/

Terítéken a tájház kérdése

7 perc olvasás

A bizottságok támogatták az ingatlan megvételét

Bár a Gazdasági Bizottság csak hosszas vita után hozott döntést, de végül – számos felhozott érv és ellenérv elhangzását követően – mégis támogatta a tájháznak szánt ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést, és — 2 nem, 4 igen szavazattal — elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. A Humán ügyek Bizottsága pedig egyetlen ellenszavazattal fogadta el a javaslatot. Ha a képviselő-testület is jóváhagyja, Berhidának lesz tájháza.

Nem először merült fel a kérdés: legyen-e tájháza Berhidának? Abban, hogy legyen, már korábban is sokan egyetértettek, ám a konkrét lépések megtétele forráshiány okán, folyton halasztásra került. Az elhúzódó szándék a közelmúltban a Rákóczi utca 24 szám alatti ház kapcsán vált ismét aktuálissá, miután a tulajdonosok — kizárólag erre a célra –, megvételre ajánlották az ingatlant az önkormányzatnak.

Mint az a szeptemberi bizottsági üléseken elhangzott, ismerve a helyi épületeket, az önkormányzat az utolsó pillanathoz érkezett el egy olyan hagyományos lakóház megszerzését illetően, amely nem viseli magán a korszerűsítés nyomait, de jó állapotban van és kiválóan megfelel egy helyi jellegű tájház kialakítására. A tulajdonosok nem a piaci értékén kínálják fel, mert azt szeretnék, ha ebben a házban településünk az utókor számára megőrizné és ismerté tenné hagyományainkat, elődeink életmódját, szakásait és néprajzi értékeit. S, hogy bőven van mit kiállítani, megőrizni és megismertetni, mi sem bizonyította volna hitelesebben, mint a művelődési házban, augusztusban bemutatott, „Régi idők” című kiállítás, ami után sokan kifejezték a szándékukat, hogy szívesen felajánlanák réges-régi, eddig féltve őrzött tárgyaikat egy majdani tájház berendezésére.

Sok régi, értékes tárgy van még a berhidai emberek birtokában, amelyekkel berendezhető a majdani tájház

Az erre a célra kiszemelt ingatlan elhelyezkedése idegenforgalmi szempontból is szerencsés, alkalmas lesz csoportok fogadására, valamint számos hagyományőrző előadás, foglalkozás, kiállítás, vagy akár gyermektábor megtartására is. Az ingatlan 1365 négyzetméteren fekszik, belterülete 175 négyzetméter.

A Rákóczi utca 24 szám alatti ingatlan alkalmas lehet tájház kialakítására

Hogy mégis, honnan van rá pénz?

Pergő Margit polgármester válaszában kifejtette: a pénzügyi iroda vezetőjével áttekintették, melyek azok a faladatok és pályázati források, amelyek felhasználására ebben az évben már semmiképpen sem kerülhet sor, de a pénz megvan. Úgy fogalmazott: ezeket, a forrásokat „összesöpörték”, azaz egybegyűjtötték, és hogy ne húzódjon át a következő évre, még az idén felhasználják. Így válik lehetővé, hogy olyan célokat is megvalósítsanak, amelyeket eddig halogatni kellett. Hangsúlyozta, a képviselő-testület egy korábbi határozatában támogatta a szóban forgó ingatlan megvásárlását célzó tárgyalás megkezdését, ennek eredménye van most a képviselők asztalán.

Több képviselő is firtatta, miért nem próbáltak meg pályázati pénzt szerezni a tájháznak szánt ingatlan megvételére? Erre egyértelmű a válasz: ingatlan vásárlására, sajnos nem írnak ki pályázatot. Viszont, ha az önkormányzat tulajdonába kerül az épület és védetté nyilvánítják, számos pályázati lehetőség áll majd nyitva a felújítására, berendezésére, működtetésére, illetve a különféle hagyományőrző projektek, programok megvalósítására.

Ha nincs ház, nincs mire alapozni a pályázatokat, ezért sem kellene most elszalasztani az alkalmat! Ezen az ingatlanon megvannak a tájházhoz szükséges alapok, amit a Laczkó Dezső Múzeum néprajzosa is alátámasztott – érvelt a polgármester.


Igaz, többletköltségekkel jár, de a múlt emlékeit meg kell őriznünk, erre a kultúrház kiállítása is figyelmeztetett bennünket! – szögezte le Fülöp Attila, a Gazdasági Bizottság elnöke.


Végül mindkét bizottság többségi szavazattal támogatta a tájházi ingatlan megvételére vonatkozó előterjesztést, s ha a képviselő-testület is így dönt, hamarosan Berhidának is lesz hagyományőrző, a múltat bemutató tájháza.    

Kövess: