/

Költségvetés, kommunikációs terv, Berhidai Napok

8 perc olvasás

Tizenhat napirendi pont a bizottságok asztalán

Szokatlanul hosszú ülést tartott a múlt héten Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindkét bizottsága. A Gazdasági és a Humán Ügyek Bizottsága is több mint négyórás, maratoni tanácskozásán 16 napirendi pont ügyében foglaltak állást a tagok, akik alapos mérlegelést követően, elfogadták, és képviselő-testületi tárgyalásra javasolták az asztalukra került előterjesztéseket, amelyekről csütörtökön, február 24-én a végleges döntést is meghozza a plénum.

A városvezetés korábbi döntésének megfelelően, két tanulmány elkészítésére adott megbízást. Egyik a város kommunikációjának felmérését és jövőbeni fejlesztését, a másik Berhida sportkoncepciójának megalkotását tűzte ki célul. Utóbbiról Takács Tímea, előbbiről Fejérdi Ildikó készített, a további fejlesztésre vonatkozó javaslatokat is megfogalmazó felmérést. Mindkét témában a lakosok véleményét is kikérték, akik papíralapon, illetve elektronikus úton válaszolhatták mega sportolásra, valamint a település tájékoztatására irányuló kérdéseket, véleményt formálva arról, mennyire elégedettek a városban jelenleg elérhető sportolási, valamint kommunikációs lehetőségekkel. (Mindkét témát érintő tanulmányról hamarosan részletes összefoglalót is olvashatnak híroldalunkon.)

A Humán Ügyek Bizottsága is hosszasan tárgyalt

A továbbiakban a bizottságok tárgyalták és elfogadták a közművelődési intézmény idei munkatervét, valamint a 2022. évi Berhidai Napok programjaira tett javaslatot. Gerőfiné Mészáros Anita, a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár vezetője hangsúlyozta: az idei, immár 29-ik, szeptemberi kulturális programsorozat tervezése – a még mindig tartó pandémia miatt — semmivel sem könnyebb a tavalyinál, hiszen nem látható előre, hogy milyen intézkedések várhatóak a vírusjárvány miatt akkor, amikor a programok megvalósítására sor kerül. A népszerű fellépőkkel viszont már év elején le kell foglalni az időpontokat. Így a bizottságok tagjai egyetértettek abban, hogy mivel az előkészületeket nem lehet tovább halasztani, meg kell kötni a szerződést a javasolt két, népszerű együttessel, a továbbiakról pedig a szabályok ismeretében fognak dönteni.

Közben a napokban Petőfi művelődési házban kicserélték a megrongálódott, javításra alkalmatlan ablakokat

A bizottsági tárgyalások egyik sarkalatos pontja a város idei költségvetése volt, de előtte a tavaly büdzsé véglegesítésére tett javaslatot fogadták el a tagok. Ami az idei költségvetési tervet illeti, azon túl, hogy biztosítja a városi intézmények zavartalan működését, és számol a törvénybe foglalt béremelésekkel (amelyek állami kompenzálásáról egyelőre nincs értesülés), valamint a megemelkedett energiaárakkal is, közel 800 millió forintot meghaladó fejlesztést is előirányoz. a városban. Emellett az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátása mellett, nem kötelező feladataként, továbbra is vállalja a helyi sport- és kulturális civil szervezetek és művészeti csoportok támogatását is. A költségvetési rendeletet mindkét bizottság többségi támogatással fogadta el, és javasolta a képviselő-testületnek tárgyalásra.

Az említett fejlesztések egyike az új bölcsőde építése, amelyben már folynak a földmunkálatok

Ezt követően még hét aktuális ügyben kellett állást foglalniuk a bizottsági tagoknak. Többek között egyetértettek a tájház üzemeltetésének előkészületeire tett javaslattal, a fogorvosi praxis főállású szakorvos által történő üzemeltetésére vonatkozó előszerződés létesítésével, és elfogadták a Berhidai Hírek működéséről készült beszámolót. Heves vitat generált a Punk János által beterjesztett, egyéni képviselői indítvány, amelyben a képviselő-testület 7/2021. számú határozatának hatályon kívül helyezését javasolta. A határozat tavaly január 21-én született és a Peremarton-gyártelepi Részönkormányzatának, Településrészi Tanácsadó Testületté történő átalakításáról szól. Punk János gyakorlatilag e testület megszüntetésére tett javaslatot, amit döntően azzal indokolt, hogy a megalakulásáról Pergő Margit polgármester „önhatalmúlag” döntött, mert abban az időszakban került erre sor, amikor a súlyos vírushelyzetre tekintettel, nem tarthattak jelenléti testületi üléseket.

Ezt a polgármester határozottan visszautasította, mivel az érintett időszakban is gondoskodtak arról, hogy minden előterjesztést, még a döntés meghozatala előtt, rendszeresen és minden alkalommal időben megkapják a képviselők, így volt idő és lehetőség a képviselők általi véleményezésre is.

Az önálló előterjesztés határozatát mindkét bizottság többségi döntéssel elutasította, de a javaslatról a képviselő-testület hozza meg a végső döntést.

Kövess: