/

Támogatást nyert a tájház

6 perc olvasás

Megtartotta szeptemberi ülését a képviselő-testület

Most már biztosan lesz tájháza Berhidának, ugyanis a bizottságok után a képviselő-testület is támogatta a Rákóczi utca 24 szám alatti ingatlan megvásárlását, amit — a település néprajzi értékeit összegyűjtve — szakmai segítséggel tájházzá alakítanak.  Ezen kívül a városi plénum elfogadta a 2021. évi költségvetés első félévéről és az átruházott szociális jogkörökről szóló beszámolót, támogatta a Veszprémi Tankerületi Központ 2021/2022 tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapításáról szóló tájékoztatót és egyetértett a művelődési ház nyitvatartási rendjének módosításával is.

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 30-án tartotta meg soron következő ülését, amelyen napirend előtt meghallgatták a Peremarton SC- Berhida és a Bakonyszentlászló KSE képviselőinek beszámolóját arról, hogyan haladnak az utánpótlásedzésekkel. Mint arról korábban beszámoltunk az önkormányzat az öltözőkkel együtt, térítésmentesen használatba adta a peremartongyártelepi, Tulipán utcában lévő sportpályát a Peremarton SC- Berhida részére úgy, hogy azt a Bakonyszentlászló KSE is használni tudja. Rövid tájékoztatójukból kiderült, hogy az edzések és a mérkőzések a terv szerint haladnak. Mintegy félszáz gyermek futballozik az utánpótlás csapatban, köztük harmincan a Bozsik-tornán is részt vettek. A futball utánpótlást a bakonyszentlászlói önkormányzat 700 ezer forinttal támogatja.

A továbbiakban a képviselők egy ellenszavazattal támogatták az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló beszámolót és a rendelet módosítását, majd egyhangúan elfogadták a Veszprémi Tankerületi Központ tájékoztatóját az iskolai körzethatárokról és megszavazták a művelődési ház új nyitvatartási rendjét is.

Az aktuális ügyek egyik sarkalatos pontja a Rákóczi utca 24 szám alatti ingatlan tájház céljára történő megvásárlása volt. Ahogyan a bizottsági üléseken, ezúttal is felmerült a kérdés: honnan van erre pénze az önkormányzatnak?

Pergő Margit válaszában kifejtette: vannak olyan, az erre az esztendőre tervezett beruházások, amelyekre már idén nem kerülhet sor, így azokat a forrásokat nem tolják át a következő évre, hanem még az idén felhasználják.
Ilyen forrás a Berhidai Nyugdíjas Klub tetőfelújítására tervezett 10 millió forint, amit azért nem használnak fel ebben az évben, mert a műszaki ellenőrzés során kiderült, hogy a tetőszerkezet jóval rosszabb állapotban van, mint sejtették, így statikai terv nélkül nem kezdhetik el a munkálatokat. A tervet megrendelték, de mire elkészül, nyakunkon lesz a tél, így a kivitelezést mindenképpen jövőre kell halasztani. Hasonló a helyzet a Takarék előtti parkoló kialakításával is, amely ugyancsak a körültekintő tervezés okán átcsúszik a jövő esztendőre. A fel nem használt forrásokat pedig most olyan célokra tudják fordítani, amelyeket korábban halasztani voltak kénytelenek – magyarázta a polgármester. Végül a tájháznak szánt ingatlan megvásárlását egyetlen ellenszavazattal támogatta a képviselő-testület.

A tanácskozás végén, már napirenden kívül, a polgármester néhány folyamatban lévő projektről adott tájékoztatást. Bíztató hírek érkeztek a szennyvíztisztító telep szaghatásának megszüntetése és az Ady Iskola tetőszerkezetének felújítása kapcsán. Mindkét beruházásra hamarosan rendelkezésre állhat a szükséges forrás. Az iskola tetőszerkezetének teljes felújításával kapcsolatban a polgármester csütörtökön, október 7-én tárgyal a Veszprémi Tankerületi Központ illetékeseivel.

Kövess: