/

Féléves költségvetés, fejlesztések és tájház

8 perc olvasás

Érvek és ellenérvek a bizottsági üléseken

A járványügyi szabályok egyelőre lehetővé teszik, hogy jelenléti formában folytassa munkáját Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete, így a héten a testületi ülés döntéseit előkészítő bizottsági tárgyalásokra került sor. Kedden, szeptember 21-én a Gazdasági,szerdán, 23-ánpedig a Humán ügyek bizottsága ült össze, megvitatva a jövő héten testület elé kerülő előterjesztéseket.

A nyári szünet után most került a képviselők asztalára a város idei költségvetésének első félévi végrehajtását tartalmazó tájékoztató, amely előterjesztés a rendelet módosítására is javaslatot tesz. A tájékoztató a június 30-ig teljesült adatokat tartalmazza, amelyből többek között kitűnik, hogy a kiadásokat illetően szolidan gazdálkodott az önkormányzat, hiszen eddig a megkévő forrásoknak 31 százalékát használta fel, míg a költségvetési bevételek 62 százalékban, a finanszírozásiak pedig 73 százalékban teljesültek, így összességében 68 százalékos teljesülést mutat a bevételek teljesülési szintje. A kiadási oldal összes teljesítése visszafogott gazdálkodást tükröz a mindössze 30 százalékos teljesüléssel. Mint arra Pergő Margit polgármester is utalt, főként a folyamatban lévő pályázatok nagyságrendje az oka az alacsony felhalmozási kiadás teljesülésének. Így a célok megvalósítása érdekében a pályázati céltartalék előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került.

2022 végére ennél sokkal szebb látvány, pihenőpark fogadja majd az errejárókat

Mint ismert, Berhida a Lakath téri közpark és piac kialakítására 200 millió forint állami támogatásban részesült, amely forrást 15 millió forint saját résszel egészíti ki. Akadt képviselő, aki a tájház megvásárlására fordítandó összeget is inkább a Lakath térre költené, de nem támogatták az ötletet, hiszen a tájház megvalósítása is régóta napirenden van, amiben a képsviselő testület jóváhagyását követően, végre kokrét lépéseket tehet a városvezetés.

A Lakath téri fejlesztésre ugyan már rendelkezésre áll ez az összeg, de a munkálatok tényleges megkezdésének alapfeltétele a műemlékvédelmi hatóság engedélye. A kiemelt műemléki védettséget élvező, Szent Kereszt katolikus kistemplom környezetében – ez év márciusától érvényes jogszabály alapján — bármit megváltoztatni, parkosítani kizárólag műemléki engedéllyel lehetséges, ami azt jelenti, csak ezen engedély birtokában lehet kiírni a közbeszerzési eljárást és elkezdeni a projekt megvalósítását. Ezen engedélyek beszezése, sajnos roppant időigényes, de kikerülhetetlen, hogy kivárják a határidőket. A 2016-ban készült terv a rendelkezésre álló forráshoz igazítva kerül módosításra, figyelve arra, mit lehet elhagyni, vagy megváltoztatni úgy, hogy ezzel együtt is látványos és használható legyen a közpark és a piac, mégis megfelelő alapot képezzen arra, hogy amennyiben újraindul a Zöld Városok programja, pályázhassanak a park további fejlesztésére. A 2016-ban készült terv is a Zöld Városok programjára készült el, de akkor településünk nem nyert támogatást. A park fejlesztési terve tehát kétütemű és ennek első üteme 2022 december végéig befejeződik – tájékoztatott az előterjesztés kiegészítőjében a polgármester.

A műemléki védelmet élvező kistemplom környezetét csak az országos műemlékvédelmi hivatal engedélyével lehet megváltoztatni, parkosítani

Mind a gazdasági, mind a humán ügyek bizottság tagjainak többsége támogatta és a képviselő-testület általi elfogadására javasolta a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását. Ugyancsak mindkét bizottság elfogadta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót is, amelyből kiderült, hogy az idei első félévben nyújtott szociális támogatások alig több mint 23 százalékát használták fel. Ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeget nem lehet semmilyen más célra felhasználni, így a második félévben bővíthető a támogatásra szorulók száma. Ez a téli hónapok közeledtével azért jó hír, mert elképzelhető, hogy többen részesülhetnek tűzifa támogatásban.
A tájháznak szánt ingatlan megvásárlását célzó javaslat is napirendre került a bizottsági üléseken, az elhangzott vitáról hamarosan külön összefoglalóban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Kövess: