/

Átmeneti gazdálkodás, féléves munkaterv

8 perc olvasás

Bizottságok előtt a decemberi testületi ülés témái

Talán kis túlzással mondhatni, hogy továbbra is „nagyüzemi” munka folyik a berhidai Városházán, hiszen a novemberi testületi tanácskozást követő héten már a következő önkormányzati ülést előkészítő bizottsági tárgyalások összehívására került sor, hogy a képviselők még a karácsonyi ünnepek előtt meghozzák az idei évet záró, szükséges döntéseket. November 30-án a Gazdasági bizottság, december 1-én a Humán Ügyek Bizottsága ült össze és mindkettő támogatta az átmeneti gazdálkodást érintő rendelet elfogadását, és megszavazták a képviselő-testület 2022. évi első félévi munkatervét is.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására azért van szükség, mert Berhida város jövő évi költségvetési rendeletéről – a vonatkozó kormányzati intézkedések hiányában – csupán február végén dönthetnek a képviselők, viszont a településnek addig is működnie kell. Az önkormányzat az éves büdzsé 1/12-ét használhatja fel 2022 első hónapjában, de figyelembe vették a folyamatban lévő fejlesztéseket, amelyek áthúzódnak jövőre, illetve már kihirdették a kivitelezés nyertesét, valamint számoltak a minimálbér, a garantált bérminimum és a szociális ágazatban dolgozók bérének emelésével és a működéshez szükséges költségekkel is. A civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolási határidejét január végéig meghosszabbították azon csoportok számára, amelyek november végéig nem tudták felhasználni a kiutalt forrásokat – mondta az előterjesztés főbb tételeit összegezve Pergő Margit polgármester.

Határozatképes volt a november 30-án összeült Gazdasági Bizottság

A továbbiakban Berhida önkormányzatának 2022. évi a belsőellenőrzési ütemtervét szavazták meg egyhangúan, majd a jövő évi Berhidai Napok rendezvényeire vonatkozó javaslatról tárgyaltak a bizottság tagjai. Ez a téma Gerőfiné Mészáros Anita, közművelődési igazgató korábban tett javaslatára került már most, decemberben napirendre, hogy – amennyiben döntést születik a programokról — az őszi rendezvényeken koncertet adó, népszerű előadóival idejében megköthessék a szerződést. A közismert énekesekkel és zenekarokkal ugyanis, már év elején szükségeslefoglalni a fellépési időpontokat. Jelenleg azonban ismét kilátástalanná vált a járványügyi helyzet alakulása, így sajnos a Berhidai Napokat illető, konkrét programjavaslat sem kerülhetett még napirendre. Mindössze abban állapodtak meg a bizottsági tagok, hogy a rendezvényekre szánt keretösszeg nem változik, és a fel nem használt pénzeszközök átkerülnek a következő évi keretbe. A rendezvény programjairól pedig februárban döntenek.

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a 2022. év első félévi munkatervére tett javaslatot, amely a február 24-ei ülésnapon kiegészült a Berhida sportkoncepciójáról szóló napirenddel. A polgármester arról tájékoztatta a bizottságokat, hogy elkészült az a kérdőív, amely a település lakosságának sportolási szokásait, hajlandóságát és igényeit hívatott felmérni. A kérdőívet az Önkormányzati Híradóban nyomtatott formában juttatják el az itt élőkhöz, de valamennyi elektronikus fórumon is elérhető lesz.

A Humán Ügyek Bizottsága is döntésképes volt a december elsején megtartott tanácskozásán

Az aktuális ügyek napirendi pontban Pergő Margit a folyamatban lévő beruházásokról adott tájékoztatót. A Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat épületében már befejeződtek a bontási munkálatok, és elkezdődött az újjáépítés. A Süni Óvoda konyhájának megújításával is jól haladnak, a megrendelt gépeket és eszközöket is idejében leszállították. A Bölcsőde építésére a másodszorra kiírt közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatainak bírálata folyamatban van, a pályázat eredményét hamarosan kihirdetik. A Lakath téri park és piac fejlesztésének előkészületei is jó úton haladnak, megérkeztek a szükséges engedélyek, és még ebben az évben kiírják a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. Fontos lenne, hogy már kora tavasszal kiültetésre kerüljenek a park fái és cserjéi, hogy még a nyár előtt meggyökeresedjenek, és megerősödjenek, mert ellenkező esetben csak ősszel ültethetnék ki a fás szárú növényeket, de ha a közbeszerzési eljárás megismétlése okán, mégis így történne, addig minden egyéb építési munkát elvégeznek.

Már ugyan napirenden kívül, de bizottságok tagjai egyetértettek abban, hogy a súlyos járványügyi helyzetre tekintettel, le kell mondani az Idősek karácsonya rendezvényt, amit korábban december 10-re hirdettek meg, hiszen – mint elhangzott — mindennél fontosabb az egészség és az élet védelme.  

Kövess: