/

Beszámolók, oktatási támogatás, aktuális ügyek

8 perc olvasás

Megtartotta októberi ülését a városvezetés

Az aktuális ügyeket is beleértve, az október 28-ára összehívott tanácskozáson összesen kilenc napirendi pont tárgyában hoztak döntést Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai.

A városi plénum elsőként a két iskoláskor előtti gyermekintézmény beszámolóját fogadta el, illetve vette tudomásul. Az óvodák vezetői – Viszpergel Zsanett, a Süni Napközi-otthonos Óvoda, valamint Mozgay Dóra, a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője — részletes beszámolót nyújtottak be az elmúlt tanév munkájáról, valamint a 2021/2022-es tanév kezdetének tapasztalatairól és terveiről. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a koronavírus járvány miatt számos, eddig ismeretlen nehézséggel is meg kellett küzdeniük, de – mint mondták — a Városházán rendszeresen megtartott polgármesteri egyeztetéseknek köszönhetően, sikerült fennakadások nélkül áthidalniuk a vírushelyzet okozta problémákat. Az óvodapedagógus-hiányt pedig egyelőre sikerült nyugdíjas kollégákkal orvosolni, de remélik, a jövőben ez is tartósan megoldódik majd. Szót ejtettek arról is, hogy a járványügyi intézkedések okán több rendezvényük elmaradt, ám ennek dacára is igyekeztek színes programokkal gazdagítani az apróságok mindennapjait, és kollégáikkal együtt, a jövőben is megtesznek mindent annak érdekében, hogy az óvodai és bölcsődei ellátás a szülők megelégedésére működjön, biztonságban legyenek, és intézményeikben jól érezzék magukat a csöppségek.  

Képünk illusztráció: a Petőfi művelődéi házban megtartott Anyatejes táplálás világnapján készült

A képviselők egyhangúan támogatták Soponyai Ilona, a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető-helyettesi megbízását. Mivel a kulturális intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, a közművelődési végzettségű intézményvezető esetén könyvtáros végzettségű szakember láthatja el az intézményvezető-helyettesi feladatokat, most ismét lehetőség nyílt arra, hogy betöltsék ezt a munkakört. Soponyai Ilona ugyanis okleveles informatikus könyvtáros végzettséggel rendelkezik, és ez év február 1-jétől látja el a könyvtáros feladatait a Kossuth utcai székhelyen, október 1-től pedig már mindkét helyi könyvtár szakmai irányítása is az ő feladata. Munkáját szakszerűen, precízen, kiemelkedő szakmai tudással végzi, így megbízását egyöntetűen támogatta a testület.

Soponyai Ilona az egyesített bizottsági ülésen mutatkozott be a bizottságok tagjainak

A városi plénum ellenvetés nélkül egyetértett a Bursa Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Rendszerben nyújtott támogatási összeg megemelésével is. Ezen ösztöndíjban a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja az önkormányzat. A felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, rászoruló fiatalok pályázatánál a jövőben az egy háztartásban élők jövedelmének összeghatárát a mindenkori nyugdíjminimum négyszerese helyett, az ötszörösében (jelenleg 142500 forintot jelent) határozták meg. Ugyanakkor a fiataloknak nyújtott ösztöndíj összegét a fejenkénti havi 15 ezerről 20 ezer forintra emelték.

A továbbiakban egy telekhatár rendezését és egyes földrészletek megosztását érintő előterjesztés határozati javaslatát illetően foglaltak pozitív állást a képviselők, majd az aktuális ügyekre térve, többek között az Orgona utca 3. szám alatti üzlethelyiség bérbe adásáról tárgyaltak. Az önkormányzat erre pályázatot írt ki, amelyre két jelentkező volt. A pályázat elbírálásában azonban eltérő vélemények fogalmazódtak meg a bizottságok és a plénum tagjaiban is. Felmerült, hogy érvénytelenné nyilvánítják, és újra megpályáztatják a bérletet, de ezt a határozati javaslatot elutasította a testület, így végül többségi határozattal – 5 igennel, 3 nemmel – a pedikűr és műköröm építési szolgáltatást működtető vállalkozót nyilvánították a pályázat nyertesének, az önkormányzat vele köti meg a helyiségre vonatkozó bérleti szerződést.

A plénum a továbbiakban egyhangúan támogatta, hogy a Jobb Élet Közhasznú Egyesületnek, kizárólag a May Lasho Trajo Tanoda működtetésére, továbbra is bérbe adja a Kossuth u. 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást.

A képviselő-testület döntött a településkép védelméről szóló korábbi rendeletének módosításáról, és a gyermekorvosi rendelő felújítása kapcsán szükséges, helyi buszjárat heti bővítéséről, ezekről bővebb beszámolót olvashatnak híroldalunkon.

Kövess: