/

Forgalomcsillapító fekvőrendőr és Lakath tér

9 perc olvasás

Újabb rendkívüli ülést tartott városunk önkormányzatának képviselő-testülete, amelyen mindössze kettő, ám fontos napirendi pontban hoztak döntést a képviselők. Így november 3-án egyhangúan elfogadták a Lakath János tér „közpark fejlesztése, és piac kialakítása” pályázat műszaki tartalmát, valamint többségi szavazattal támogatták az idei esztendő költségvetési előirányzatának rendezését.

Idén több mint ötmillió forint iparűzési adótöbblet bevétellel gazdálkodhat az önkormányzat, ezen összeg felhasználásáról döntött most a városvezetés. Ebből az összegből többek között folytatódik a Viola és az Árvácska utca közvilágításának második üteme, amely során megtörténik a villamos energia ellátás és közvilágítás gerincvezetékének kihelyezése. Esőbeállót építenek a Hunyadi tér 2. szám alatti orvosi rendelő épülete elé, valamint biztosítják a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges anyagi forrást. Az előterjesztésben a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ) a dologi, karbantartási és üzemeltetési szolgáltatásainak költségei mellett szerepel a Dankó utcai sebességcsillapító fekvőrendőrök kihelyezése is.

Fekvőrendőr, illetve bukkanó

Az útburkolati berendezés Dankó utcai kihelyezése azonban vitát váltott ki a képviselők között, néhányan nem értettek egyet a sebességkorlátozás ezen módjával mondván, hogy sokan drasztikus megoldásnak tartják.  Ezt az utcát azonban igen hosszú szakaszon át egyenes úttest szeli át, és az autósok többsége ezt kihasználva, nem tartja tiszteletben a lakott területre vonatkozó sebességkorlátozást. A lakosság – megoldást sürgetve – már többször nyújtott be panaszt az utcában „száguldozó” autósok ellen, akik veszélyeztetetik az ott élők biztonságát és nyugalmát. Az önkormányzat a rendőrség véleményét is kikérte, és arra az álláspontra jutott, hogy – ahogyan már több utcában megtette — ezen a szakaszon is egyedül fekvőrendőrök kihelyezésével képes a járművezetőket sebességcsillapításra bírni.

Az autó kímélése érdekében, csak lassítva ajánlatos áthaladni a „zökkenőn”

Egyébként a fekvőrendőr kifejezésnek nem sok köze van a rendőrhöz, hiszen inkább lehet bukkanónak, zökkenőnek hívni, míg a hivatalos elnevezése: „menetdinamikai küszöb”. Ilyeneket kizárólag lakó-pihenő övezetben helyeznek ki, az áthaladó forgalom sebességének csillapítása érdekében, így – noha az autósok korántsem díjazzák — Berhidán is számos utcában találkozhatunk velük.

Bár – mint azt az ülésen is leszögezték — a „mániákus” gyorshajtók ellen ez sem mindig hatékony, de egyelőre nem áll rendelkezésre ennél jobb megoldás. Végül a képviselők – miután szavazáskor elutasításra került a fekvőrendőr kihelyezésére fordítandó összeg más célú felhasználására tett javaslat – többségi döntéssel (5 igen, 2 nem) támogatták a 2021. évi költségvetési előirányzatának rendezésére benyújtott előterjesztés határozati javaslatát, majd a Lakath téri fejlesztés műszaki tartalmának tárgyalására tértek.

A képviselők kivetítve láthatták a leendő közpark műszaki tervét

A Lakath park és piac projekt 215 millió forintból fog megvalósulni, amelyből 200 millió állami támogatás, 15 millió forintot pedig az önkormányzat finanszíroz. Utóbbi összegből fedezik többek között a 17 darab, korszerű, napelemes lámpa kihelyezését, köztük öthöz térfigyelő kamera is tartozik, valamint megvásárolják a játszótér elemeit és kialakítják annak ütéscsillapító burkolatát.
Ugyanakkor kiderült, hogy megtartják és beépítik az egykori szeretetház – később csecsemőotthon — megmaradt elemeit, így annak egykori, felújított kapuját, valamint a nyolc darab míves kialakítású, egykori erkélytámaszként működött, öntöttvas oszlopát is. 

A terveken látható, sok fa és növény kerül kiültetésre

A projekt része a piac, amit a Bezerédi téren alakítanak ki, húsz elmozdítható árusítóhellyel, hogy a tér — nem piaci napokon — megőrizhesse többfunkciós használatát. A piachoz parkoló is épül, amely nem csak piaci napokon, hanem egész évben parkolási lehetőséget nyújt az ide érkezőknek.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen kérdésként hangzott el, mi lesz a lebontott épület alatt húzódó pincékkel, bírják-e majd a terhelést, elviselik-e a fák gyökérzetét? Kéri Katalin főépítész megnyugtatta a képviselőket, hogy egyrészt kisebb gyökérzetű fák kerülnek kiültetésre, másrészt a pincék jó részét már korábban betemették. Ugyanakkor a munkálatok során még ki fog derülni, mennyit bírnak, hiszen a földmunkát végző gépek súlyánál nehezebb terhelésre a későbbiekben már nem kell számítani, parkként üzemelve a tér jóval kisebb nyomásnak lesz kitéve. A városi plénum egyhangúan támogatta a Lakath tér közpark fejlesztése és piac kialakítása pályázat véglegesített műszaki tartalmát, amit így határidőre eljuttattak a támogató részére.  

A Lakath tér fejlesztési terve itt tekinthető meg:

https://berhida.asp.lgov.hu/lakath-janos-park-kialakitasanak-terve

Kövess: