/

Lakossági zöldhulladék-gyűjtés

4 perc olvasás

Ha nem tud mit kezdeni a kertjében keletkezett zöldhulladékkal, október 2-án, szombaton környezetbarát módon megszabadulhat tőle.

Berhida Város Önkormányzata a VertikálZrt. által rendszeresen végzett zöldhulladékgyűjtéstől eltérő időpontban és attól eltérő méretű és mennyiségű zöldhulladék elhelyezésére további lehetőséget biztosít a város lakosai számára, hogy ezáltal is segítse a zöldhulladék kezelést. Kérjük a lakosságot, hogy ha van lehetősége rá az ingatlan belterületéről közterületre kitett zöldhulladékot az átvételre elhozni szíveskedjenek. A zöldhulladék szolgáltató általi átvételére az alábbi helyszínen és időpontban, illetve feltételek mellett biztosítunk lehetőséget:

Helyszín: Berhida, hulladékudvar területe (Nyírfa utca)

Időpont: 2021.10.02. szombat 8 órától 12 óráig

Feltételek:

  • berhidai lakcímkártya bemutatása: egy ingatlanról az átvétel keretében egy alkalommal lehet beszállítani.
  • Ingatlanonként max. 2 m3 zöldhulladék (fű, levél, növény-maradvány) ill. fás szárú növény
  •  a beszállított zöldhulladék ömlesztve kerül átvételre az ágak gallyak max. 1,5 m hosszúak legyenek.

 Az így átvett zöldhulladékot a beszállítónak kell a konténerbe berakni.

Mind a beszállítók lakcíme, mind a beszállított zöldhulladék ellenőrzésre kerül.

Bármilyen más jellegű hulladék beszállítása szigorúan tilos!  

Az Önkormányzat az akció keretében a zöldhulladékot beszállító lakosokról névsort fog vezetni (név és lakcím), és a lakos a beszállítással feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – név és lakcím – az Önkormányzat ill. a TESZ a gyűjtés alatt kezelje. A beszállítók névsora a gyűjtést követő 3 napon belül törlésre kerül. A részletes adatvédelmi tájékoztató a zöldhulladék gyűjtés helyszínén elhelyezésre kerül.

A hulladékudvarból történő zöldhulladék elszállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat fizeti.

Kelt: Berhida, 2021. szeptember 20.

                                                                                                     Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Kövess: