/

„Reménykedünk, hogy 2022 könnyebb lesz, mint az elmúlt két év”

22 perc olvasás

Év eleji interjú Pergő Margit polgármesterrel

A múlt esztendőben sem kímélt minket a pandémia. Vitathatatlan, hogy az immár két éve tartó vírusveszély jelentős károkat okozott a települések gazdasági és társadalmi életében, hiszen nem kis mértékben hátráltatta a helyi fejlesztéseket, megnyirbálta az önkormányzatok bevételeit, és akadályozta a közösségek működését.Milyen évet zárt Berhida, és hogyan indult a 2022. év? Miként alakul a város készülő költségvetése, és ennek tükrében milyen beruházásokra számíthatunk? –kérdeztük Pergő Margit polgármestertől.

-Dacára annak, hogy tavaly sem voltunk könnyű helyzetben, úgy vélem, mégis sikerként könyvelhetjük el, hogy több felújítás megvalósulhatott, valamint néhány nagy beruházás előkészületeit is megkezdhettük tavaly, amelyek kivitelezése az idén elkezdődik, és várhatóan az év végéig átadásra is kerülnek.

-Mi készült el tavaly?

-Az Árpád közben már be is költöztek az idősek számára átalakított, új napközi otthonba, amit örömmel vettek birtokba az érintettek. Elkészült néhány külterületi útfelújítás, valamint az ott lévő szobrok rendbetétele, festése is megtörtént. Több olyan pályázatunk volt, amelyek építőipari beruházást igényeltek, viszont nem kis gondot jelentett a kivitelezők felkutatása. Ezek a beruházások szinte kivétel nélkül elérték a közbeszerzési értékhatárt, de többször is meg kellett hirdetni, mire sikeresek lettek az eljárások. Például a Gyermekorvosi Rendelő felújítására csak a negyedik próbálkozásunk lett eredményes. Ez pedig jelentősen hátráltatja a kivitelezést, ugyanis egy-egy közbeszerzési eljárás legalább két hónapot vesz igénybe. Ugyanakkor a pályázati kiírás kötött, amennyiben a nettó 50 millió forintot eléri a beruházás, nem lehet más módon kivitelezőt választani. Szerencsére, a negyedik negyedévre mégis eredményesek lettek az eljárások, így sikerült az önkormányzatnak szerződni a nyertesekkel. A napokban kerül átadásra a felújított Gyermekorvosi Rendelő, az elkülönített Védőnői Szolgálattal. Erre Berhida 64 millió forintot kapott, amit az önkormányzat kiegészített, így hamarosan már újra itt rendelhet az orvos és végleges helyükre költözhetnek vissza a védőnők is. Felújítás alatt van jelenleg a Süni Óvoda konyhája, amely új, korszerű felszerelésekkel is bővül. Az eszközökre 15 millió forint pályázati forrást nyertünk. Most van folyamatban a próbaüzem és ezzel együtt a konyha belső felújítása is. Tavaly eredményes volt a járdaépítésre beadott pályázatunk is, amelyből három utca kap térburkolatú járdát. Eddig összesen 25 utcában sikerült felújítani a járdákat.  A Dózsa Györgyben tavaly befejeződött, míg a Platánfa utcában félig készült el, és idén hamarosan sor kerül a Rózsafa utca járdájának térkövezésére is.

Képünön az új helyen működő Idősek Napközi Otthona nappalija

-Ugyanakkor vannak olyan fejlesztések, amelyeknek előkészületei tavaly elkezdődtek, de a megvalósításuk csak ebben az évben várható. Melyek ezek?

-Elégedettek lehetünk, hogy a második közbeszerzési eljárásban sikerült az új bölcsőde építésére kiválasztani a kivitelezőt. Ez a beruházás is állami támogatásból valósulhat meg. Arra számítunk, hogy december végéig átadásra is kerülhet majd az új, kétcsoportos bölcsőde. Továbbá idén hatalmas, de örömteli faladat lesz a Lakath tér megújítását célzó beruházás is. Erre az állami költségvetésből 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amit 15 millió forint saját erővel megtoldottuk. Ebből a forrásból épül meg a park és a Bezerédi téri piac. Jelenleg az előkészületi munkák folynak. Amint sikeres lesz a közbeszerzési eljárás, és megkötjük a szerződést a nyertes kivitelezővel, el is kezdődhetnek a munkálatok, hiszen év végéig be kell fejezni és el kell számolni a támogatással. A LEADER programokra is rendszeresen pályázunk. Ennek keretében folytatjuk a közösségi terek, fitness-parkok és egyéb rekreációs szabadtéri színterek kiépítését. Állandóak a bel- és külterületi utak felújítására irányuló pályázataink, csakhogy ilyenkor gyakran szembesülünk azokkal a rejtett problémákkal, amelyek a telekhatárok téves megállapításai, vagy hibás bejegyzések okán kerülnek felszínre, és jelentősen hátráltathatják a munkát, mert az ilyen hibákat, elírásokat javítani, pontosítani kell, de időigényes.

-Idén kerülhet sor az Ady Iskola tetőszerkezetének felújítására is?

-Igen. Erre a célra 94 millió forint állami támogatást kaptunk, most van folyamatban a pontos műszaki tartalom visszaigazolása. Mivel a jelenlegi tetőszerkezet műszaki adatai nem álltak rendelkezésünkre, szükséges volt a tetőszerkezet állapotának feltárására, ami után a szakember javaslatot tesz arra, milyen fedést bír majd el, illetve szükséges-e a szerkezet teljes, vagy részleges cseréjére. Ezt a beruházást is ebben az évben kell megvalósítanunk. Ezen kívül várunk még forrást a szennyvíztisztító szaghatásának megszüntetésére, ami Kiskovácsi településrészt érinti, és nagyon várják az ott lakók. Már benyújtottuk a szükséges iratokat, várjuk a beruházásra a támogatást, hogy minél előbb elkezdődhessenek a munkálatok. Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Közút 3,8 kilométer hosszan felújítja a pétfürdői horizonttól indulva, Berhidával összekötő útszakaszt. Ennek megkezdődtek az előkészületi munkái — tervezés, engedélyeztetés — a kivitelezés pedig jövő évben várható. Ebben az évben Berhidán, a körforgalomtól indulva, a Kossuth utca –Kiskovácsi puszta vége szakasz kivitelezési munkái várhatóak, mert itt a múlt évben már elkészültek a kiviteli tervek.  Továbbá, az önkormányzat megbízásából készül a piachoz tartozó, Bezerédi téri, valamint a Süni Óvoda és az üzletház közti parkoló és a szupermarket sarkán az új buszmegálló és gyalogátkelő kiviteli terve. A terület már elő van készítve, a Bem utcai saroktelek egy részét megvásárolta az önkormányzat, így a kerítés áthelyezésre került. Remélem, az idén végre elkészülhet az a régen várt járdaszakasz, ami a Liszt Ferenc és a Magyar Ifjúság utca között, az önkormányzat által kisajátított területen kerül kialakításra. Ott egy 80 méteres szakaszon azért nem épült járda, mert túl keskeny volt a rendelkezésre álló hely, ezért bővíteni kellett, amit csak kisajátítással lehetett megoldani, de ez meg hosszadalmas eljárást igényelt. Tervben van, hogy ha az új bölcsőde megépül, és a Hétszínvirág Óvoda azon részében, ahol most van a bölcsőde, oda átkerülne az óvoda konyhája nagyobb alapterülettel, és a helyén plusz egy, az érintett gyerekek korai fejlesztésére alkalmas helyiséget alakíthatnánk ki. Nagy lépés lenne, ha itt helyben megvalósulna a korai fejlesztő program a kicsik számára. A Petőfi művelődési ház homlokzati nyílászárójának üvege elrepedt, de már nem lehetséges pótolni, ezért a felújítás „nulladik ütemeként”, a homlokzat nyílászáró cseréjéhez fogunk hozzálátni. Mindez a február végén elkészülő költségvetésbe is bekerül, de a tavaly fel nem használt pénzmaradvány csak májusban lesz nyilvánvalóvá, akkor dönt a képviselő-testület a felhasználásáról.

A körforgalomtól a Kossuth utca — Kiskovácsi puszta vágéig húzódó útszakasz még idén felújításra kerül

-Kanyarodjunk még kicsit vissza a múlt évre! Milyen gondok merültek fel a járvány miatt, és hogyan sikerült megoldani azokat?

-A járványhelyzet jelentősen megnehezítette, nem csak a hivatal, hanem a helyi intézmények zavartalan működését is. Gyakran kellett hirtelen dönteni arról, mikor zárjanak, mikor nyithatnak meg újra, hiszen a dolgozók közül is sokan megbetegedtek, máskor a gyermekek lettek vírusosak, azért keletkezett létszámhiány. Nem volt egyszerű ezeket a helyzeteket kezelni, de fontosnak tartottam, hogy ne essünk pánikba, hanem találjuk meg a megoldást. Előfordult, hogy hosszabb-rövidebb ideig zárva tartott, hol egyik, hol a másik óvoda. Ilyen szempontból, a múlt esztendő korántsem volt jó évünk, de úgy tűnik, még mindig nem vagyunk túl a nehezén, mert ez az esztendő is hasonlóan nehézkesen indult. Hol a konyha dolgozói, hol az óvónők körében jelentkeznek a megbetegedések,függetlenül attól, hogy megkapták-e a védőoltásokat. Hasonlóképpen az iskolákban is egyszerre több gyermeket szűrnek ki a tesztelések során. Nagyon nehéz, mert kiszámíthatatlan, hogy mikor, kik és hányan jelentenek beteget. A hivatalban is hátráltatja a munkát, ha egyszerre többen is elkapják a fertőzést, nincs helyettesük. A kivitelezőknél például előfordult, hogy amikor a szőlőhegyi utakat javították, a nyolc dolgozóból egyszerre hatan produkáltak pozitív tesztet, így alapból két hétre leálltak a munkák.

-Készül az önkormányzat idei költségvetése. Hogyan fog alakulni?

-Ami már most biztos, 80 millióval kevesebbel számolhatunk mint az előző évben, mert a gépjárműadó maradt a központi költségvetésnél, nem kaptuk vissza. Ugyanakkor az Iparűzési adó egy százalék feletti része továbbra is az államnak kerül befizetésre. Ugyanakkor nincsenek pontos ismereteink arról, hogy a kötelező bérfejlesztésekre számíthatnak-e, és milyen mértékű támogatást kapnak az önkormányzatok, de várható, hogy saját költségvetésünkből is ki kell majd pótolni. Az is gondot jelent, hogy a közétkeztetés térítési díjait nem lehet emelni, ugyanakkor az energia-és nyersanyagárak jelentősen megemelkedtek. Ezeket a többletköltségeket is az önkormányzatnak kell kigazdálkodni. A fejlesztéseink alapvetően pályázatok révén valósulnak meg. Természetesen továbbra is éberen figyeljük a pályázatokat és minden lehetséges alkalmat megragadunk arra, hogy minél több forráshoz juttassuk a települést.
A költségvetés készítésekor mindig nagy figyelmet fordítunk a nem kötelező feladatok támogatására is, mint például a helyben történő vérvételre. A kötelező feladataink mellett törekszünk arra, hogy a lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtsunk azoknak a civil szervezeteknek, csoportoknak és kluboknak is, amelyek tevékenységére igény van a településünkön. Sajnos, a járvány rengeteg kárt okozott a társadalmi közösségek működésében. A művelődési ház, amely teret ad ezeknek a csoportoknak, rengeteget dolgozik azon, hogy a járványügyi intézkedések, a fertőzésveszélytől való félelem miatt szétzilálódott közösségek, klubok számára megtalálja azokat a kereteket, amelyeke segítenek abban, hogy a szabadidős és művészeti csoportok újraszerveződjenek és folytatni tudják tevékenységüket. Az a tapasztalatunk, hogy – főként az idősebb korosztály – nagyon nehezen mozdul ki, és megy el közösségbe. El kell fogadnunk, hogy egy-egy rendezvényen a korábban megszokottaknál kevesebben vannak jelen, de már annak is örülhetünk, hogy egyáltalán tarthatunk rendezvényeket! Jó lenne, ha újra magukra találnának a civil szervezetek, a klubok és a művészeti csoportok! Az önkormányzat pedig a jövőben is támogatni kívánja a működésüket.

-A nagyszabású városi rendezvények költségvetéséről is idejében dönteni kell, így a Berhidai Napok programjáról is. Mire számíthatunk?

-Nincs könnyű dolgunk, hiszen az év első két-három hónapjában kell megtervezni az egész esztendőt, miközben nem látjuk előre, mi várható, mivel kell szembenéznünk a következő 9-10 hónapban. Mégis, a múlt évhez képest, talán valamelyest „lazábban” tervezhetjük a programjainkat. Ugyanakkor, számolni kell azzal, hogy amit év elején célul tűzünk ki augusztus-szeptemberre, és mégsem úgy lesz, nem azért történik, mert össze-vissza beszélünk, hanem a körülmények befolyásolják. Nem rajtunk múlik, hogy megvalósulhatnak-e a tervezett rendezvényeink. Természetesen minden intézményvezető törekszik az elvártaknak megfelelni, de tavaly és tavalyelőtt megtanulhattuk, hogy a feladatok teljesítése nem csak tőlük, hanem rajtuk kívülálló tényezőktől is sokban függ. Most még, sajnos nem tudjuk megmondani, mit, hogyan és egyáltalán megünnepelhetünk-e közös rendezvényekkel, mert senki nem tudhatja, miként alakul a járványügyi helyzet. Csupán reménykedünk, hogy a 2022. év könnyebb lesz az elmúlt két esztendőnél…

Kövess: