/

Beszámolók, tájékoztatók, helyi védelem alá helyezés

12 perc olvasás

A múlt héten, április 19-én és 20-án megtartott ülésükön tíz napirendi pont ügyében döntöttek Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai. A megtárgyalt előterjesztések mindegyikét mind a Gazdasági, mind a Humán Ügyek Bizottsága tagjai elfogadásra javasolták a városi plénumnak.

Elsőként Lujber Péter, a Bakonyszentlászló-Peremarton futballklub működéséről és eddig elért eredményeiről számolt be a bizottsági tagoknak. Mint ismert, Berhida önkormányzata – a kötelező sporttámogatási feladatainak eleget téve – tavaly nyáron a Peremarton SC-Berhidának térítésmentes használatba adta a peremarton-gyártelepi sporttelepet, úgy, hogy azt a Bakonyszentlászló KSE is használni tudja. Az önkormányzat, mint tulajdonos, továbbra is gondoskodik a sportlétesítmény karbantartásáról, cserébe a sportegyesület vállalja a berhidai labdarúgó utánpótlás nevelését, és a városvezetésnek rendszeresen beszámol az elért eredményekről. Mint kiderült, a klub a kezdeti nehézségeken túljutva, erős közepes mezőnyben teljesít a bajnokságokon, és az U 9-es és U 11-es csapatban immár közel félszáz berhidai kisfiú és kislány focizik.

A törvényi kötelezettségnek megfelelően, a bizottságok asztalára került Berhida város Környezetvédelmi Programja, amit a képviselő-testület döntése szerint a Progressio Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készített el. A Gazdasági Bizottsági ülésén jelen volt a tanulmány szerzője Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, aki az alapos és átfogó tanulmányt szóban is kiegészítve, számos hasznos tudnivalóval szolgált. Erről külön cikkünkben beszámolunk olvasóinknak. Egyébként, a Környezetvédelmi Programot mindkét bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A lila kardigánban Kaleta Jánosné okleveles vegyész- és környezetvédelmi szakmérnök

A beszámolók sorát folytatva, a bizottságok tagjai Keresztes Judit, a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ) vezetője a 2021. évi közfoglalkoztatásról készített tájékoztatóját vették napirendre. Az intézményvezető többek között kiemelte, hogy a korábbi évekhez képest, jelentősen csökkent a munkába bevonható férfiak aránya. Jelenleg a 35 közfoglalkoztatott között húsz nő és 13 férfi van, utóbbiakból két személy csak korlátozottan cselekvőképes. A csökkenő létszám arra utalhat, hogy a családfenntartó férfiak többségének talán sikerült a munkaerőpiacon – magasabb bérért — elhelyezkednie, viszont sajnálatos az a tény, hogy a tavalyi közfoglalkoztatási programban résztvevők közül senki sem próbált meg munkába állni, inkább az előnyugdíj lehetőségével élt. Jó hír viszont, hogy hatósági szervezésben, ismét indul a napokban egy háromhetes tanfolyam, amelyen 4 főt targoncavezetésre képeznek ki, ami újabb lehetőséget kínál számukra a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Pergő Margit polgármester hozzászólásában elmondta: tisztában kell lenni azzal, hogy mindig is lesznek olyanok, akiket a munkaerőpiac nem tud befogadni, és vagy közfoglalkoztatásra, vagy egyéb támogatásra szorulnak. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a közmunka program nem határozatlan időre szóló megoldás, és egy ekkora település rendezését és tisztántartása sem támaszkodhat kizárólag, vagy jelentős mértékben a közfoglalkoztatottak munkájára, különösen akkor, ha a TESZ drága gépekkel bővíti az eszközparkját, amelyek kezeléséhez érteni is kell, így előbb-utóbb szükség lesz a TESZ állományának szakemberekkel történő bővítésére is.

A TESZ a hétvégén önkéntes szemétgyűjtési akciót szervezett. Sajnálatos, hogy egy óra alatt megtelt a pótkocsi a felelőtlenül kidobált hulladékkal (Fotó: Status Quo Berhidán Facebook csoport)

A bizottságok áprilisi tanácskozásukon foglalkoztak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról készült értékeléssel is, megállapítva, hogy egy nagyon alapos, mindenre kiterjedő beszámoló került a városvezetés asztalára. Ugyanakkor az is látszik, hogy az ágazatban szolgálatot teljesítő szakemberekre óriási – talán a szükségesnél is jóval több — adminisztrációs kötelezettség hárul. Feladataik viszont nem, hogy nem csökkennek, hanem növekedni fognak, tekintettel arra, hogy például a tavalyi 64 berhidai újszülöttnek csaknem a fele hátrányos helyzetű családban látta meg a napvilágot.

Az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót is elfogadásra javasolták a bizottságok, ahogyan a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót is egyhangúan támogatták a tagok. Pergő Margit polgármester fontosnak ítélte a külső, független ellenőrzéseket, hiszen az ellenőrzés során egyetlen intézményben, és a polgármesteri hivatalban sem találtak olyan rendellenességet, ami intézkedésre adott volna okot, sőt, az ellenőrzés során kiemelték, hogy mindent a legnagyobb rendben találtak, és ez mindenképpen a hivatali dolgozók precíz és lelkiismeretes munkáját dicséri.

Helyi védettséget kap a nemrégen tájház kialakítása céljára megvásárolt ingatlan

A bizottsági tagok egyhangúan hozzájárultak ahhoz, hogy a Rákóczi Ferenc utcában tájház megvalósításának céljára megvásárolt ingatlant helyi védelem alá helyezzék, így a jövőben ezen ingatlan fejlesztésére, illetve az itt megvalósuló hagyományőrző programok szervezésére kiírt támogatásokra Berhida is benyújthatja majd a pályázatait.

A Gazdasági Bizottság tanácskozásán a tagok egyhangúlag támogatták azt a Punk József által benyújtott, egyéni képviselői javaslatot, hogy a polgárőrség számára határozatlan időre térítés nélkül biztosítsa az eddig is igénybe vett épületet, valamit átvállalja a közüzemi szolgáltatások térítési díjait is.

Ugyancsak a Gazdasági Bizottság vitatta meg azt a Fülőp Attila önkormányzati képviselő által benyújtott indítványt, miszerint a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ) számára az önkormányzatnak biztosítania kellene egy olyan egységes telephelyet, amely a teljes állomány, valamint a munkaeszközök és gépek tárolására is alkalmas lenne, ugyanis jelenleg szétszórtan, több helyen tárolják az eszközeiket, és működtetik a javítóműhelyt meg az irodát. A szóbanforgó, egykori TŰZÉP telephelye, ugyan már régóta üresen áll, tulajdonosa eladásra szánja és ezt többen megfelelőnek tartanák erre a célra, de az ingatlan jelenlegi ára túl magas az önkormányzat számára. A javaslatok mérlegelése és a végső döntések – nem csak ebben, hanem a többi napirendi pontokat illetően is — a képviselő-testületen múlnak, amely csütörtökön, április 28-án 17 órakor tarja meg soron következő tanácskozását.  

Kövess: