/

Egyhangú döntések a bizottsági ülésen

9 perc olvasás

A Gazdasági Bizottság ülése – betegségek okán — elmaradt a múlt kedden, míg másnap a Humán Ügyek Bizottsága nemcsak határozatképes volt, de valamennyi előterjesztést elfogadásra javasolt Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, amely e héten, 31-én tartja meg márciusi tanácskozását. Többek között a tűzoltóság, a polgárőrség 2021. évi beszámolója, valamint a lakúhelyünk környezeti állapotáról készült felmérés és az idei közbeszerzési terv került a bizottsági tagok asztalára.

Elsőként Őri György alezredes, tűzoltóparancsnokot köszöntötték, aki a Pétfürdői Hivatásos-Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről készített részletes beszámolót. Turcsányi Istvánné, a Humánügyek Bizottsága elnöke kiemelte: fontosnak tartja, hogy a tűzoltóság nagy hangsúlyt helyez a megelőzésére, figyelemfelkeltő szóróanyagok terjesztésével, valamint lakossági tájékoztatások keretében. Talán ennek is köszönhető, hogy az emberek körültekintőbbek, figyelmesebbek lettek, így 2019. évhez képest csökkent a tűzesetek száma, valamint az anyagi károk is kisebb mértékűek voltak. A tűzoltóparancsnok említést tett a téves riasztásokról is, amelyek túlnyomó többsége a műszerek téves jelzése miatt fordul elő például, elfelejtik kikapcsolni a riasztót, ám sajnos a szándékos megtévesztés sem ritka eset. Utóbbi azonban jelentős pénzbírságot von maga után. Mint kiderült, településünkről egy értelmi sérült többször próbálkozott a tűzoltók szándékos félrevezetésével, legutóbb idén jelentett be valótlan riasztást. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadták a tűzoltóság tavalyi évről szóló beszámolóját. Híroldalunkon hamarosan részletesen foglalkozunk majd a témával.

Őri György tűzoltóparancsnok a tűzgyújtási tilalomra is felhívta a figyelmet

A bizottsági ülés folytatásában a tagok egyetértettek azzal az előterjesztéssel, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően — nem megvárva a tavalyi költségvetés pénzmaradványáról alkotott rendelet májusban történő megalkotását — már most felhasználják az épülő, új bölcsőde kerítéséhez szükséges építési anyagra előirányzott összeget, valamint a Berhida Veszprémi út – Orgona út közötti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna kiépítésével összefüggő vízközmű terve aktualizálásának költségét. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde régi kerítéséből 100 métert még fel tudnak használni, de ezt további 106 méterrel ki kell egészíteni, ugyanakkor az anyagárak folyamatos drágulása miatt észszerű minél előbb beszerezni a hiányzó mennyiséget.

Az új bölcsődének több mint 200 méteres kerítése lesz

Az önkormányzatnak minden évben közbeszerzési tervet is kell készítenie. Városunkban az idén két nagy beruházásra, a Lakath park kialakítására és az Ady Iskola tetőszerkezetének újjáépítésére írnak ki közbeszerzési eljárást. A tervet egyhangúan megszavazta a bizottság.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek megfelelően, minden évben készül egy felmérés Berhida lakóhelyi környezetének állapotáról. A részletes beszámolóból kiderül, hogy főként októbertől márciusig tapasztalható jelentősebb légszennyezés. A várpalotai mérőállomás is ekkor méri a kibocsátott káros anyagok legmagasabb értékeit. Berhidán ugyan nincs felállított mérőállomás, de a szennyezett levegő enélkül is érzékelhető az itt élők számára. Sajnos, még mindig gyakori jelenség a szemét égetése, ami következtében rengeteg káros anyag kerül a légtérbe. Elhangzott egy képviselői javaslat, miszerint enyhítené a problémát, ha a településen hulladékudvart létesítenének. Erre azonban nincs lehetőség, mert a hulladékgazdálkodást elvették az önkormányzatoktól, így ez a tevékenység – a hulladékudvar létesítésének jogával együtt — kizárólag a szolgáltatókra van bízva. Berhida mégis – önként vállalt feladatként — több millió forintot áldoz az évenkénti plusz lomtalanításra, és megszervezi a Vertikál által el nem szállított zöldhulladék begyűjtését. Teszi mindezt annak érdekében, hogy minél tisztább és rendezettebb környezetben élhessünk. Ugyanakkor, azokkal szemben, akik télen a kályháikban tüzelik el a szemetet, káros anyagokkal szennyezve a levegőt, sajnos mind a tűzoltóság, mind az önkormányzat tehetetlen, hiszen hiába dől feltűnően fekete füst a kéményből, nincs arra felhatalmazásuk, hogy az ingatlanon belül ellenőrizzék, mi került a tűzbe.

Nem a természetben kell megszabadulni a felesleges sé vált hulladéktól!

A beszámolót elfogadták, majd az aktuális ügyek napirendi pontban a bizottsági tagok egyhangúan hozzájárultak, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányság május 1-jétől Geri Márk rendőrtörzsőrmestert nevezze ki Berhida körzeti megbízottjává, valamint elfogadták a Berhida Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről készült beszámolót. 

Kövess: