Park- és szoboravató a Szent László búcsún

9 perc olvasás

A templom előtti, frissen felújított kőkeresztet és az ott felállított Szent László szobrot, valamint a katolikus közösségi ház udvarában, az adományokból kialakított „Együvé tartozás Parkját” is megáldotta Udvardy György veszprémi érsek azon a nagyszabású ünnepségen, amit Szent László király ünnepének előestéjén, június 26-án tartottak a berhidai Szent László katolikus templomban.

A búcsúi avató ünnepséget a veszprémi érsek által bemutatott szentmise előzte meg, amelyen részt vett Kontrát Károly parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ezt követően Udvardy György érsek megáldotta templom előtt elhelyezett, önkormányzati támogatásból nemrég felújított kőkeresztet. Szent László király, a templom és településünk védőszentjének tölgyfából alkotott szobrát a plébániatemplom oldalán állították fel. A Bálint József, jenői fafaragó által készített, teljes alakú szobrot impozáns, íves védőtető óvja az időjárás viszontagságaitól.  Ünnepélyes megáldása előtt dr. Rónayné Slaba Ewa, a lengyel nemzetiségiek parlamenti szószólója mondott beszédet. Kiemelte: nagy megtiszteltetés számára a berhidaiak szíves meghívása a Szent László búcsúra, hiszen lengyelként büszke rá, hogy a mai emberek számára is példaként álló, magyar nagy király, Szent László Lengyelországban, Krakkóban született. Mivel édesanyja lengyel hercegnő volt, elsőként lengyelül szólalt meg, s csak 10 éves korában került haza Magyarországra. Mint mondta, Szent László király a hazánkban élő lengyeleknek is sokat jelent, ők is védőszentjükké választották.

A közösségépítés helyszíne

A szobor megáldását követően az ünnepség résztvevői átsétáltak a közeli közösségi ház udvarában kialakított „Együvé tartozás Parkjába”, ahol Pergő Margit, városunk polgármestere mondott köszöntőt a megjelentek előtt, és köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon – anyagi támogatással, munkával, vagy akár bátorítással – hozzájárultak az egyedülálló létesítmény megvalósításához. Az „Együvé tartozás Parkját” Nesó László, a helyi katolikus közösség képviselőtestületének világi elnöke álmodta meg, aki – Felker Zsolt atya egyetértő támogatását is megnyerve — időt, energiát és erőt nem kímélve, belevetette magát a létrehozásába: adományokat, anyagi felajánlásokat gyűjtött a megépítéshez és – kiváló ácsmesterként — a munkálatokból is bőségesen kivette a részét. A parkban az újonnan ültetett fák mellett, helyet kapott Sepsibükszád korábbi ajándéka, a székelykapu, valamint a magyarság együvé tartozására utaló Trianoni emlékmű és nem utolsó sorban a Majoros Árpád gondolatait megörökítő, összesen 16 idézetet táblákon elénk táró, „Gondolatösvény”.

-Soha jobbkor nem készülhetett volna ez a park – húzta alá rövid ünnepi beszédében Pergő Margit polgármester asszony – Több, mint egy évig voltunk bezárva, éltünk egymástól elszigetelve a vírusveszély miatt. Szerencsére sokan összefogtak, majd megkérdeztek másokat is, hogy tudnak-e segíteni, bármivel, bárhogyan? És tudtak! Rengetegen az ügy mellé álltak, szívesen, szeretettel segítettek mindazok, akik kisebb-nagyobb közösségek tagjaiként is nélkülözni kényszerültek az elmúlt hosszú hónapokban az együvé tartozást, a barátaikkal eltöltött közös perceket és órákat – fogalmazott a polgármester. Majd kifejezve reményét, hogy ez az impozáns park is alkalmat kínál a találkozásokra, barátkozásokra, beszélgetésekre, vagy akár a közös elmélkedésekre. Sőt, aki eddig kimaradt a park létrehozásának folyamatából, a jövőben még bekapcsolódhat, hiszen akad még ott tennivaló – mondta Pergő Margit, majd végül kiemelte: Mindenkinek tisztelettel tartozunk azért, hogy anyagiakkal, munkával vagy bíztatással támogatta ennek a parknak a megvalósítását, mert általa is, a hosszas bezártságot követően, új alapokra helyezhetjük a közösségi életünket, amit szinte a nulláról kell elindítani..

Az „Együvé tartozás Parkjának” avató ünnepségét a Rokolya néptáncegyüttes és a Berhida Táncegyüttes műsora tette még bensőségessé.

Majoros Árpád, a gondolatszobrász

Valójában, ki is Majoros Árpád, akinek az idézeteit az Együvé tartozás Parkjában olvashatjuk?

Ő az a „gondolatszobrász”, aki új irodalmi műfajt teremtett azzal, ahogy néhány szavas, illetve pár mondatos formában, roppant tömören, de művészileg is eladható formában fogalmazza meg közlendőjét. Morzsányi gondolatok, magvas mondandók, „apró kavicsok”, mondat-szikrák ezek az idézetek, amelyek továbbgondolásra, elmélkedésre késztetnek.

Tekintsék meg, olvassák el személyesen! Járják végig a Szent László katolikus plébániatemplom közösségi háza mellett kialakított „Együvé tartozás Parkját”, a gondolat-kavicsokat olvasgatva! Nagyszerű, egyedülálló színfoltja ez Berhidának, sőt bátran állíthatjuk —  egész térségünknek!

Az Együvé tartozás Parkja szerda kivételével a hét minden napján 10 órától 19 óráig szabadon látogatható.

Kövess: