Újra jelenléti ülésen döntöttek a képviselők

6 perc olvasás

A járványügyi korlátozások miatti, több hónapos kényszerszünet után, június 24-én újra összeülhetett Berhida Város Képviselő-testülete. A jogszabályi változás június 15-én lépett életbe, így a testületi ülés előtt a bizottságok és a Peremartongyártelepi Településrészi Tanácsadó Testülete is megtarthatta tanácskozását. A városvezetés ezúttal tizennégy napirendi pont tárgyában hozta meg döntését.

A képviselők elsőként a Berhidai Napok idei programjáról foglaltak álláspontot, és egyhangúlag támogatták azt a javaslatot, hogy ebben az évben is színvonalas, ám jóval kisebb létszámú közönséget vonzó rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Több lesz a kiállítás, jóval kevesebb a színpadi produkció. Utóbbiban – főként a járványügyi korlátozások okán – nélkülözni fogjuk a népszerű sztárvendégek nagyszabású koncertjeit, nem lesz utcabál és hatalmas büfésátor, viszont nem maradnak el a gyermekrendezvények, megszokott komolyzenei koncertek, vagy a szabadtéri főzések és más baráti találkozások, programok sem.

Költségvetés

A városi grémium az idei költségvetés első öt havi végrehajtásáról szóló beszámoló és a költségvetési rendelet módosításának elfogadásával folytatta a munkáját. A beszámolóból többek között megtudhattuk, hogy az önkormányzat 250 ezer forint könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert, amit a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtárkönyvek vásárlására fordít. A járvánnyal összefüggő kiadások meghaladták a 3,7 millió forintot, ezt az összeget saját költségvetéséből kellett kigazdálkodnia az önkormányzatnak, de ebben az évben már a gépjárműadó bevétellel sem számolhat – mert az már a központi költségvetésbe folyik be –, ami Berhida esetében 12 millió forint bevétel kiesést jelent.Ugyanakkor 18 millió forint szociális hozzájárulást is be kell fizetnie a központi költségvetésbe. Az első fél évben kevesebb támogatás érkezett közfoglalkoztatásra, de a helyi adók az előirányzatnak megfelelően teljesültek. A beszámolót és a 2021. évi költségvetés rendeletének módosított tervezetét a képviselő-testület két ellenszavazattal elfogadta.

További döntések

A településkép védelméről szóló korábbi rendelet módosítása jogszabályi változás miatt vált szükségessé, ezt el is fogadták a képviselők, valamint a szociális rendelet módosítását is támogatták. Utóbbi annyiban változott, hogy a temetési segély – amelyre jogszabályban rögzített összeg adható — a kifizetés meggyorsításának érdekében polgármesteri hatáskörbe került. Megszavazta a testület a második félévi működési tervét, egyetértve abban, hogy az idei közmeghallgatást nem augusztus végén, hanem október első hetében, 4-én (Berhidán) és 5-én (Peremartongyártelepen) tartják meg.

Aktuális ügyek – Aktuális Hírek

A továbbiakban a városi grémium többek között elfogadta a Berhidai Köznevelési Társulás és a Berhidai Szociális Társulás 2020. évi beszámolóját, és némi vitát követően arról is döntött, hogy a jövőben (mint ahogy e sorok alapján már meg is valósult) internetes hírújság „Berhidai Hírek” keretében helyi hírek, tudósítások, riportok, aktuális közlemények kerülnek közlésre, egy erre a célra készült felületen. Ezt az oldalt Berhida Város honlapján lehet elérni. A városvezetés fél év múlva felülvizsgálja, milyen érdeklődést váltott ki a lakosság körében az internetes híroldal, és ennek függvényében dönt a további működtetéséről.

Kövess: