/

Háromnegyed éves költségvetés, adók és díjak

8 perc olvasás

A bizottságok támogatták az előterjesztéseket

Bár igen jó hír, hogy idén nőtt az önkormányzat iparűzési adóbevétele, ugyanakkor településünknek ebben az évben is le kellet mondania a gépjármű adóról, ez 12 millió forint bevételkiesést jelent, valamint városunknak 18 millió forint szolidalítási hozzájárulást kell befizetnie a központi költségvetésbe, ami 30 millióval kurtította meg az ez évi büdzsét – fogalmazott Pergő Margit polgármester a város háromnegyed éves költségvetése végrehajtását érintő előterjesztés szóbeli tájékoztatójában.

A Gazdasági Bizottsága november 16-án, a Humán Ügyek Bizottsága november 17-én tanácskozott, és mindkét bizottság tagjai elfogadták, és a képviselő-testületnek tárgyalásra javasolták mind a hat napirendi pont előterjesztését.

Berhida költségvetésének szeptember végi állása szerint csaknem 92 százalékban teljesültek a bevételek. A járványügyi vészhelyzet okán a tulajdonosi bevételek 60 százalékra estek vissza, hiszen Berhida a járványügyi vészhelyzet miatti bérleti díjak elengedéséről meghozott jogszabály előtt is méltányosságot gyakorolt a bérlőkkel szemben – emelte ki a háromnegyed éves költségvetés végrehajtását érintő előterjesztésének rövid, szóbeli összefoglalójában Pergő Margit hozzátéve, hogy a járványhelyzet okán az erre az évre tervezett fejlesztések is csak a harmadik negyedévben indulhattak. A Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat felújítására kiírt közbeszerzési pályázat csak negyedszerre lett eredményes, de végre már ott is folyamatban vannak a munkálatok, ahogyan a Süni Óvoda konyhájának átalakítása – víz-, villanyhálózat, valamint burkolatok cseréje — és eszközeinek beszerzése is nagyban zajlik. A gépek egy része már megérkezett, ez nagyban segíti, gyorsítja a beépítési munkálatokat.  

Hamarosan megújul a Gyermekorvosi rendelő és Vénői szolgálat épülete

A polgármester arról is tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a megnövekedett iparűzési adóbevételekből 30 millió forintot a bölcsőde építésére tartalékoltak arra az esetre, ha a közbeszerzés nyertese még elfogadható, ám a pályázati összegnél magasabb áron vállalja a kivitelezést. A félretett pénzből kiegészíthető a pluszköltség, ami a későbbiekben visszaigényelhető, de most az a fontos, hogy a pályázaton elnyert beruházások munkálatai elkezdődjenek. Arra kell törekedni – mondta a polgármester –, hogy a lehetséges kivitelezési szerződéseket minél előbb megkössék, mert ez a piac – az építési anyagok és a munkadíjak árát is beleértve – igencsak szélsőséges, bizonytalan skálán mozog. A Lakath park építéséhez megérkezett az Országos Építészeti Tervtanács véleménye melyben a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlja. Ezt beadták az illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz, amely ennek alapján igaz, hogy kikötésekkel, de kiadta a hatósági bizonyítványt a parképítés munkáinak elvégzésére. Miután ez megvan, kezdődhet a közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése, hogy a pályázat még ebben az évben ki legyen írva.

A Jövő év végére a Lakath téren ennél sokkal szebb látvány fogadja majd az erre járókat

A városvezetés idei munkaterve szerint novemberben tárgyalnak a helyi adókról, és hoznak döntést azok mértékéről. Ezúttal azonban nem volt vita tárgya, emelik-e Berhidán az adókat, mert a még érvényben lévő járványügyi vészhelyzetben nem lehet sem adót emelni, sem új adót bevezetni. Így Berhidán 2022-ben is a korábban megállapított adók mértékével számolhat a lakosság.

Hasonló a helyzet a két óvodai konyha által biztosított élelmezési szolgáltatás térítési díjaival. Nem emelhető sem a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés térítési díja, sem pedig az intézményi alkalmazottak és szociális étkeztetés térítési díjai, miközben a nyersanyagnormákon– az árak emelkedés miatt – mégis változtatni kénytelenek, bár ezek csupán tájékoztató jellegűek, egyelőre nincsenek hatással a térítési díjakra, a felmerülő többletköltségeket azonban az önkormányzatnak kell megfizetnie.

A bizottsági üléseken két kisebb – formai okok miatti — változtatás kapcsán történt módosítást támogattak a tagok. Egyik a helyi közművelődési rendeletet, a másik a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának rendeletét érintette. Utóbbival kapcsolatban néhány képviselő egyéb módosításokat is szorgalmazott, amelyek megtárgyalására és esetleges elfogadására a jövő év elején kerülhet sor, amikor tételesen, pontról-pontra áttekintik Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Kövess: