak is állami támogatásból pótolják ki a rezsicsökkentés okán keletkezett veszteségeiket. Azon elvárásukat is megfogalmazták, hogy emeljék az önkormányzatok támogatását az energiaárak drasztikus drágulása és a minimálbér megemelése miatt megnövekedett kiadásaik enyhítésére.

A Kossut utca felújítása a körforgalomtól kezdik

A polgármester arról is tájékoztatta a tanácskozás résztvevőit, hogy május 30-án a STRABAG részére átadásra kerül a berhidai munkaterület, ami azt jelenti, hogy hamarosan megkezdődik a Kossuth és Kiskovácsi út teljeskörű útfelújítása. Hangsúlyozta, ezt a beruházást nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi, kivitelezője pedig a STRABAG. Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása érdekében, még a munkálatok megkezdése előtt lakossági fórumot hívnak majd össze. Tekintettel arra, hogy egyes szakaszokon nem csupán sima aszfaltcserére, hanem ennél bonyolultabb munkálatokra is sor kerül, nem egyszer útlezárásokra is számítani kell majd.

Képviselői kérdésre válaszolva, a bölcsődeépítéssel kapcsolatosan Pergő Margit elmondta, jó ütemben halad a kivitelezés, dacára annak, hogy kiderült, új nyomvonalon kellett kiépíteni a víz- és gázvezetékeket. Szeptemberben az új épületnek is készen kell állnia a csöppségek fogadására.  

 

 

Kövess: