/

Áprilisi testületi ülés

5 perc olvasás

A képviselők elfogadták a benyújtott határozati javaslatokat

Mivel a bizottságok tagjai már megvitatták, és a képviselő testületnek elfogadásra javasolták az áprilisban napirendre vett ügyeket, a városi plénum ülésén a képviselőknek már csak meg kellett erősíteniük korábbi állásfoglalásukat.

Elfogadásra került többek között a 2021. évi közfoglalkoztatásról, a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról és az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról készült beszámoló. Az önkormányzat képviselői támogatták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést és a Rákóczi utca 24. szám alatti, a jövőben tájháznak berendezett ingatlan helyi védelem alá helyezésének kezdeményezését is.

A Gazdasági Bizottság ülésén részt vett Kaleta Jánosné okleveles vegyész – és környezetvédelmi mérnök, aki az önkormányzat megbízásából elkészítette Berhida Város Környezetvédelmi programját. A terjedelmes és roppant alapos tanulmányt szóban is számos hasznos tanáccsal egészítette ki. A programot azzal a kiegészítő javaslattal fogadta el a képviselő-testület, hogy a dolgozat mellékleteként készüljön még egy olyan intézkedési terv is, amely határidős feladatokat és a végrehajtásukhoz szükséges anyagi forrásokat is meghatározza. Ennek megfelelően pedig, időről-időre kerüljön sor a tanulmányban felsorolt statisztikai adatok frissítésére is.

A képviselők egyhangúan támogatták, hogy a Polgárőr Egyesületnek térítésmentesen adják használatba azt az épületet, amelyet eddig is használtak, és a rezsiköltségét is átvállalja az önkormányzat. A plénum tudomásul vette a labdarúgóklub helyzetéről szóló szóbeli tájékoztatót is, majd egy ellenszavazattal elfogadták azt az egyéni képviselői indítványt, hogy a hárommillió forintot meghaladó, zárt borítékokban beérkező kivitelezési ajánlatok bontásának lebonyolításakor nem szükséges a Gazdasági Bizottság határozatképessége, elegendő, ha a bizottságból legalább hárman jelen vannak.

Ugyancsak egy ellenszavazattal támogatta a képviselő-testület, hogy a városvezetés vizsgálja meg annak lehetőségét, miként tudnának megfelelő telephelyet vásárolni a TESZ számára.

Napirenden kívül, Punk János önkormányzati képviselő tette fel azt a kérdést, hogy vajon az utóbbi időben hány személy ellen indult hatósági eljárás az illegális szemetelés miatt? Dr. Guti László jegyző válaszában elmondta: három ilyen esetről van tudomásuk, ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy mivel egy-egy ilyen ügy lefolytatásában nem az önkormányzat az illetékes, igencsak bonyolult és hosszantartó az eljárás. Az önkormányzat megteszi a feljelentést a rendőrségen, majd a kormányhivatal munkatársai kimennek a helyszínre ellenőrizni, majd továbbítják az ügyet a környezetvédelmi hatósághoz. Így csaknem egy-másfél évig is eltarthat az intézkedés!  

A testületi ülést követően megkérdeztük Pergő Margit polgármestert, hol tart a Lakath park projekt? Jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges előkészületek folynak. Amint lefolytatják a közbeszerzési eljárást, a nyertes kivitelező elkezdheti a munkálatokat a téren – közölte a polgármester.

Kövess: