/

Megkapja a város a bölcsődeépítés többletköltségét

6 perc olvasás

Tíz napirendi pont a márciusi testületi ülésen

Költség ráemelési kérelmet nyújtott be Berhida a pályázaton elnyert bölcsődeépítés megvalósítása kapcsán, ennek jóváhagyásáról a napokban kapott értesítést az önkormányzat. A jó hírt a március utolsó napján megtartott, képviselő-testületi ülésen jelentette be Pergő Margit polgármester.

A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztések zömét többségi, néhányat egyhangúan támogatta Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A plénum tagjai tudomásul vették a Várpalotai Rendőrkapitányság kérését, hogy településünk közrend és közbiztonsági helyzetéről nem a tervezett időpontban, hanem a következő hónapban nyújtsa be a 2021. évi beszámolóját. A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tavalyi tevékenységéről készült részletes beszámolót pedig egy ellenszavazattal fogadták el a képviselők. Hasonló arányban támogatták a 2022. évi költségvetés előirányzatának rendezésére vonatkozó indítványt, amely az épülő bölcsőde beruházási munkálatainak, valamint a Veszprémi út és Orgona utca közötti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna kiépítésével összefüggő költségek biztosítását szolgálja.

Egyhangúan támogatta a plénum az idei évre elkészített közbeszerzési tervet, amely alapján 2022-ben a Lakath-park kialakítására és az Ady Iskola tetőcseréjének kivitelezési munkálataira írnak ki közbeszerzési eljárást.

A továbbiakban elfogadták a lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót, majd egy terület megosztásról is döntöttek a képviselők. Itt két napelemes kiserőművet működtet az Alba Napelem Kft., ám jogszabály alapján egy területen nem működhet két, csupán egy 499 kW teljesítményű napelemes erőmű, ezért a cég a terület megosztásához kérte az önkormányzat hozzájárulását, amit a testület egy ellenszavazat ellenében támogatott, így a területet a jövőben két helyrajzi számon fogják bejegyezni a földhivatalban.  

Az aktuális ügyek napirendi pontban a plénum tudomásul vette a Berhidai Polgárőr Egyesület tavalyi működéséről készült szakmai beszámolójában foglaltakat. Ebben Kovács Attila elnök kifejtette, a koronavírus járvány miatt rendkívül nehéz évet zártak tavaly, hisz legfeljebb 15 tagra számíthattak, a megbetegedések, illetve az idősebbek egészségvédelme okán, olykor még ennél is kevesebben vettek részt a feladatok ellátásában. Ennek dacára, igyekeztek az év elején megfogalmazott munkatervüknek megfelelni. Legfontosabb feladatuk a külterületek védelme. Télen a fakivágások, szemétlerakások, nyáron a terménylopások megakadályozása a cél. Emellett a családsegítővel együttműködve, részt vettek az élelmiszert-, tisztító- és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomagok célba juttatásában, több hónapon át segítették az időseket a pandémia alatt. Ebédet hordtak, bevásároltak, fát vágtak, befűtöttek, s ha arra szükség volt, oltásra is elszállították az időseket. Az elnök a beszámolóban arra is kitért, hogy a jelentősen bővülő feladatkörök mellett folyamatosan csökkentek a támogatásaik, gépkocsiparkjuk is elöregedett. Több pályázatot is benyújtottak, de sajnos, még nem jártak sikerrel. Pergő Margit polgármester hozzátette, sokkal több fiatal, önkéntes polgárőrre lenne szükség, mert jelenleg leginkább csak egy szűk magra számíthatnak, akik sokszor erejükön felül dolgoznak. A Humán Ügyek bizottsága ülésén Szöllősi Attila támogatásként felajánlotta egyhavi tiszteletdíját a Berhidai Polgárőr Egyesületnek. 

Kövess: