/

Összefoglaló a májusi bizottsági ülések döntéseiről

8 perc olvasás

Rendőrségi beszámoló, zárszámadási rendelet

Bár városunk gazdálkodását eddig is az óvatosság — olykor akár a túlzott óvatosság —  jellemezte, az idén az önkormányzatnak még nagyobb előrelátással kell tartalékforrásokat képeznie ahhoz, hogy mindenképpen biztosított legyen az intézmények zavartalan működése és folytatódjanak a megkezdett beruházások – mutatott rá Pergő Margit polgármester a Gazdasági  Bizottság és Humán Ügyek Bizottsága májusi tanácskozásán, amelyeken többek között a tavalyi esztendő költségvetésének zárszámadása is napirendre került.

A 17-én és 18-án megtartott ülésen hét tervezett és hat aktuális ügyben foglaltak állást a bizottsági tagok. Elsőként a településünk közrend és közbiztonsági helyzetéről készült 2021. évi beszámolóban foglaltakról tárgyaltak a bizottságok. Mindkét ülésen jelen volt Csepely Balázs rendőralezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőhelyettese, aki készséggel válaszolt a kérdésekre és a tagok általi felvetésekre. Szóbeli kiegészítőjében elmondta, Berhidán tavaly nem történt a lakosság kedélyeit felborzoló és a biztonsági érzetét jelentősen aláásó, kiemelten súlyos bűncselekmény, ugyanakkor az összességében 15 százalékkal csökkent eset mellett, a felderítési mutató is javult, az eredményesség elérte a 80 százalékot. Az alezredes arra is rámutatott, hogy a korábbi tapasztalatokkal, és a köztudatban még ma is sokakban megrekedt vélemény ellenére, a térségben már korántsem Berhidára jellemző a legtöbb bűncselekmény, inkább igaz ez egyik szomszédos településre. Csepely Balázs úgy vélte: Berhida biztonságos és élhető város. Nyilván, továbbra is előfordulnak rendőségi intézkedésre okot adó események, de ezek aránya és súlyossága, össze sem hasonlítható az egy évtizeddel ezelőtti statisztikai adatokkal!

A továbbiakban a tavalyi évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámszámadási rendelet megalkotására tett javaslat került napirendre. Az energia-, a nyersanyag és építőanyag árak jelentős, és szinte folyamatos emelkedésére tekintettel, a korábbi évekhez képest, a költségvetésben nagyobb figyelmet kell fordítani a céltartalékok képzésére, hogy az önkormányzat intézményei zavartalanul működjenek, és határidőre elkészüljenek a folyamatban lévő pályázati projektek – mondta Pergő Margit polgármester, hangsúlyozva, hogy a 2021. évi költségvetési zárszámadását értékelve, a könyvvizsgáló elmondta: rendezett, szabályos és óvatos gazdálkodást tükröz. A rendeletet a bizottságok tagjai — egy nem ellenében, elfogadásra javasolták a képviselő testületnek.

A tavalyi közös hivatali feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztő, dr. Guti László jegyző azzal egészítette ki, hogy hivatali kollégái tiszteletet ás elismerést érdemelnek az elvégzett munkájukért, hiszen nemcsak sokrétű feladatot láttak el, de a rengeteg adminisztratív kötelezettség ellenére is kifogástalanul dolgoztak. Ráadásul – bár a szükségesnél kevesebben látják el a hivatali feladatokat — a vírusfertőzés miatt többen hetekre kiestek a munkából, de lábadozásuk alatt, otthonról is segítették a kollégáikat, így a hivatal a múlt évben is zavartalanul működött, határidőre teljesítettek minden feladatot. Egyébként, a hivatali irodák dolgozóinak munkáját folyamatosan ellenőrzik, és nem találtak hibát, vagy kivetni valót, mindig rendben találtak mindent. A beszámolót mindkét bizottság elfogadta.

Bár a szociális étkeztetés térítési díját, a vészhelyzet kihirdetésétől kezdődően, várhatóan június végéig, az önkormányzat nem emelheti meg, az alapanyagok jelentős drágulása miatt azonban az élelmezési nyersanyagnormáért kénytelenek többet fizetni a beszállítóknak, hogy a konyha továbbra is működőképes legyen. A bizottságok egyhangúan támogatták az élelmezési nyersanyagnormatívák emelését célzó határozati javaslatot, míg a térítési díjak egyelőre nem változnak.

A féléves munkaterv módosítására azért kerül sor, mert a pandémia miatt módosult a közmeghallgatás időpontja, amit a képviselő-testület idén június 13-án a Kistónál (eső estén a Kossuth utcai művelődési házban), június 14-én pedig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban tervezi megtartani.

Az aktuális ügyek napirendi pontban többek között a Berhida kommunikációjáról készült tanulmányban javasoltak alapján, a képviselő-testület határozatát végrehajtva, a hivatal utánajárt milyen költségekkel járna az egyes feladatok megvalósítása. Mivel egy új önkormányzati honlap, illetve a kommunikációs szakember foglalkoztatása, és az Önkormányzati Híradó újság színes lapokon való megjelentetése jelentősen megnövelné a város költségvetésének kiadásait, az előterjesztésben egyelőre a tanulmányban megfogalmazott változtatási javaslatokat kis lépésekben, a költségvetés lehetőségeihez igazodva tervezik megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy idén a hirdetőtáblák cseréjére, illetve újak kihelyezésére lesz forrás.  

Kövess: